Fontos kérdés a tanév végét érintő tudni és tennivalók, melyeket az alábbiakban rendszereztünk a tanulószerződéssel tanulókat foglalkoztató képzőhelyek számára.

A tanév végén felmerülő tudnivalókat aszerint csoportosítottuk, hogy a tanulók idén végeznek-e vagy sem, de érdemes a lentieket végigolvasni az érintetteknek.

A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig teljesítő tanuló esetében:

Az Szt. 64. § (3) bekezdése alapján a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

A tanulószerződés – az Szt. 49. § (1) bekezdés a) pontja alapján – komplex szakmai vizsga utolsó napján szűnik meg.

Az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, azonban ebben az időszakban a gyakorlati képzést szervező vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fi zetni a tanuló számára.

A tanulószerződés megszűnéséig a vállalkozás csökkentheti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a gyakorlati képzési normatíva összegével. A tényleges gyakorlati képzési időszakon túlmenően is biztosított, a tanulói juttatás összegét meghaladó
mértékű normatíva-elszámolási lehetőség a gyakorlati képzést ösztönző eszköznek tekinthető.

A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítő tanuló esetében:

A tanuló a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult.

A tanuló a szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre tovább nem kötelezhető.

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál a 280/2011. kormányrendelet a normatíva elszámolhatóságát a hatályos tanulószerződés alapján a gyakorlati képzéssel történő megszervezéséhez köti. Tekintettel arra, hogy ettől az időponttól a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, így a gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulási kötelezettségét nem tudja gyakorlati képzés szervezésével teljesíteni és mivel a tanuló számára – a törvényi előírás alapján – a vállalkozásnak tanulói juttatást sem kell fi zetnie, a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével.

Az utolsó évfolyamon a tanulmányi követelményeket nem teljesítő tanuló a javítóvizsga sikeres letételét követően jelentkezhet szakmai vizsgára. Tanulói jogviszonya – és egyben tanulószerződése is – ebben az esetben az őszi vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg (a tanulói jogviszony sikertelen szakmai vizsga esetén is megszűnik).

A javítóvizsga és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban (csakúgy, mint a szorgalmi időszak vége és a javító vizsga közötti időszakban) a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, a gazdálkodó szervezet kötelezettségét nem tudja gyakorlati képzés szervezésével teljesíteni, így szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével.

Amennyiben a tanuló tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytatja, a megismételt tanév megkezdésétől csökkentő tételként fi gyelembe vehető a gyakorlati képzési normatíva

A befejező szakképzési évfolyamon, az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítő tanuló esetében csökkenthető-e a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége a normatíva összegével a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól?

Nem. A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítő tanuló az Szt. 63. § (5) bekezdése alapján a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult. Ettől az időponttól a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, így a gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulási kötelezettségét nem tudja gyakorlati képzés szervezésével teljesíteni. A törvényi előírás alapján a vállalkozásnak tanulói juttatást sem kell fizetnie a tanuló számára, a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével.

A befejező szakképzési évfolyamon, az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban csökkenthető-e a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége a normatíva összegével?
Igen. A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig teljesítő tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg. A tanulószerződés a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgája esetén a szakmai bizonyítvány kiállításának napján szűnik meg. Az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, azonban ebben az időszakban a gyakorlati képzést szervező vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló számára, ezért indokolt, hogy a tanulószerződés megszűnéséig csökkentheti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a gyakorlati képzési normatíva összegével. A tényleges gyakorlati képzési időszakon túlmenően is biztosított, a tanulói juttatás összegét meghaladó mértékű normatíva-elszámolási lehetőség a gyakorlati képzést ösztönző eszköznek tekinthető.

A szakközépiskolai és szakiskolai tanulók gyakorlati képzése az első szakképző évfolyam szorgalmi időszakában kizárólag tanműhelyi keretek között folyik. A sikeres szintvizsga (kötelező a jogszabályban előírt tanulók számára) letétele után már a kilencedik
évfolyam összefüggő gyakorlatától kezdődően (a teljes hátralévő képzési időre létrejött) tanulószerződéses jogviszony keretében mehetnek ki külső gyakorlati képzőhelyekre. Sikertelen szintvizsga esetén a tanulók továbbra is iskolai tanműhelyi körülmények között végezhetik a gyakorlatukat, vagy gazdálkodó szervezet KTM-ében.

A „nyári gyakorlat” megvalósítására vállalati munkakörülmények között tanulószerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján van lehetőség. Alapvető cél, hogy a tanulók gyakorlati képzése, ezáltal az összefüggő szakmai gyakorlat is tanulószerződéses jogviszony alapján valósuljon meg. A gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetnek lehetőség szerint május 31-ig teljes képzési időre meg kell kötnie a szerződést a tanulóval, mely már magába foglalja a nyári gyakorlat megvalósítását biztosító időszakot is. Ha tanulószerződéses jogviszony alapján folytatott gyakorlati képzésre nincs biztosítva megfelelő képzőhely, akkor a szakképző iskolának kell gondoskodnia a tanuló gyakorlati képzéséről. Ebben az esetben az összefüggő szakmai gyakorlatot együttműködési megállapodás keretében is meg lehet szervezni. Amennyiben a szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet a szakközépiskolával vagy szakgimnáziummal kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott összefüggő szakmai gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a jogszabályban meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti, nincs akadálya a költségek elszámolásának. Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezetek csökkentő tételeinek összege meghaladja a bruttó kötelezettség mértékét, a különbözet visszaigénylésére csak akkor van lehetősége, ha a vállalkozás kis- és középvállalkozásnak minősül és legalább egy tanulószerződéssel vagy egy hallgatói munkaszerződéssel is rendelkezik. Ellenkező esetben a csökkentő tételek összegét csak a bruttó kötelezettségének mértékéig lehet visszaigényelni.

Hírek


Szeged - Egy szegedi termék is bekerült a Top 10 Legérdekesebb Magyar Innováció közé. A Solvo MDQ Kit reagenskészlet segítségével az orvosok egy egyszerű vérvizsgálattal megtudhatják, h [...]

2019.03.21.

A SOLVO Biotechnológiai Zrt. által vezetett konzorcium 1,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert versenyképességi pályázaton. A 1,4 milliárd forintos programban „őssejt [...]

2018.09.06.