Válaszok a felnőttképzési jogviszonyban szakmát tanulók szakirányú oktatásával kapcsolatban

Megkaptuk az ITM válaszát a felnőttképzési jogviszonyban szakmát tanulók szakirányú oktatásával kapcsolatban feltett kérdéseinkre, a lényegét a következőkben röviden összefoglaljuk:

  • Az ITM álláspontja, hogy mivel a munkavégzés mértékét meghatározó szakképzési munkaszerződésnek összhangban kell lennie a felnőttképzési szerződésben előírt képzési időtartammal és óraszámmal, erre vonatkozóan az iskola és a vállalat által közösen kidolgozott képzési program a meghatározó. A kidolgozás és együttműködés során fontos, hogy a vállalat érvényt szerezzen annak, hogy a képzési programban meghatározott időtartamok alatt az általa megfelelőnek ítélt módon képes legyen a szakma megtanítására.
  • Az ITM arról tájékoztatott, hogy a felnőttképzési szerződésben előírt tanulmányi idő (azaz óraszám) leteltével – attól függetlenül, hogy már nem tanul a képzésben résztvevő – munkát még végezhet a szakképzési munkaszerződés alapján. A munkaviszony a szakképzési munkaszerződés Szkt. 87. §-ban meghatározott megszűnéséig, illetőleg az Szkt. 88. §-a szerinti megszüntetéséig fennáll, azaz ez idő alatt munkavégzésre köteles a képzésben részt vevő személy. Ugyanakkor, ha a felek az eset valamennyi körülményének mérlegelésével úgy döntenek, a szakképzési munkaszerződést közös megegyezéssel meg is szüntethetik. 
  • A felnőttképzési jogviszonyban tömbösített duális képzés esetén 4-12 hétre megkötött szakképzési munkaszerződés esetében is alkalmazható az Mt. 125. §-a, azaz a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató duális képzőhely által arányosan ki nem adott szabadság megváltása.