Nyilvántartásba vételre nem kötelezettek köre

1. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjaira vonatkozó feltételek

Számos agrárgazdasági melléktevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek* 2012 elején még a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál kellett nyilvántartásba vetetnie magát, de 2012 júliusában elfogadott Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági- és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (agrárkamarai törvény) szerint már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához (NAK) tartoznak.

gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény megfogalmazása szerint azon tevékenységek tartoznak a kereskedelmi és iparkamarákhoz, melyek nem tartoznak 2012. évi CXXVI. törvény hatálya alá.

Megjelenése óta többször módosult a NAK működését szabályozó törvény, mely a fent leírtak alapján befolyásolja a kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vétel szabályait is.

1999. évi CXXI. törvény és a 2012. évi CXXVI. törvény alapján jelenleg az alábbi csoportokba tartozó vállalkozásoknak nincs kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételi és kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettsége.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint 2014. január 1-jétől minden olyan társas és egyéni vállalkozás, akinek van agrárgazdasági melléktevékenysége és fizet élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, kötelezett Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagságra és kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételre is.

A fenti szabály 2014. január 1-jétől hatályos. 2013. évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozható meg, hogy mely vállalkozásoknak nem volt 2013-ban kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételi és kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettsége.

* az őstermelő nem minősül gazdálkodó szervezetnek

2. További kivételek

 A nyilvántartásba vételi kötelezettség nem terjed ki a lakásszövetkezetekre, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató személyekre (szolgáltató állatorvos, víziközmű-, vízgazdálkodási társulat, ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó).