Változott a tanulószerződés nyomtatványa, mikortól szűnik meg a tanulószerződés?

Az új szakképzési törvény értelmében a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóval a korábbi szabályok szerint köthető tanulószerződés, a tanuló a tanulmányait a korábbi szabályok szerint jogosult befejezni, a képzésre jogosult, nyilvántartott vállalkozás köthet vele tanulószerződést. Az új tanulószerződés sablon, valamint a jelenlegi szabályozás is elérhető honlapunkon

A pandémiás helyzet miatt 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgák halasztásra kerültek. Iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek. A tanév végi tudnivalókról korábban írtunk. ​ A régebbi nyomtatványon beérkezett tanulószerződéseket a továbbiakban is elfogadjuk, a már megkötött szerződéseket emiatt nem kell az új sablonnal újra kitöltetni. ​

A jelenleg hatályban lévő tanulószerződések megszűnését és a befejező évfolyam pénzbeli juttatását szabályozó jogszabály, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 49. § (1) a) pontja kimondja, hogy a tanulószerződés a komplex szakmai vizsga utolsó napján szűnik meg, a 64. § (3) bekezdés szerint a pénzbeli juttatás is eddig a napig jár. ​ A szakmai vizsga utolsó napjának a bizonyítvány kiállításának dátumát kell tekinteni, ezt a napot az iskola határozza meg. Ezen a napon szűnik meg a tanulói jogviszony és egyben a végzős tanuló tanulószerződése is, valamint eddig a napig jogosult a képzőhely normatíva lehívására.

 

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt, illetve a támogatási szerződés száma: NFA-KA-ITM-16/2019/TK/05