Uniós javaslat: digitális személyazonosság létrehozása

Az Európa Bizottság javaslatot tett az európai digitális személyazonossági keretre, amely lehetővé tenné az EU valamennyi polgára, lakosa és vállalkozása számára, hogy éljen a digitális személyazonosság előnyeivel. A polgárok telefonjukon egyetlen kattintással igazolhatják majd személyazonosságukat, és dokumentumokat oszthatnak meg európai digitális irattárcájukból. Az online szolgáltatásokhoz nemzeti digitális személyazonosságuk révén férhetnek hozzá, amelyet Európa-szerte el fognak ismerni. Az óriásplatformoknak pedig a felhasználó kérésére el kell majd fogadniuk az európai digitális irattárcák használatát, például az életkor bizonyításához. Az európai digitális irattárca használatáról mindig a felhasználó dönthet majd.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök a következőket mondta: „Az európai digitális személyazonosság lehetővé fogja tenni számunkra, hogy minden tagállamban ugyanúgy intézzük ügyeinket, mint odahaza, s mindezt többletköltségek nélkül és akadálymentesen, legyen szó lakásbérlésről vagy bankszámlanyitásról valamely másik európai országban. Mindezt biztonságos és átlátható módon. Eldönthetjük például, hogy mennyi információt, kivel és milyen célból kívánunk megosztani magunkról. Ez egyedülálló lehetőség arra, hogy mindannyian megtapasztaljuk, mit is jelent Európában élni, és európainak lenni.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az uniós polgárok nemcsak magas szintű biztonságot várnak el, hanem azt is, hogy kényelmesen járhassanak el a nemzeti hivataloknál és intézményeknél, legyen szó az adóbevallásuk benyújtásáról vagy egy európai egyetemre való beiratkozásról, ahol hivatalosan kell igazolniuk személyazonosságukat. Az európai digitális irattárcák új lehetőséget kínálnak a különféle szolgáltatásokhoz szükséges adatok tárolására és használatára, a repülőtéren történő ellenőrzéstől kezdve a gépkocsibérlésig. A lényeg, hogy választási lehetőséget biztosítunk a fogyasztóknak, méghozzá egy európai választási lehetőséget. Ez európai nagy- és kisvállalataink javát is fogja szolgálni, mivel számos új szolgáltatást tudnak majd kínálni, lévén, hogy a javaslat biztonságos és megbízható személyazonossági szolgáltatás igénybevételére kínál lehetőséget.”

Az európai digitális személyazonossági keret

Az új rendelet értelmében a tagállamok olyan digitális irattárcákat kínálnak a polgárok és a vállalkozások számára, amelyek összekapcsolhatják nemzeti digitális személyazonosságukat más igazoló dokumentumokkal (pl. vezetői engedély, diplomák, bankszámla). Ezeket az irattárcákat az egyes tagállamok által elismert közigazgatási szervek vagy magánintézmények biztosíthatják.

Az új európai digitális irattárcák lehetővé fogják tenni az európai polgárok számára, hogy anélkül férjenek hozzá online szolgáltatásokhoz, hogy magánkézben lévő azonosítási módszereket kellene használniuk vagy szükségtelenül kellene megosztaniuk személyes adatokat. Ezzel a megoldással teljes mértékben ők rendelkeznek arról, hogy milyen adatokat osztanak meg.

Az európai digitális személyazonosság:

- Bárki számára elérhető lesz, aki használni kívánja: minden uniós polgár, lakos és vállalkozás, aki élni kíván az európai digitális személyazonosság lehetőségével, megteheti majd ezt.
- Széles körben használható lesz: az európai digitális irattárcák széles körben használhatók lesznek a felhasználók azonosítására vagy bizonyos személyes igazoló dokumentumaik helyett a célból, hogy Unió-szerte hozzáférhessenek a köz- és magánszolgáltatásokhoz.
- Az adataik felett ellenőrzést gyakorló felhasználók: az európai digitális irattárcák lehetővé fogják tenni az emberek számára, hogy eldöntsék, személyes adataik és tanúsítványaik mely aspektusait kívánják megosztani harmadik felekkel, és nyomon kövessék a megosztott adatokat. A felhasználói ellenőrzés biztosítja, hogy csak olyan információk kerülnek megosztásra, amelyeket feltétlenül meg kell osztani.

Annak érdekében, hogy ez a lehető leghamarabb megvalósulhasson, a javaslatot ajánlás kíséri. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy 2022 szeptemberéig hozzanak létre egy közös eszköztárat, és haladéktalanul kezdjék meg a szükséges előkészítő munkát. Ennek az eszköztárnak műszaki architektúrát, szabványokat és a bevált módszerekre vonatkozó iránymutatásokat kell tartalmaznia.

Következő lépések

A jogalkotási folyamattal párhuzamosan a Bizottság együtt fog működni a tagállamokkal és a magánszektorral az európai digitális személyazonosság technikai vonatkozásait illetően. A Digitális Európa programon keresztül a Bizottság támogatni fogja az európai digitális személyazonossági keret végrehajtását, és számos tagállam – a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében – nemzeti terveiben az e-kormányzati megoldások, köztük az európai digitális személyazonosság végrehajtására irányuló projekteket irányzott elő.

Háttér-információk

A Bizottság 2030-as digitális iránytűje számos olyan célt és mérföldkövet határoz meg, amelyek elérését az európai digitális személyazonosság elő fogja segíteni. 2030-ra például valamennyi kulcsfontosságú közszolgáltatásnak online elérhetőnek kell lennie, és minden polgár hozzá fog férni az elektronikus egészségügyi dokumentációkhoz; várhatóan a polgárok 80%-a elektronikus azonosítási megoldást fog alkalmazni.

E kezdeményezés tekintetében a Bizottság a megbízható digitális személyazonosság határokon átnyúló meglévő jogi keretére, az európai elektronikus azonosításra és bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó kezdeményezésre (eIDAS-rendelet) épít. A 2014-ben elfogadott rendelet megteremti az alapját a határokon átnyúló elektronikus azonosításnak, hitelesítésnek és weboldal-hitelesítésnek az EU-n belül. Az európaiak nagyjából 60%-a már most is élvezheti a jelenlegi rendszer előnyeit.

A tagállamok azonban nem kötelesek nemzeti digitális azonosítást kifejleszteni, és azt más tagállamokéval interoperábilissá tenni, ami nagy eltérésekhez vezet az országok között. A jelenlegi javaslat a keret hatékonyságának javításával, valamint előnyeinek a magánszektorra és a mobil használatra való kiterjesztésével orvosolja ezeket a hiányosságokat.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. június 3.