Uniós források a globális fellendülés elősegítésére

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője útjára indítja a „Global Gateway” elnevezésű új európai stratégiát, amelynek célja az intelligens, tiszta és biztonságos összeköttetések előmozdítása a digitális, az energetikai és a közlekedési területen, valamint az egészségügyi, oktatási és kutatási rendszerek megerősítése az egész világon. A stratégia olyan fenntartható és megbízható összeköttetések kialakítására irányul, amelyek hathatósan kezelik a legsürgetőbb globális kihívásokat, az éghajlatváltozástól és a környezetvédelemtől kezdve az egészségbiztonság javításáig, valamint a versenyképesség fellendítéséig és a globális ellátási láncok megerősítéséig. A „Global Gateway” célja, hogy mintegy 300 milliárd euró beruházást mozgósítson 2021 és 2027 között a tartós globális helyreállítás alátámasztására, figyelembe véve partnereink szükségleteit és az EU saját érdekeit.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A Covid19 megmutatta, hogy mennyire összekapcsolt világban élünk. A globális helyreállítás részeként át kívánjuk alakítani annak a módját, ahogyan összekapcsoljuk a világot a jobb jövő érdekében. Az európai modell arról szól, hogy beruházunk mind a kemény, mind a puha infrastruktúrába. Fenntartható beruházásokra van szükség a digitális technológiák, az éghajlat és az energetika, a közlekedés, az egészségügy, az oktatás és a kutatás területén, valamint az egyenlő versenyfeltételeket garantáló és a fejlesztéseket ösztönző környezet megteremtése érdekében. Támogatni fogjuk a minőségi infrastruktúrába történő intelligens beruházásokat, amelyek megfelelnek a legmagasabb szintű szociális és környezetvédelmi követelményeknek, és összhangban vannak az uniós demokratikus értékekkel és a nemzetközi normákkal egyaránt. A »Global Gateway« stratégia mintaként szolgál ahhoz, hogy Európa miként építhet ki reziliensebb kapcsolatokat a világgal.”

Josep Borrell, az EU közös kül- és biztonságpolitikájának főképviselője, a Bizottság alelnöke, a következőket mondta: „A kulcsfontosságú ágazatok közötti összeköttetések hozzájárulnak a közös érdekek szerint szerveződő közösségek kialakításához és az ellátási láncaink megerősítéséhez. Európa globális szerepének erősítése érdekében határozott elkötelezettséget kell tanúsítanunk partnereink iránt, és ennek az elkötelezettségnek legfontosabb elveinken kell alapulnia. A »Global Gateway« stratégiával jelentős lépést teszünk azon jövőképünk megvalósítása felé, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosító összeköttetési hálózatot hozzunk létre, mely a nemzetközileg elfogadott szabványokon, szabályokon és rendelkezéseken alapul.”

Az EU régóta bizonyítja, hogy megbízható partner a fenntartható és magas színvonalú projektek megvalósításában, melyek figyelembe veszik partnereink szükségleteit és tartós előnyöket biztosítanak a helyi közösségeknek, miközben az Európai Unió stratégiai érdekeit is szolgálják.

A „Global Gateway” célkeresztjében az áll, hogy növeljük azokat a beruházásokat, amelyek előmozdítják a demokratikus értékeket és a magas szintű normákat, a jó kormányzást és az átláthatóságot, az egyenlő partnerségeket, a zöld, tiszta és biztonságos infrastruktúrákat, valamint lendületet adnak a magánberuházásoknak.

Az „Európa együtt” megközelítés révén a „Global Gateway” az EU-t, a tagállamokat és azok pénzügyi és fejlesztési intézményeit, köztük az Európai Beruházási Bankot (EBB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD) tömöríti, és arra törekszik, hogy a magánszektor mozgósításával jelentős változásokat hozó beruházások valósuljanak meg. A világszerte működő uniós küldöttségek – mindenütt az „Európa együtt” szereplőivel együttműködve – kulcsszerepet fognak játszani a „Global Gateway” projektjeinek azonosításában és koordinálásában a partnerországokban.

A „Global Gateway” az EU 2021–2027-es többéves pénzügyi keretének új pénzügyi eszközeire támaszkodik. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) – Globális Európa, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III), valamint az Interreg, az InvestEU és a Horizont Európa (mely Európa kutatási és innovációs programja) mind lehetővé teszik az EU számára, hogy köz- és magánberuházásokat mozgósítson a kiemelt területeken, köztük a konnektivitás területén is. Konkrétan az NDICI – Globális Európa pénzügyi alapja, az Európai Fenntartható Fejlődési Alap Plusz (EFFA+) mintegy 135 milliárd eurót bocsát majd rendelkezésre garanciával fedezett beruházások számára a 2021 és 2027 közötti időszakban, az EU költségvetéséből 18 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás lesz elérhető, az európai pénzügyi és fejlesztésfinanszírozási intézmények pedig mintegy 145 milliárd euró összegű tervezett beruházással számolnak.

Pénzügyi eszköztára kiegészítéseképpen az EU vizsgálja egy európai exporthitel-eszköz létrehozásának lehetőségét, amely kiegészítené a tagállami szinten meglévő exporthitel-megállapodásokat, és növelné az EU általános ütőerejét ezen a területen. Egy ilyen eszköz segítene abban, hogy az uniós vállalkozások egyenlőbb feltételek mellett szállhassanak versenybe harmadik országok piacain, ahol a külföldi versenytársak egyre inkább kormányaik nagy támogatását élvezik. Exporthitel segítségével az uniós cégek könnyebben vehetnének részt infrastrukturális projektekben.

Az EU nemcsak szilárd pénzügyi feltételeket fog kínálni partnereinek vissza nem térítendő támogatások, kedvező kölcsönök és költségvetési garanciák nyújtásával a beruházások kockázatainak csökkentése és az államadósság fenntarthatóságának javítása érdekében, hanem a legmagasabb szintű környezetvédelmi, szociális és stratégiai irányítási normákat is elő fogja mozdítani. Az EU technikai segítséget fog nyújtani partnereinek, hogy javítsa azok kapacitásait a hiteles, gazdaságilag előnyös infrastrukturális projektek előkészítése érdekében.

A „Global Gateway” beruházást jelent a nemzetközi stabilitásba és együttműködésbe, és megmutatja, hogy a demokratikus értékek milyen módon kínálnak biztonságot és méltányosságot a beruházók, fenntarthatóságot a partnerek, és hosszú távú előnyöket az emberek számára szerte a világon.

Ez Európa hozzájárulása a globális beruházási szakadék csökkentéséhez, amihez összehangolt erőfeszítésekre van szükség. Ez összhangban áll a G7-ek vezetőinek 2021. júniusi kötelezettségvállalásával is, hogy értékvezérelt, magas színvonalú és átlátható infrastrukturális partnerséget alakítanak ki a globális infrastruktúrafejlesztési igények kielégítése érdekében.

Az EU elkötelezett amellett, hogy együttműködjön hasonlóan gondolkodó partnereivel a fenntartható konnektivitási beruházások előmozdítása érdekében. A „Global Gateway” és a „Build Back Better World” elnevezésű amerikai kezdeményezés kölcsönösen erősítik egymást. Az együttműködés iránti elkötelezettséget megerősítették az ENSZ 2021. évi éghajlatváltozási konferenciáján (COP26). Itt az EU és az Egyesült Államok hasonló gondolkodású partnereket toborzott, akikkel közösen vállalták, hogy az éghajlatválságot tiszta, reziliens és a klímasemleges jövővel összhangban álló infrastruktúra-fejlesztés révén kezelik.

A „Global Gateway” a 2018. évi EU–Ázsia konnektivitási stratégia eredményeire, a Japánnal és Indiával a közelmúltban megkötött konnektivitási partnerségekre, valamint a Nyugat-Balkánra, a keleti partnerségre és a déli szomszédságra vonatkozó gazdaságélénkítési és beruházási tervekre épül. Teljes mértékben megfelel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendjének és a kapcsolódó fenntartható fejlődési céloknak, valamint a Párizsi Megállapodásnak.

Következő lépések

A „Global Gateway” projektjeit „Európa együtt” kezdeményezések keretében dolgozzák ki és valósítják meg. Az uniós intézmények, a tagállamok és az európai pénzügyi intézmények együtt fognak működni az európai vállalkozásokkal, valamint a partnerországok kormányaival, civil társadalmával és magánszektorával.

A Bizottság elnökének és a főképviselőnek/a Bizottság alelnökének az általános irányítása mellett a nemzetközi partnerségekért felelős biztos és a szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztos fog munkálkodni a „Global Gateway” megvalósításán, és ők fognak gondoskodni az összes szereplő közötti koordinációról is.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai

Jutta Urpilainen, a nemzetközi partnerségekért felelős biztos kijelentette: „A »Global Gateway« stratégiával az Európai Unió egyenlő felek közötti partnerségek kiépítésére tesz ajánlatot, ami tükrözi az EU hosszú távú elkötelezettségét a helyreállítás mellett minden egyes partnerországban. A »Global Gateway« segítségével erős és fenntartható, nem függőségi viszonyokat kívánunk létrehozni Európa és a világ többi része között, és új jövőt szeretnénk építeni a fiatalok számára.”

Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítésügyi biztos hozzátette: „Az EU globális konnektivitása a szomszédságában kezdődik. A Nyugat-Balkánon, valamint a keleti partnerség és a déli szomszédság országaiban a közelmúltban indított gazdaságélénkítési és beruházási terveink mind a konnektivitás köré szerveződnek – e térségek belső, illetve az Európai Unióval fennálló konnektivitása köré. Ezek a partnereinkkel szoros együttműködésben kidolgozott tervek még a jelenlegi Bizottság mandátuma alatt kézzelfogható eredményekre fogják váltani a »Global Gateway« stratégiát a velünk szomszédos térségekben.”


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. december 1.