Uniós szigorítás a hulladékban található vegyi anyagok határértékén

Az Európai Bizottság javaslatot fogadott el annak érdekében, hogy megvédje az emberek egészségét és a környezetet a hulladékokban található egyes legkárosabb vegyi anyagoktól, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól. A javaslat szigorítja az említett anyagok hulladékokban való előfordulására vonatkozó határértékeket, hogy azok ne kerüljenek be újra a gazdasági körforgásba.

Virginijus Sinkevičius, a környezetért, az óceánokért és a halászatért felelős biztos a következőket nyilatkozta:

„Megígértük, hogy eltüntetjük a legkárosabb szennyező anyagokat a mindennapjainkból – ma újabb lépést tettünk ezen ígéret betartása felé. Mind az egészségünk, mind a környezetünk védelméhez elengedhetetlen, hogy a hulladékban ne legyenek tartósan megmaradó vegyi anyagok. Ehhez szigorú határértékekre is szükség van annak érdekében, hogy jó minőségű, mérgező anyagoktól mentes másodnyersanyagokat hozhassunk létre, amelyek gond nélkül felhasználhatók a növekvő körforgásos gazdaságban.”

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok olyan mérgező tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagok, amelyek, ahogyan a nevük is jelzi, nagyon hosszú ideig megmaradnak a környezetben, felhalmozódnak az élelmiszerláncokban, és károsíthatják az emberi egészséget és a környezetet. A mai javaslat célja, hogy megszüntesse, illetve minimálisra csökkentse a hulladékban található, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok környezetbe történő kibocsátását. Bár ezeket az anyagokat általában már nem használják új termékekben, egyes hulladékká vált fogyasztási cikkekben, például vízhatlan textíliákban, bútorokban, műanyagokban és elektronikus berendezésekben még mindig fellelhetők.

A mostani javaslattal a Bizottság szigorú határértékek bevezetését javasolja a következő három anyagra vagy anyagcsoportra vonatkozóan:

- perfluor-oktánsav (PFOA), annak sói és rokonvegyületei – a vízálló textíliákban és a tűzoltó habokban fordulnak elő;
- dikofol – a mezőgazdaságban régebben használt növényvédő szer;
- pentaklórfenol, annak sói és észterei – kezelt faanyagokban és textiltermékekben találhatók.

Ezen túlmenően a Bizottság a hulladékokban való előfordulásra vonatkozó felső határértékek szigorítását javasolja további öt, már szabályozott anyag vagy anyagcsoport esetében.

A javaslat jelentős lépést jelent a körforgásos gazdaság megvalósítása felé, amint azt a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv is bejelentette. Hozzájárul az európai zöld megállapodás részét képező szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervhez és a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiához, a gyakran „örök vegyi anyagokként” emlegetett per- és polifluoralkil-anyagokkal (PFAS) kapcsolatos intézkedései révén.

Háttér-információk

A javaslat a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló rendelet mellékleteinek módosítására irányul. Az említett rendelet (a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet) az Európai Unió azon nemzetközi kötelezettségvállalásainak végrehajtása, amelyeket a Stockholmi Egyezmény és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló ENSZ EGB-jegyzőkönyv alapján tett.

A rendelet szerint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékokat környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kell kezelni, minimalizálva azok emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatását. E szennyező anyagok levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátását minimálisra kell csökkenteni, végső soron pedig meg kell szüntetni. Minimalizálni kell e mérgező anyagok környezetbe jutásának mértékét is. Az így kapott másodlagos nyersanyagoknak mindig biztonságosnak és lehetőség szerint mérgező anyagoktól mentesnek kell lenniük. A hulladékok ártalmatlanításakor az azokban található, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat meg kell semmisíteni vagy visszafordíthatatlanul át kell alakítani.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. október 28.