1. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjaira vonatkozó feltételek

1999. évi CXXI. törvény és a 2012. évi CXXVI. törvény alapján az alábbi csoportokba tartozó vállalkozásoknak nincs kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételi és kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettsége.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint 2014. január 1-jétől minden olyan társas és egyéni vállalkozás, akinek van agrárgazdasági melléktevékenysége és fizet élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, kötelezett Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagságra és kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételre is.

A fenti szabály 2014. január 1-jétől hatályos. 2013. évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozható meg, hogy mely vállalkozásoknak nem volt 2013-ban kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételi és kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettsége.

2. További kivételek

 A nyilvántartásba vételi kötelezettség nem terjed ki a lakásszövetkezetekre, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató személyekre (szolgáltató állatorvos, víziközmű-, vízgazdálkodási társulat, ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó).