Uniós kiállás a tisztességes munkáért

Az Európai Bizottság előterjesztette a tisztességes munka globális előmozdításáról szóló közleményét, amely újólag megerősíti az EU elkötelezettségét, hogy mind az Unióban, mind világszerte kiálljon a tisztességes munkáért. E vállalásának középpontjában a gyermekmunka és a kényszermunka felszámolása áll.

A legfrissebb adatokból kitűnik, hogy a tisztességes munka világszerte sok ember számára változatlanul csak vágyálom, és rengeteg még a tennivaló: 160 millió gyermek – azaz a világon minden tizedik gyermek – kényszerül gyermekmunkára, és 25 millió ember végez kényszermunkát.

A belföldi piacokon, a harmadik országokban és a globális ellátási láncokban dolgozó munkavállalókat egyaránt célzó átfogó megközelítésével összhangban az EU minden ágazatban és szakpolitikai területen előmozdítja a tisztességes munkát. A most kiadott közlemény meghatározza azokat a belső és külső szakpolitikákat, amelyekkel az EU világszerte biztosítani kívánja a tisztességes munkát, és ezt a célkitűzést a világjárványból való inkluzív, fenntartható és reziliens helyreállítás középpontjába helyezi.

Ezen átfogó megközelítés részeként a Bizottság új eszközt készít elő a kényszermunkával előállított termékek uniós piacra való belépésének hatékony betiltására, amint azt Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló 2021. évi beszédében bejelentette. Ez az eszköz az EU-n belül és kívül előállított árukra egyaránt kiterjed, és a tilalom mellett szigorú végrehajtási keretet is meghatároz. Nemzetközi normákra fog épülni, és kiegészíti a meglévő horizontális és ágazati uniós kezdeményezéseket, különösen a kellő gondosságra és az átláthatóságra vonatkozó kötelezettségeket.

Tisztességes munka: az Unió felelős globális vezető szerepe

Az EU már határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy globálisan előmozdítsa a tisztességes munkát, világszerte hozzájárulva ezzel az emberek életminőségének javulásához. Az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a világon a gyermekmunkát végző gyermekek száma (a 2000. évi 245,5 millióról 2016-ra 151,6 millióra). 2016 és 2020 között azonban több mint 8 millióval nőtt a számuk, tehát megfordult a korábbi pozitív tendencia. Ugyanakkor a Covid19-világjárvány és a munka világában többek között a technológiai fejlődés, az éghajlati válság, a demográfiai változások és a globalizáció miatt végbemenő átalakulások hatással lehetnek a munkaügyi normákra és a munkavállalók védelmére.

Mindezek fényében az EU elkötelezett amellett, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszköz felhasználásával és továbbfejlesztésével, a meglévő kötelezettségvállalására építve tovább erősítse a munka világában betöltött felelős vezető szerepét. A fogyasztók egyre inkább keresik az olyan árukat, amelyeket fenntartható és méltányos módon, az előállítóik számára tisztességes munkát biztosítva állítottak elő. Amint az az Európa jövőjéről szóló konferencián folytatott vitákból is kiderül, az európai uniós polgárok elvárják az EU-tól, hogy vállaljon vezető szerepet világszerte a legmagasabb szintű normák érvényesítésében.

Az EU határozottabban fog fellépni a tisztességes munka egyetemes koncepciójának négy elemére építve, amelyeket a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) dolgozott ki és amelyek az Egyesült Nemzetek (ENSZ) fenntartható fejlődési céljaiban is tükröződnek. Ezen elemek a következők: 1. a foglalkoztatás előmozdítása, 2. munkahelyi normák és jogok, beleértve a kényszermunka és a gyermekmunka megszüntetését, 3. szociális védelem, 4. társadalmi párbeszéd és tripartizmus. A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség e célkitűzések átfogó kérdései.

A tisztességes munka globális előmozdításának kulcsfontosságú eszközei

A közlemény négy területre vonatkozóan vázolja fel a leendő és a meglévő uniós eszközöket:

 • Az EU-n kívüli területekre is kiterjedő uniós szakpolitikák és kezdeményezések. A legfontosabb eszközök közé tartoznak az alábbiak:
  - a vállalati felelősségvállalást és átláthatóságot illetően globális szinten élen járó normákat meghatározó uniós szakpolitikák, például a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságról szóló irányelvre irányuló javaslat és a kényszermunkáról szóló, hamarosan benyújtandó jogalkotási javaslat;
  - a társadalmilag fenntartható közbeszerzésre vonatkozó uniós iránymutatások és jogi rendelkezések segíteni fogják a közszférát abban, hogy jó példával járjon elöl;
  - az EU ágazati politikái – például az élelmiszerek, az ásványi anyagok és a textiltermékek ágazatában – erősítik a nemzetközi munkaügyi normák tiszteletben tartását.
 • Az EU kétoldalú és regionális kapcsolatai. A legfontosabb eszközök közé tartoznak az alábbiak:
  - az EU kereskedelempolitikája előmozdítja a nemzetközi munkaügyi normákat;
  - az EU emberi jogi politikáinak alapvető részét képezi a munkavállalói jogok harmadik országokban történő tiszteletben tartása;
  - az EU bővítési és szomszédságpolitikája előmozdítja a tisztességes munkát a szomszédos országokban.
 • Az EU nemzetközi és többoldalú fórumokon való fellépései. A legfontosabb eszközök közé tartoznak az alábbiak:
  - az EU támogatja az ENSZ tisztességes munkára vonatkozó eszközeinek végrehajtását, és az ILO-n keresztül aktívan hozzájárul a munkaügyi normák meghatározásához;
  - az EU támogatja a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) reformját a globalizáció szociális dimenziójának integrálása érdekében;
  - a G20-ak és a G7-ek formációjában az EU együttműködik más globális gazdasági hatalmakkal a tisztességes munka előmozdítása érdekében.
 • Együttműködés az érdekelt felekkel és a globális partnerségekben. A legfontosabb eszközök közé tartoznak az alábbiak:
  - az EU támogatja a szociális partnereket abban, hogy biztosítsák a munkavállalói jogok tiszteletben tartását az ellátási láncokban;
  - az EU együttműködik a civil társadalmi szereplőkkel a biztonságos és támogató környezet előmozdítása érdekében a civil társadalom számára;
  - az EU támogatást nyújt a tisztességes munkára vonatkozó globális partnerségeknek és több érdekelt felet tömörítő kezdeményezéseknek az olyan területeken, mint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem.

A méltányos és fenntartható gazdaságról szóló csomag részeként a Bizottság ma a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságról szóló irányelvre irányuló javaslatot is előterjeszt. A javaslat célja, hogy a globális értékláncok egészében előmozdítsa a fenntartható és felelős vállalati magatartást.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai

Ursula von der Leyen elnök a következőket nyilatkozta: „Európa határozottan jelzi, hogy nem lehet nyerészkedni az emberek méltóságának és szabadságának kárára. Nem akarunk olyan árukat látni Európa üzleteiben, amelyek előállítására erővel kényszerítették az embereket. Ezért dolgozunk a kényszermunkával előállított áruk betiltásán.”

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök hozzátette: „A globális ellátási láncokon keresztül világszerte munkavállalók milliói kapcsolódnak az EU gazdaságához. A tisztességes munka mindenütt érdekében áll a munkavállalóknak, a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak: mindannyiuknak joga van a tisztességes és megfelelő feltételekhez. Nem engedhető meg, hogy bárki az alapvető munkaügyi normák csorbítása révén szerezzen versenyelőnyt. Továbbra is világszerte elő fogjuk mozdítani a tisztességes munkaügyi normákat, biztosítva, hogy a szociális párbeszéd kulcsfontosságú szerepet töltsön be a méltányos és erőteljes helyreállítás érdekében végzett munkánk során.”

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős európai biztos a következőket mondta: „A tisztességes munka a tisztességes élet alapja. Világszerte számos munkavállalónak kell nap mint nap szembenéznie a munkavállalói és szociális jogait érintő fenyegetéssel. Az EU továbbra is vezető szerepet vállal a tisztességes munka előmozdításában, amely az embereket helyezi a középpontba, biztosítva jogaik és méltóságuk tiszteletben tartását.”

A következő lépések

A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy hagyják jóvá az e közleményben meghatározott megközelítést, és működjenek együtt a közleményben foglalt intézkedések végrehajtása érdekében. A Bizottság rendszeresen jelentést tesz e közlemény végrehajtásáról.

Háttér-információk

Ursula von der Leyen elnök politikai iránymutatásában kiemelte a Bizottság gyermekmunkával kapcsolatos zéró toleranciára irányuló politikáját. Az Unió helyzetéről szóló 2021. évi beszédében hangsúlyozta, hogy az üzleti tevékenység és a globális kereskedelem során „nem csorbulhat az emberek méltósága és szabadsága”, és hogy „az emberi jogok nem eladók”.

A szociális jogok európai pillérének megvalósítására irányuló cselekvési terv előre jelezte a „Tisztességes munka globális előmozdításáról” című közleményt, amely átfogó áttekintést nyújt a vonatkozó uniós eszközökről, valamint a nemzetközi fellépések szociális dimenziójának előmozdítására irányuló uniós stratégia tervezetéről.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. február 23.