Új ÖVTJ szépségtanácsadóknak, és más változások a tevékenységi kódokban

A végzett szépségtanácsadók vállalkozás indításakor eddig azzal a problémával szembesültek, hogy nem tudnak egyéni vállalkozóként sminkelést, műszempilla-építést végezni, mivel ezek a kozmetika ÖVTJ kód alá tartoznak, ami csak kozmetikus képesítéssel végezhető. A kamarákhoz érkező jelzések hatására egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az illetékes szervezetekkel, aminek az eredményeképp új ÖVTJ kód került megalkotásra, mellyel sminkelés, műszempilla-építés végezhető szépségtanácsadó OKJ képesítéssel.

Az ÖVTJ struktúrában június eljesétől került bevezetésre az új kód, illetve további új kódokat, és változásokat is tartalmaz a vonatkozó rendelet:

1. A KIM rendelet Mellékletében foglalt táblázat a „024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában” sort követően a következő sorral egészül ki:

024004
Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

2. A KIM rendelet Mellékletében foglalt táblázat a „749060 Növényvédelmi szakértés” sort követően a következő sorokkal egészül ki:

749061
Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749062
Kertészethez kapcsolódó szaktanácsadás

749063
Precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

749064
Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

749065
Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749066
Állattenyésztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749067
Állategészségügyhöz kapcsolódó szaktanácsadás

749068
Élelmiszer-előállításhoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

749069
Takarmányozáshoz, takarmány-előállításhoz kapcsolódó szaktanácsadás

749070
Földügyekhez kapcsolódó szaktanácsadás

3. A KIM rendelet Mellékletében foglalt táblázat a „854102 Érettségire épülő szakmai felnőttképzés” sort követően a következő sorral egészül ki:

854103
Felső szintű, nem felsőfokú iskolarendszerű szakképzés

4. A KIM rendelet Mellékletében foglalt táblázat a „869010 Lovasterápia” sort követően a következő sorokkal egészül ki:

869011
Humánkineziológiai szolgáltatás

869012
Dúlai szolgáltatás

5. A KIM rendelet Mellékletében foglalt táblázat a „960209 Kéz- és lábápolás az ügyfél otthonában” sort követően a következő sorokkal egészül ki:

960210
Sminkelés, műszempilla-építés

960211
Sminkelés az ügyfél otthonában

6. A KIM rendelet Mellékletében foglalt táblázat

a) „478101 Élelmiszer, alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme” sorában az „alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme” szövegrész helyébe az „ital piaci kiskereskedelme” szöveg,

b) „478102 Élelmiszer, alkoholmentes ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen” sorában az „alkoholmentes ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen” szövegrész helyébe az „ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen” szöveg,

c) „749010 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés” sorában a „szakértés” szövegrész helyébe a „szaktanácsadás” szöveg,

d) „853201 Szakmai középiskolai oktatás” sorában a „középiskolai” szövegrész helyébe a „középfokú” szöveg,

e) „853203 Szakmai középfokú felnőttoktatás” sorában a „felnőttoktatás” szövegrész helyébe a „felnőttképzés” szöveg,

f ) „856002 Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása és fenntartása” sorában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg

lép.

7. Hatályát veszti a KIM rendelet Mellékletében foglalt táblázat „853202 Szakmai szakiskolai oktatás” sora.