Változik az adózott jövedéki termékek tagállamok közötti szállításának adminisztrációja

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 2020/262 tanácsi irányelv 2023. február 13-i hatálybalépésével egyidejűleg jelentősen módosulnak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVII. törvénynek az adózott jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi célú szállításával kapcsolatos rendelkezései is. 

A módosítás érinti: 

 • az adóraktár engedélyesét,
 • a bejegyzett feladót,
 • az eseti igazolt feladót,
 • a jövedéki engedélyes kereskedőt, és
 • a kisüzemi bortermelőt abban az esetben, amennyiben 2023. február 13-át követően szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi célú – belföldről másik tagállamba való – feladását végzi.

Továbbá, érinti még:

 • az adóraktár engedélyesét,
 • a bejegyzett kereskedőt,
 • az eseti bejegyzett kereskedőt és
 • a jövedéki engedélyes kereskedőt abban az esetben, amennyiben 2023. február 13-át követően egy másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek – kereskedelmi céllal – belföldi átvételét kívánja végezni.

A jövedéki termékek adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállításánál használt számítógépes rendszer alkalmazását (Excise Movement and Control System – a továbbiakban: EMCS) kiterjesztik a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi célú szállítására is.

A szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi célú szállításához alkalmazott egyszerűsített kísérő okmány (EKO) megszűnik; ezt az elektronikus egyszerűsített kísérő okmány (e-EKO) váltja fel.

A szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi célú szállítását az EMCS-el kommunikálva kell adminisztrálni. Az adminisztráció magában foglalja az e-EKO-k tervezetének és az átvételi elismervények kiállítását és megküldését.

A másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek belföldre történő behozatalához kapcsolódó eseti adóbevallási és adófizetési kötelezettség megszűnik; ezt az általános szabályok szerinti adóbevallási és adófizetési szabályok helyettesítik a továbbiakban.

Az uniós szabályrendszerhez igazodva, a módosítások hatályba lépését követően szükséges annak biztosítása, hogy:

 • a bejegyzett feladó és a kisüzemi bortermelő igazolt feladóként (azaz valamely tagállam területén szabad forgalomba bocsátott, majd egy másik tagállam területére szállított jövedéki termék feladására jogosult személyként),
 • a bejegyzett kereskedő igazolt címzettként (azaz valamely tagállam területén szabad forgalomba bocsátott, majd egy másik tagállam területére szállított jövedéki termék átvételére jogosult személyként), és
 • az adóraktár engedélyese és a jövedék engedélyes kereskedő igazolt feladóként és igazolt címzettként egyaránt eljárhasson.

Az eseti igazolt feladó (azaz valamely tagállam területén szabad forgalomba bocsátott, majd egy másik tagállam területére szállított jövedéki termék egyszeri feladására jogosult személyként) pedig új engedélytípusként jelenik majd meg a hazai jövedéki szabályozásban.

A fenti engedélyek és nyilvántartásbavételi okmányok szükséges kiegészítését a vámhatóság 2023. február 13-ával hivatalból elvégzi, ezzel az adózóknak nincs teendőjük.

Az átállásra való felkészülés jegyében javasoljuk az EMCS-el való kommunikáció előkészítéséhez szükséges lépések megtételét, továbbá érdemes áttekinteni az EKO eddigi kiállításával kapcsolatos belső folyamatokat, automatizmusokat.

Forrás: pwc.hu