I. Tanulói jogviszony szüneteltetése szülési szabadság ideje alatt

A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló szülési szabadsága automatikusan nem vonja magával a tanulói jogviszony szüneteltetését. Ennek oka az, hogy vannak olyan lehetőségek, amikor a tanuló gyermeke születését követően, a szülési szabadság időtartama alatt is tudja folytatni a tanulmányait, így nem válik szükségessé a tanulói jogviszony szüneteltetése. Az viszont egyértelmű, hogy ezen időszak alatt a tanuló gyakorlati képzésben nem tud részt venni, ezért volt szükséges a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 54. §-ában ezen helyzetről külön rendelkezni.

Az Szt. a kieső gyakorlat pótlására lehetőséget ad, a tanuló a hiányzásait pótolhatja, így szintén nem minden esetben válik automatikusan szükségessé a tanulói jogviszony szüneteltetése a tanuló gyermekének születéséhez kapcsolódóan.

 

II. Gyermekgondozási díj, Gyermekgondozási segély igénybevétele szakképzésben, tanulói jogviszonnyal rendelkező számára

Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló nem jogosult gyermekgondozási díjra, mert annak lehetősége – tanulmányokat folytatók esetén – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján csak a felsőoktatásban tanuló, hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre vonatkozik bizonyos esetekben.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. §-a alapján a Gyermekgondozási segély igénybevételére jogosult a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló, melyet a MÁK által rendszeresített adatlap kitöltésével tud igényelni. A Gyermekgondozási segély igénybevételéhez nem szükséges a tanulói jogviszony szüneteltetése.

 

(Forrás: Az NGM Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályának 2015február 23án kelt, Magyar Államkincstárral egyeztetett, NGM/1429/2015iktatószámú tájékoztató jellegű állásfoglalása)