Vámunió: egyablakos ügyintézési rendszert terveznek

Az Európai Bizottság új kezdeményezést terjesztett elő, amely az áruk vámkezelésében részt vevő különböző hatóságok számára megkönnyíti a kereskedők által benyújtott elektronikus információk cseréjét, akiknek így csak egyszer kell majd benyújtaniuk az áruk behozatalához vagy kiviteléhez szükséges adatokat. Az úgynevezett „uniós egyablakos vámügyi ügyintézési környezet” célja a hatóságok közötti együttműködés és koordináció fokozása, az EU területére belépő vagy azt elhagyó árukkal kapcsolatos, nem vámjellegű alakiságok automatikus ellenőrzésének megkönnyítése érdekében.

Az egyablakos ügyintézési rendszer célja az eljárások digitalizálása és egyszerűsítése annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak végső soron ne kelljen több hatóságnak dokumentumokat benyújtaniuk különböző portálokon keresztül. A javaslat a vámunió magasabb szintre emeléséről szóló, nemrégiben elfogadott cselekvési terv első konkrét eredménye. Ez a javaslat egy ambiciózus projektet indít útjára, amely a határellenőrzések korszerűsítésére irányul, hogy ezáltal a következő évtizedben könnyebbé váljon a kereskedelem, javuljon a biztonsági és megfelelőségi ellenőrzések hatékonysága, valamint csökkenjenek a vállalatok adminisztratív terhei.

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos így nyilatkozott: „A digitalizáció, a globalizáció és a kereskedelem változó jellege kockázatokat és lehetőségeket egyaránt jelent az uniós határokon átlépő áruk tekintetében. E kihívásokhoz csak úgy nőhetünk fel, ha valamennyi vámhatóságunk és a többi illetékes hatóságunk egységesen lép fel és holisztikusabb megközelítést alkalmaz a zökkenőmentes és biztonságos kereskedelemhez szükséges ellenőrzések és eljárások terén. A mai javaslat az első lépés a teljesen papírmentes és integrált vámkörnyezet és a külső határainkon működő valamennyi vámhatóság közötti jobb együttműködés felé. Kérem a tagállamokat, vegyék ki részüket abból, hogy e kezdeményezésünk valódi sikertörténetté váljék.”

A vámunió évente több mint 3,5 billió euró értékű áru kereskedelmét segíti elő. A hatékony vámkezelés és vámellenőrzés alapvető fontosságú a kereskedelem gördülékeny áramlásának lehetővé tétele, valamint az uniós polgárok, vállalkozások és a környezet védelme szempontjából. A koronavírus-válság rávilágított a dinamikus, de szilárd vámeljárások fontosságára, és ez a kereskedelem volumenének növekedésével, illetve a digitalizációval és az e-kereskedelemmel kapcsolatos új kihívások – például a csalás új formáinak – megjelenésével még fontosabbá válik.

Jelenleg az EU külső határain előírt alakiságok gyakran számos különböző, más-más szakpolitikai területért – például az egészségügy és a biztonság, a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a halászat, a kulturális örökség, a piacfelügyelet és a termékmegfelelés területéért – felelős hatóságot érintenek. Ennek eredményeként a vállalkozásoknak több különböző hatósághoz is kell információkat benyújtaniuk, amelyek mindegyike saját portállal és eljárásokkal rendelkezik. Ez nehézkes és időigényes a kereskedők számára, és csökkenti a hatóságok azon képességét, hogy együttesen lépjenek fel a kockázatok leküzdése érdekében.

A javaslat egy egyablakos ügyintézési rendszer bevezetésével az első lépést jelenti a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok közötti megerősített együttműködés digitális keretének létrehozása felé. Az egyablakos ügyintézési rendszer lehetővé teszi a vállalkozások és a kereskedők számára, hogy egy adott tagállamban egyetlen portálon keresztül nyújtsák be az adatokat, ezáltal csökkentve az átfedéseket, az időt és a költségeket. A vámhatóságok és más hatóságok ezt követően közösen használhatják fel ezeket az adatokat, ami lehetővé teszi az áruk vámkezelésének teljes mértékben összehangolt megközelítését, valamint fokozza az EU-ba belépő, illetve az EU-t elhagyó áruk uniós szintű áttekinthetőségét. 

Ez egy ambiciózus projekt, amely mind uniós, mind tagállami szinten jelentős beruházásokat von maga után annak érdekében, hogy a következő évtizedben teljes mértékben végre lehessen hajtani. A Bizottság a tagállamokat minden lehetséges módon támogatni fogja ennek előkészítésében – többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó finanszírozás révén – hogy lehetővé tegye számukra az egyablakos ügyintézési rendszerben rejlő előnyök maradéktalan, hosszú távú kiaknázását. 

Háttér-információk

Az EU a világ legnagyobb kereskedelmi blokkja, amely a világkereskedelmi forgalom 15%-át bonyolítja le. 2018-ban több mint 2 000 uniós vámhivatal közel 343 millió vámáru-nyilatkozatot kezelt és 25,3 milliárd euró összegű vámot szedett be.

Az egyablakos ügyintézési rendszer a vámunióra vonatkozó új cselekvési terv része, amely egy sor arra irányuló intézkedést határoz meg, hogy az uniós vámügyek az elkövetkező négy évben intelligensebbé, innovatívabbá és hatékonyabbá váljanak. Ursula von der Leyen elnök politikai iránymutatásaiban a vámügyi kockázatkezelés integrált európai megközelítésére vonatkozó terveket jelentett be, az uniós tagállamok által végzett hatékony ellenőrzések támogatására. Az intézkedések megerősítik a vámuniót, és fokozzák az uniós bevételek beszedésére, valamint az uniós polgárok és vállalkozások biztonságának, egészségének és jólétének védelmére irányuló képességét.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2020. október 28.