Uniós támogatás a járvány leküzdését célzó kutatásokra

Az Európai Bizottság 11 új, összesen 120 millió euró értékű projektet választott ki támogatásra a Horizont Európa program, a legnagyobb (2021 és 2027 közötti) európai kutatási és innovációs program keretében, amelyek célja a koronavírussal és annak változataival kapcsolatos sürgős kutatások támogatása és lehetővé tétele. Ez a finanszírozás a koronavírus elleni küzdelemre irányuló kutatási és innovációs tevékenységek széles körének részét képezi, és hozzájárul a koronavírus-variánsok megelőzésére, visszaszorítására, valamint a hatásukra való reagálásra irányuló átfogó bizottsági fellépéshez, összhangban az új európai biovédelmi felkészültségi tervvel (HERA-inkubátor).

A kiválasztott 11 projekt 40 ország 312 kutatócsoportjának részvételével valósul meg, amelyek közül 38 résztvevő 23 EU-n kívüli országot képvisel.

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos így nyilatkozott: „Az Európai Unió határozott lépéseket tett a koronavírus okozta válság leküzdése érdekében. A mai napon fokozzuk kutatási erőfeszítéseinket, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal és fenyegetésekkel, amelyeket a koronavírus jelent. Ezen új kutatási projektek támogatásával, valamint a vonatkozó kutatási infrastruktúrák megerősítésével és megnyitásával folytatjuk a világjárvány elleni küzdelmet és a jövőbeli fenyegetésekre való felkészülést.”

A legtöbb projekt az új kezelések és oltóanyagok klinikai vizsgálatait, valamint olyan, nagy léptékű koronavírus-kohorszok és -hálózatok Európa határain túli fejlesztését támogatja, amelyek kapcsolatokat alakítanak ki az európai kezdeményezésekkel. Más projektek erősítik és szélesítik a hozzáférést a szolgáltatásokat nyújtó vagy az adatok, a szakértelem és a kutatási erőforrások kutatók közötti megosztásához szükséges kutatási infrastruktúrákhoz, ezzel elősegítve a koronavírussal és annak változataival foglalkozó kutatást. Ezek az infrastruktúrák magukban foglalják a már működő infrastruktúrákat, például a Covid19 európai adatplatformját és a vonatkozó európai élettudományi kutatási infrastruktúrákat.

A sikeres konzorciumok együtt fognak működni más releváns nemzeti, regionális és nemzetközi szintű kezdeményezésekkel és projektekkel a szinergiák és a kiegészítő jelleg maximalizálása, valamint a kutatási erőfeszítések megkettőzésének elkerülése érdekében. Hozzá fognak járulni az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatóságának (HERA) kiépítéséhez, amely lehetővé teszi az EU számára a jövőbeli járványok előrejelzését és jobb kezelését.

Háttér-információk

Februárban Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke bejelentette a Covid19 variánsaival szembeni védekezést szolgáló európai biovédelmi felkészültségi terv (HERA-inkubátor) elindítását, amelynek célja, hogy Európát felkészítse a koronavírus-variánsok jelentette fokozott fenyegetésre. A HERA-inkubátor a tudomány, az ipar és a hatóságok együttműködésének előmozdításával és az összes rendelkezésre álló erőforrás mozgósításával fogja felkészíteni Európát e kihívásra.

Áprilisban a Bizottság bejelentette a koronavírus variánsainak sürgős kutatására irányuló új felhívásokat, 123 millió eurós kezdeti költségvetéssel, amelyet a Horizont Európa keretében nyújtott első sürgősségi finanszírozás részeként mozgósított. Bár e 11 projekt finanszírozásának feltétele a végleges bizottsági határozat és a Horizont Európa támogatási megállapodásainak aláírása az elkövetkező hónapokban, a kutatócsoportok már megkezdhetik munkájukat.

A Bizottság élen jár a kutatás és az innováció támogatásában, valamint az európai és globális kutatási erőfeszítések összehangolásában, beleértve a járványokra való felkészültséget is. A koronavírusra való globális reagálás tekintetében 1,4 milliárd euró finanszírozás mellett kötelezte el magát, amelyből 1 milliárd euró a korábbi (2014 és 2020 közötti) kutatási és innovációs keretprogramból, a Horizont 2020-ból áll rendelkezésre. Az új projektek kiegészítik a világjárvány elleni küzdelem érdekében a Horizont 2020 keretében korábban finanszírozott projekteket.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. július 22.