A vállalkozások munkaerőgondjain segíthet a szakképzés

Élénk aktivitás jellemezte február 15-én kamaránk Vállalkozási Fórumát Csongrádon. Horváth János térségi elnök nyitotta meg a rendezvényt, melyen 15 cég kép- viseltette magát.

Szorító aktualitást tűzött napirendjére a rendezvény, a munkaerőhiányt. Arra a kérdésre, hogy milyen a cégek munkaerőhelyzete, egybehangzó volt a válasz: minden területen munkaerőhiány van, hangsúlyosan a gépészeti-műszaki, elektronikai, vendéglátóipari szakmákban. Elhangzott, hogy évről-évre csökken az általános iskolát befejező tanulók száma, Csongrád és vonzáskörzetében a demográfiai statisztika szerint kevesebb, mint 200 tanuló választ iskolatípust, azaz megy gimnáziumba, technikumba vagy szakképző iskolába.

A szakképzést választók köre persze bővebb, hiszen a gimnáziumot végzettek számára is kínálnak szakmatanulási lehetőséget. A szakember-hiányon segít a felnőttoktatás is, a cégek akár saját munkavállalóikat is beiskolázhatják szakmaszerzésre, de fogadhatnak felnőtteket máshonnan is. A csökkenő tanulói létszám, a gazdálkodók munkaerőpiaci helyzete kikényszeríti a cégeknél a duális oktatásban való szerepvállalást.

A fórum célja a vállalkozások képzési igényeinek, a duális oktatásra vonatkozó fogadókészségüknek, problémáinak őszinte megbeszélése volt. Kiderült, hogy a vállalkozások mindenekelőtt korrekt információ kat várnak el az új szakképzési tör- vénnyel összefüggésben, továbbá az iskola és cég közötti tartalmas párbeszédet hangsúlyozták, olyan közös képzési folyamatok kialakítását sürgetik, amelyek egyértelművé teszik a duális képzőhely feladatait, a finanszírozás kérdéseiben való tiszta képletet. Amennyiben az iskola elkészíti és egyeztet a képzési programokról, a kamara segít a szakképzési munkaszerződések- kel kapcsolatos további kérdések tisztázásában.

A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt, illetve a támogatási szerződés száma: GFA- KA-ITM-12/2021/TK/05.