Tisztelt Partnereink!

Az iskolarendszer átalakítását előíró jogszabályváltozás miatt a tanulószerződés sablon nyomtatványa megváltozott, mely változás a 2016.09.01-jétől hatályba lépő és kamaránkba beérkező tanulószerződésekre vonatkozik.

Amennyiben a gyakorlati képzéshez teljesítési megbízott bevonására kerül sor, a tanulószerződés mellé a Teljesítési megbízott sablont is kérjük kitöltve mellékelni. Teljesítési megbízott esetén szerepeltetni kell a teljesítési megbízott szervezet megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő gyakorlati képzési helyszínét vagy helyszíneit, adószámát, képviselőjének nevét, a tanuló teljesítési megbízotthoz történő átirányításának időtartamát. (Szt. 48. § (1) j)) Fontos, hogy a teljesítési megbízott esetén annak minden egyes képzőhelyére vonatkozóan meg kell adni a képzőhelyekre általánosan érvényes adatokat is (képzésért felelős adatai, határozat- vagy tanúsítványszám stb.)

Ismételten felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a tanulószerződésben KÖTELEZŐ differenciálást megadni a tanulói juttatásra vonatkozóan. Ezen szempontrendszer megléte feltétele a tanulószerződés ellenjegyzésének.

Egy lehetséges példa: Közepes (3) átlag alatti tanulmányi eredmény esetén X% emelést, Közepes (3) átlagnál és e felett Y % emelést kap a tanuló félévenként.

Természetesen a cég által kidolgozott bonyolultabb értékelési rendszer is alkalmazható, mely akár mellékletben is csatolható.

A tanulószerződést tanulónként 4 példányban (minden példányon eredeti aláírással és bélyegzővel ellátva), valamint az EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI fénymásolatának 1 példányát az aláírást követő 5 munkanapon belül kérjük eljuttatni a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Igazgatóságára. 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. (I. emelet)

Az új üres tanulószerződés formanyomtatvány, valamint a tanulószerződés-módosítás formanyomtatványa az alábbiakban letölthetőek.

Oktatási Igazgatóság