Uniós küldetések fontos kihívások kezeléséért

Az Európai Bizottság öt új uniós küldetést indított útjára, amelyek az együttműködés új és innovatív formáját képviselik, céljuk pedig Európában és azon kívül egyaránt javítani az emberek életminőségét. Az uniós küldetések célja az egészségügy, az éghajlat-politika és a környezetvédelem terén jelentkező fontos kihívások kezelése, valamint ambiciózus és inspiráló célok elérése ezeken a területeken.

A Horizont Európa új elemeként és az uniós politika eredeti koncepciójaként bevezetett küldetések a biztosi testület kilenc tagjának felügyelete alatt számos bizottsági szolgálatot összefogva támogatják majd a Bizottság fő prioritásainak megvalósítását célzó kutatásokat és keresnek válaszokat napjaink legnagyobb kihívásaira. Ezek a kihívások a rák elleni küzdelem, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az óceánok, tengerek és más vizek védelme, a környezetbarátabb városi élet, valamint az egészséges talaj és élelmiszerek biztosítása. A küldetések célja meghatározott időn belül jelentős társadalmi hatással járó konkrét célkitűzések elérése, és olyan intézkedéseket foglalnak magukban, mint a kutatási és innovációs projektek, a szakpolitikai intézkedések és jogalkotási kezdeményezések. A Bizottság öt küldetést indít útjára, amelyek célja, hogy 2030-ig megoldást találjanak a következő kulcsfontosságú globális kihívásokra:

1. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: legalább 150 európai régió és közösség támogatása abban, hogy 2030-ra ellenállóvá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben.
2. Rák: az európai rákellenes tervvel karöltve 2030-ig több mint 3 millió ember életminőségének javítása a megelőzés, a gyógyítás, valamint a hosszabb és jobb életet biztosító megoldások révén.
3. Óceánjaink és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig.
4. 100 klímasemleges és intelligens város megvalósítása 2030-ig.
5. Talajvédelmi megállapodás Európának: 100 élő laboratórium és világítótorony-projekt, amely előmozdítja az egészséges talajra történő, 2030-ig megvalósítandó átállást.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök elmondta: „A mai napon öt új küldetést indítottunk útnak. A küldetések új és innovatív eszközök, amelyek a Horizont Európa keretprogramon belüli együttműködés új módját, egyúttal az uniós politika egyedi koncepcióját képviselik. A küldetések a napjaink legnagyobb kihívásainak megoldása iránti kötelezettségvállalást tükrözik. Ezek a kihívások a rák elleni küzdelem, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az óceánok, tengerek és más vizek védelme, a környezetbarátabb városi élet, valamint az egészséges talaj és élelmiszerek biztosítása. Olyan intézkedéscsomagról – kutatási és innovációs projektekről, szakpolitikai intézkedésekről és jogalkotási kezdeményezésekről, a polgárok bevonását célzó intézkedésekről – van szó, amelynek célja a jelentős társadalmi hatással járó konkrét célkitűzések elérése. Célunk, hogy 2030-ig megoldást találjunk kulcsfontosságú globális kihívásokra!"

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos elmondta: „A koronavírus-világjárványra adott válaszunk rávilágított arra, hogy a legsúlyosabb problémáinkat csakis kutatásra és innovációra alapozott közös erőfeszítések révén tudjuk kezelni. Ez a megfontolás adja a merész és ambiciózus uniós küldetések kiindulópontját is. A küldetések fontos célok elérése érdekében aknázzák ki az EU-ban rejlő óriási potenciált és mozgósítják a megfelelő eszközöket és szakpolitikákat. Mindez a polgárok közreműködésével történik, akik az elejétől a végéig részt vesznek a folyamatban.”

Az uniós küldetésekről ma elfogadott közleményével a Bizottság – az egyes küldetési tervek idén nyáron történt elfogadását követően – jóváhagyását adta a küldetések működésének megkezdéséhez.

Uniós küldetések a Horizont Európa keretében és azon túl

A küldetések új, együttműködésen alapuló megközelítést jelentenek korunk néhány alapvető kihívásának megoldására. Konkrét célokhoz kötöttek, amelyeket meghatározott időkereten belül kell elérni. Hatásukat emellett azáltal fejtik ki, hogy új szerepet adnak a kutatásnak és az innovációnak, ezt pedig az irányítás és az együttműködés új formáival, valamint a polgárok – köztük a fiatalok – bevonásának új módszereivel ötvözik.

Például az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó küldetési tervek alapján 100 millió eurót bocsátanak rendelkezésre olyan nagyszabású demonstrációkra, amelyek célja az éghajlatváltozás főbb veszélyeinek, például az áradásoknak a kezelése a helyi körülményekhez igazodva. A rákellenes küldetés egy olyan új közös irányítási modell létrehozását tervezi, amely biztosítja a rákkal kapcsolatos kutatás, innováció és szakpolitikai fejlemények szisztematikus és hatékony integrációját Európában. Az óceánokra és vizekre irányuló küldetés a tengerek és a vízgyűjtő területek szintjén működő világítótorony-projektek hálózatát hozza létre a küldetés végrehajtása és a védett tengeri területek hálózatának bővítése érdekében. A klímasemleges és intelligens városokra irányuló küldetés keretében a kiválasztott városok bevonják polgáraikat a klímasemlegesség 2030-ig történő elérését elősegítő, klímasemleges városokra vonatkozó megállapodások kidolgozásába. A talajmegállapodásra irányuló küldetés pedig arra ösztönzi az embereket, hogy vegyenek részt a talaj egészségének javítását célzó közös civil tudományos kezdeményezésekben.

A Horizont Európa programban gyökerező küldetések végrehajtása az új megoldások kidolgozása és az európai polgárok életének javítása érdekében messze túlmutat majd a kutatáson és az innováción. Újszerű jellegük és hozzáadott értékük abban rejlik, hogy különböző eszközöket, üzleti modelleket, valamint köz- és magánberuházásokat magukban foglaló uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű fellépések portfóliójaként működnek. A küldetések sikeréhez döntő fontosságú lesz más európai és nemzeti programok támogatása. Minden egyes küldetésnek konkrét időkerete és költségvetése lesz, amely igazodik a kihívásokhoz és a végrehajtási tervhez.

Az uniós küldetések közvetlen kapcsolatot teremtenek a polgárokkal, és bevonják őket kialakításukba, végrehajtásukba és nyomon követésükbe. A tagállamok, a régiók, valamint a köz- és magánszférabeli érdekelt felek széles köre vesz majd részt tevékenységükben, hogy ezáltal valamennyi uniós polgár számára tartós eredményeket lehessen elérni.

A küldetések támogatják a Bizottság prioritásait, többek között az európai zöld megállapodást, a digitális korra felkészült Európát, az európai rákellenes tervet, az emberközpontú gazdaságot és az új európai Bauhaus kezdeményezést. Például az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló küldetés az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó új stratégia konkrét eleme, a rákellenes küldetés az európai rákellenes tervé, a talajra irányuló küldetés pedig az uniós vidéki területekre vonatkozó hosszú távú jövőkép kiemelt kezdeményezése.

A Bizottság szeptember 23-án tette közzé a tudományról és a technológiáról szóló Eurobarométer tematikus felmérést. Az egész EU-ra kiterjedő felmérés eredményei azt mutatják, hogy a közvélemény támogatja azt, hogy a tudomány és az innováció megoldásokat találjon a küldetések által azonosított kihívásokra. Az európaiak túlnyomó többsége szerint például az egészségügy és a zöld energia az a terület, ahol a tudomány és az innováció pozitív hatással lesz életükre az elkövetkező 20 évben.

A következő lépések

Az uniós küldetések ma teljes mértékben a végrehajtási szakaszukba lépnek. A Horizont Európa 2021–2022-es időszakra vonatkozó, június 16-án közzétett első munkaprogramjában foglalt intézkedések megteremtik a küldetések végrehajtásának alapjait. A munkaprogramot az év végéig teljes körű kutatási és innovációs menetrenddel frissítik. Ezzel párhuzamosan a küldetések bevonják tevékenységükbe a részt vevő régiókat, városokat és szervezeteket, valamint a tagállamok polgárait.

Háttér-információk

A küldetési testületek vezető szakértői által 2020 szeptemberében a Bizottságnak átadott javaslatok alapján a Horizont Európa stratégiai terve öt küldetést határozott meg. A Horizont Európa 2023-ig 1,9 milliárd euróig terjedő kezdeti finanszírozást biztosít a küldetésekhez. 2020 októberében a Bizottság jóváhagyta az öt javasolt küldetést. A küldetések így az előkészítő szakaszba léptek, amelynek célja öt részletes, a célkitűzéseket, az elérésük módjait és a teljesítmény mérésére szolgáló mutatókat tartalmazó végrehajtási terv kidolgozása volt. A Bizottság ezeket a terveket konkrét kritériumok alapján értékelte.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. szeptember 29.