Az építőipari kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vétele

Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell az 1997. évi LXXVIII. Építési törvényben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

A kivitelezői tevékenység megkezdését követő legkésőbb 5 munkanapon belül el kell indítani az építőipari kivitelezői nyilvántartásba vételt.

A nyilvántartásba vétel történhet elektronikusan az ügyfél által a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oldalán elérhető elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével, illetve a területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán időpont egyeztetést követően.
A kivitelezői nyilvántartásba vételhez segítséget nyújt a kamaránk honlapján található tájékoztató leírás.

 

Elektronikus építési napló vezetése

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet szabályozza az elektronikus építési napló (e-építési naplót) vezetésére kötelezett építőipari kivitelezési tevékenységek körét. Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek végzéséről minden esetben kötelező e-építési naplót vezetni.
Az e-építési naplóvezetésről kamaránk honlapján ITT olvashat.