Uniós forrásbevonás a helyreállítás finanszírozása érdekében

Az Európai Bizottság fontos lépéseket tett annak biztosítására, hogy a Next Generation EU átmeneti helyreállítási eszköz keretében történő forrásbevonás az uniós tagállamok és polgáraik számára legkedvezőbb feltételek mellett történjen. A Bizottság egy diverzifikált finanszírozási stratégia mentén 2026-ig folyó áron mintegy 800 milliárd eurót kíván bevonni. Az alkalmazott megközelítés a szuverén kibocsátók bevált gyakorlatain alapul, és lehetővé teszi, hogy a Bizottság zökkenőmentesen és hatékonyan vonja be a szükséges forrásokat. Ez az európai befektetők számára is vonzó lehet, és erősíti az euró nemzetközi szerepét.

Johannes Hahn, a költségvetésért és az igazgatásért felelős biztos így nyilatkozott: „A Next Generation EU paradigmaváltást jelent az európai tőkepiacok számára. Ma nyilvánosságra hozzuk a kapcsolódó finanszírozási stratégiát, amelynek keretében végre megkezdhetjük a társadalmi és gazdasági fellendüléshez, valamint a zöld, digitális és reziliens növekedéshez szükséges források bevonását. Egyértelműen kijelenthetem: a Bizottság készen áll a forrásbevonásra, már csak a jogi felhatalmazásra várunk!”

Forrásbevonás a helyreállítás finanszírozása érdekében

A koronavírus-járvány elleni legfontosabb uniós intézkedés, a Next Generation EU finanszírozásához a tőkepiacról kell forrásokat bevonni. Ezek összege 2026 végéig mintegy 800 milliárd eurót fog kitenni.

Tehát évente átlagosan mintegy 150 milliárd euró összegű forrásbevonásra lesz szükség, amivel az EU az egyik legnagyobb euróalapú kibocsátóvá válik. A bevont források visszafizetése 2058-ig fog tartani.

Bár a Bizottság korábban – az uniós tagállamok és harmadik országok támogatása érdekében – már vett fel hiteleket, a Next Generation EU-hoz kötődő forrásbevonás nagyságrendje, gyakorisága és összetettsége paradigmaváltást hoz a tőkepiacok számára.

Az új finanszírozási igények kielégítésére egy új, diverzifikált finanszírozási stratégia ad lehetőséget, amelynek keretében a Bizottság az uniós tagállamok és polgáraik számára a legkedvezőbb feltételek mellett mozgósíthatja az éppen szükséges forrásokat.

Diverzifikált finanszírozási stratégia: áttekintés

A diverzifikált finanszírozási stratégia különböző finanszírozási eszközök és finanszírozási technikák alkalmazásán alapul, de hangsúlyt fektet a piaci szereplőkkel folytatott nyílt és átlátható kommunikációra is.

A Bizottság diverzifikált finanszírozási stratégiája

- a forrásbevonás összegéről szóló éves határozatokkal és a finanszírozási terv főbb paramétereinek félévenkénti közzétételével átláthatóságot és kiszámíthatóságot biztosít a befektetőknek és más érdekelt feleknek;
- strukturált és átlátható viszonyrendszert alakít ki a kibocsátási programot támogató bankokkal (az elsődleges kereskedői hálózat révén);
- a piac felvevőképességének fenntartása, valamint a likviditási igények és a lejárati profil összhangja érdekében többféle finanszírozási eszközt alkalmaz (közepes és hosszú lejáratú kötvényeket, köztük a Next Generation EU-hoz kötődő zöldkötvényeket és uniós kincstárjegyeket);
- az árverések és a konzorciális hitelfelvétel kombinációjával előnyös feltételek mellett költséghatékony hozzáférést biztosít a szükséges finanszírozáshoz.

A forrásbevonási műveletek koherens és következetes végrehajtását szilárd irányítási keret biztosítja.

A Bizottság e keretben együttműködik más kibocsátókkal is, köztük az uniós tagállamokkal és szupranacionális szereplőkkel.

A diverzifikált finanszírozási stratégia hozzáadott értéke

A diverzifikált finanszírozási stratégia révén a Bizottság két fő célt kíván elérni: fedezni kívánja a Next Generation EU jelentős finanszírozási igényeit, illetve a tagállamok és polgáraik érdekeinek megfelelő alacsony szinten kívánja tartani ennek költségét és végrehajtási kockázatát.

- A Bizottság a futamidők és eszközök széles skálájának felhasználásával és a finanszírozási műveletek kiszámíthatóbbá tételével növelni fogja a piac felvevőképességét. A finanszírozási műveletek hatékonyságát a forrásbevonási aukciók alkalmazása is fokozni fogja. Mindez megkönnyíti a nagy finanszírozási igények kielégítését.
- A Bizottság a finanszírozási műveletek időpontját, illetve az alkalmazandó finanszírozási technikákat vagy eszközöket szabadon megválaszthatja, és ennek köszönhetően a tagállamok érdekeinek megfelelő alacsony szinten tudja tartani a műveletek költségét és végrehajtási kockázatát.

Következő lépések

A Bizottság a csomag alapján több lépést fog tenni a diverzifikált finanszírozási stratégia működőképessé tétele érdekében. Többek között:

- Létrehozza az elsődleges kereskedői hálózatot. A Bizottság a hozzá hasonló kibocsátók gyakorlatát követve egy elsődleges kereskedői hálózat létrehozásával segíti az árverések és a konzorciális ügyletek hatékony végrehajtását, támogatja a másodlagos piacok likviditását, és biztosítja az uniós hitelpapírok lehető legszélesebb befektetői körben való kihelyezését. Rövidesen sor fog kerülni a jelentkezési űrlap és az általános szerződési feltételek közzétételére.
- Közzéteszi az első éves forrásbevonási határozatot (és az azt kísérő finanszírozási határozatot), valamint az első Next Generation EU finanszírozási tervet. A Bizottság a piacokkal való átlátható kommunikáció biztosítása érdekében a Next Generation EU-hoz kötődő forrásbevonás nyárra tervezett megkezdése előtt el fogja fogadni az első éves forrásbevonási határozatot, és közzé fogja tenni az első finanszírozási tervhez kapcsolódó információkat (az ütemezés attól függ, hogy a tagállamok mikor hagyják jóvá a saját forrásokról szóló határozatot, amely felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy forrásokat vonjon be a Next Generation EU céjára). A forrásbevonási műveletek a saját forrásokról szóló határozat hatálybalépésekor azonnal megkezdődhetnek. A finanszírozási tervek ezt követően félévente frissülnek.

Háttér-információk

Next Generation EU

A Next Generation EU a koronavírus-járvány elleni legfontosabb uniós intézkedés, amelynek célja a gazdasági fellendülés támogatása, valamint egy zöldebb, digitálisabb és reziliensebb jövő kialakítása. Az EU ezt az eszközt egy folyó áron több mint 2 billió euró (2018. évi áron 1,8 billió euró) értékű ösztönző csomag részeként fogadta el, amelynek a 2021–2027-es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetés is része.

A Next Generation EU központi eleme a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, amelynek keretében a tagállamok folyó áron összesen 723,8 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatást és hitelt kaphatnak reformjaik és beruházásaik támogatására.

A Next Generation EU emellett több uniós programhoz is hozzájárul. Finanszírozása érdekében az EU forrásokat fog bevonni a tőkepiacokon. E források visszafizetésére hosszú távon, 2058-ig fog sor kerülni. A tagállamok államháztartásai ennek köszönhetően átmenetileg felszabadulnak a rájuk nehezedő nyomás alól, ami lehetővé teszi az uniós tagállamok számára, hogy erőfeszítéseiket a helyreállításra összpontosítsák.

A visszafizetés megkönnyítése érdekében az EU meg fogja vizsgálni, hogy bevezessen-e új saját (bevételi) forrásokat az uniós költségvetésbe a már meglévőkön felül.

Az Európai Unió mint hitelfelvevő

Az EU nevében eljáró Európai Bizottság már régóta aktív szereplője a tőkepiacoknak. 40 év alatt számos hitelprogramot működtetett az uniós tagállamok és harmadik országok támogatására.

A Bizottság tavaly a munkahelyek védelme érdekében a 100 milliárd eurós keretösszegű SURE eszközzel összefüggésben is megkezdte a forrásbevonást. Az EU az eddigi hat, rendkívül népszerű kibocsátással a SURE forrásainak a háromnegyedét tudta bevonni, aminek köszönhetően igen kedvező feltételek mellett tudta finanszírozni a tagállamoknak nyújtott hiteleket.

E hitelprogramokat refinanszírozással („back-to-back alapon”) finanszírozták, főként konzorciális kötvénykibocsátás útján.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. április 14.