Uniós finanszírozási forrás innovátorok számára

Az Európai Bizottság elfogadta az Európai Innovációs Tanács 2022. évi munkaprogramját. 2022-ben több mint 1,7 milliárd euró összegű finanszírozási lehetőség nyílik meg az áttörést hozó innovátorok számára, hogy termékeik gyártását nagyüzemi alapokra helyezzék és új piacokat hozzanak létre, például a kvantum-számítástechnika, az új generációs akkumulátorok és a génterápia területén. A Horizont Európa program jelentős újdonságaként 2021 márciusában elindított Európai Innovációs Tanács (EIC) teljes költségvetése 2021 és 2027 között meghaladja a 10 milliárd eurót.

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos elmondta: „Az Európai Innovációs Tanács már 4 unikornist és több mint 90 kentaurt támogatott. Az idei munkaprogramot a jövőbe tekintő vállalkozóknak és kutatóknak nyújtott eddigi legnagyobb éves finanszírozás, valamint a női innovátorok és a növekvő innovatív vállalkozások támogatására irányuló új intézkedések támogatják. Európa elkötelezett az innováció és az új technológiák támogatása mellett, és jó úton haladunk azon törekvésünk teljesítése felé, hogy az EIC Európa unikornis gyárává váljon.”

Mi az újdonság a 2022. évi munkaprogramban?

Az Európai Innovációs Tanács (EIC) 2022. évi munkaprogramja számos új elemet tartalmaz, amelyek egyszerűsítik a pályázati eljárást és hozzájárulnak az uniós szakpolitikákhoz.

Újdonságok

 • Az EIC új kezdeményezése 100 vállalkozás kapacitásbővítését célozza: Az EIC, miután 2018 óta már több mint 2600 kis- és középvállalkozást (kkv) és induló innovatív vállalkozást támogatott, bevezeti az EIC „Scale-up 100” elnevezésű kezdeményezését, amelynek célja 100 ígéretes, mélytechnológiával foglalkozó uniós vállalkozás azonosítása, amelyek potenciálisan „unikornissá” (több mint 1 milliárd euró értékű induló vállalkozássá) válhatnak.

 • 15 millió EUR feletti tőkebefektetések: Az EIC Akcelerátor program lehetővé teszi az európai stratégiai jelentőségű technológiákkal foglalkozó vállalatok számára, hogy több mint 15 millió euró értékű EIC-beruházásra pályázzanak.

 • A női innovátorok erőteljesebb támogatása:
  - A nemek közötti egyenlőségre és a sokszínűségre vonatkozó innovációs mutató kerül kidolgozásra a hiányosságok azonosítása és a vállalatokon belüli sokszínűség ösztönzése érdekében. Ez következetes tájékoztatást nyújt a befektetőknek, a finanszírozóknak, az ügyfeleknek és a politikai döntéshozóknak.
  - A 2022-es Női Innovátorok Európai Uniós Díja két további díjat fog magában foglalni a 35 év alatti innovátorok számára, így összesen hat díjat ítélnek oda: három díj a legsikeresebb női innovátoroknak az EU-ban és a Horizont Európához társult országokban, valamint három díj a 35 év alatti legígéretesebb „Tehetséges Fiatal Innovátoroknak”.

Hozzájárulás a szakpolitikai prioritásokhoz

A 2022. évi munkaprogram meghatározza az „EIC-kihívások” aktualizált jegyzékét. Az EIC-kihívások tematikus területenként több mint 500 millió euró összegű finanszírozási lehetőséget biztosítanak az induló vállalkozások számára olyan technológiák kifejlesztésére, amelyek hozzá fognak járulni a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig legalább 55%-kal történő csökkentésére irányuló uniós célkitűzéshez, valamint a kvantum-, űr- és új orvosi technológiák stratégiai autonómiájának kiépítéséhez.

Egyszerűsítés

Az EIC arra törekszik, hogy folyamatosan javítsa folyamatait a pályázók szempontjából:

 • Minden olyan kiemelkedő vállalat, amely költségvetési korlátok miatt nem finanszírozható az EIC-ből, automatikusan megkapja a kiválósági pecsétet, ami segítheti őket abban, hogy más uniós finanszírozási eszközökből, például a strukturális alapokból, a helyreállítási alapokból vagy más forrásokból finanszírozáshoz jussanak.
 • 2022-ben gyakoribb jelentkezési határidőket hirdetnek meg az EIC Átmenet és Akcelerátor programok keretében, és folyamatos jelentkezési eljárást vezetnek be az EIC Átmenet tekintetében. Ezen túlmenően az EIC Akcelerátor program keretében másodszor pályázók ismertethetik és megvédhetik az újra benyújtott pályázatuk javításait.

Az Európai Innovációs Tanács finanszírozása és támogatása 2022-ben

- Az EIC Úttörő kutatásokat támogató programja (350 millió EUR) multidiszciplináris kutatócsoportok számára érhető el, technológiai áttöréseket eredményező előretekintő kutatások céljából.
- Az EIC Átmenet programja (131 millió EUR) a kutatási eredmények innovációs lehetőségekké alakítására szolgál, az EIC Úttörő kutatásokat támogató programja projektjei és az Európai Kutatási Tanács koncepcióigazoló projektjei által generált eredményekre összpontosítva, a technológiák kiérlelése és a konkrét alkalmazások üzleti terveinek kialakítása érdekében.
- Az EIC Akcelerátor programja keretében (1,16 milliárd EUR) nyújtott finanszírozás az induló vállalkozásokat és a kkv-kat támogathatja, hogy olyan nagy hatású innovációkat fejlesszenek ki és terjesszenek elő, amelyek új piacokat teremthetnek vagy megzavarhatják a meglévőket.

Az Európai Innovációs Tanács valamennyi projektje hozzáfér az üzleti akcelerátorszolgáltatásokhoz, amelyek segítőket, mentorokat és szakértelmet biztosítanak, partneri lehetőségeket kínálnak vállalatokkal, befektetőkkel és másokkal, valamint számos egyéb szolgáltatást és rendezvényt biztosítanak.

A munkaprogram közzétételét követően február 22-én, kedden tájékoztató napra kerül sor, amelyen az érdekelt felek megtudhatják, hogyan működik az Európai Innovációs Tanács, hogyan pályázhatnak finanszírozásra, ki jogosult a finanszírozásra, és melyek az idei újdonságok. Az ülések keretében a kutatócsoportok, induló vállalkozások, kkv-k és befektetők finanszírozási lehetőségeiről is szó lesz.

Háttér-információk

Az EIC a 2018 és 2020 közötti sikeres kísérleti fázist követően 2021 márciusában kezdte meg működését a Horizont Európa program egyik fő újdonságaként. 2021 és 2027 között több mint 10 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik. Stratégiáját és végrehajtását az EIC-testület irányítja, amely az innováció világából kinevezett független tagokból (vállalkozókból, kutatókból, befektetőkből, vállalatokból és az innovációs ökoszisztéma egyéb tagjaiból) áll. Az EIC-testület jóváhagyta a 2022. évi munkaprogramot.

Az EIC proaktív megközelítést alkalmaz a finanszírozásban, amelyet az EIC programmenedzserei vezetnek azáltal, hogy innovációs és technológiai áttörésekre vonatkozó elképzeléseket dolgoznak ki, és e célok elérése érdekében projektportfóliókat kezelnek.

Az EIC a Horizont Európa egyéb ágainak többsége előtt megkezdte a végrehajtást, és már kiválasztott finanszírozásra 164 kkv-t és induló vállalkozást, 56 élvonalbeli kutatási projektet és 29 úttörő projektet, hogy az áttörést jelentő technológiák a laboratóriumból kikerüljenek a valós világba.

A 2018–2020-as kísérleti szakasz során, amely magában foglalta a kkv-k-ra vonatkozó korábbi, valamint a jövőbeni és kialakulóban lévő technológiákra vonatkozó korábbi programokat, az EIC:

 • Európa-szerte több mint 5500 induló vállalkozást és innovatív kkv-t, valamint több mint 400 élvonalbeli kutatási projektet támogatott
 • Az EIC által támogatott induló vállalkozások ezt követően közel 10 milliárd euró összegű beruházást vonzottak. Sok vállalkozás sikeresen bővült, jelenleg több mint 90 kentaur és 4 unikornis van közöttük.
 • Növekszik a nők által vezetett induló vállalkozások száma: a 2020 második felében finanszírozásban részesülő vállalkozások 29%-ának van női vezetője, szemben a 2020 első felében finanszírozott vállalkozások 8%-ával.
 • A 2020-ban létrehozott EIC-alap teljes körű működésbe lépett:
  - 141 vállalkozásra vonatkozóan több mint 630 millió euró értékű beruházási döntést hozott.
  - Az EIC-alap első 24 közvetlen tőkebefektetése 395 millió EUR értékben vonzott társbefektetéseket kockázatitőke-alapokból és másoktól (az EIC-alap befektetésének 2,7-szeresét).

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. február 9.