Vámeljárási könnyítések az Európai Unióba történő import esetén

Az Európai Bizottság vámügyi útmutatót adott ki a COVID-19 járvány miatti vészhelyzetre vonatkozóan.

A COVID-19 járvány miatt egyes harmadik országok vámhatóságainál megnehezült, illetve ellehetetlenült a származást vagy vámjogi státuszt igazoló bizonyítványok kiadása, ami veszélyezteti a kedvezményes áruforgalom zavartalan működését. Az Európai Bizottság (EB) ezért felhívást tett közzé a bizonyítványok elfogadhatóságáról.

Ezen útmutató alapján a származás igazolásának vonatkozásában bizonyos esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is elfogadja a származási bizonyítványok másolatát.

Az Európai Bizottság felhívásában

  • a járványhelyzetet a vonatkozó szabályok szerinti olyan különleges körülménynek minősítette, mely önmagában feljogosítja a vámhatóságokat a származási bizonyítványok visszamenőleges kiadására;

  • javasolja az elfogadott exportőri engedélyek (illetve értelemszerűen a regisztrált exportőri azonosítók) lehető legszélesebb körű használatát és
  • kéri a származási bizonyítványok másolatainak jogszabály adta keretek közötti lehető legszélesebb körű elfogadását, az eredeti bizonyítványok utólagos bemutatásának kötelezettsége mellett.

A vámeljárási könnyítésekről - a preferenciális származási okmányok másolatának elfogadásáról - szóló magyarországi tudnivalókról a NAV oldalán tájékozódhatnak.

A Bizottsági felhívás angol nyelven ITT érhető el. Ezen az oldalon további információk állnak rendelkezésre egyéb vámeljárásokkal kapcsolatos tudnivalókról is.