Uniós költségvetés: Az európai munkahelyteremtést, növekedést és innovációt támogató InvestEU program

A Bizottság a következő, 2021–2027-re vonatkozó hosszú távú uniós költségvetésben javasolja az InvestEU program létrehozását, amely egy fedél alá hozza az uniós költségvetésből hitelek és garanciák formájában nyújtott finanszírozást. Az InvestEU összefogja a jelenleg elérhető finanszírozási programok sokaságát, és kibővíti az európai beruházási terv – a Juncker-terv – sikeres modelljét. Az InvestEU segítségével a Bizottság további lendületet ad a munkahelyteremtésnek, a beruházásoknak és az innovációnak. Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta: „Az európai beruházási terv sikeresnek bizonyult a magánberuházások mobilizálása és a munkahelyteremtés szempontjából Európában. Már közel 290 milliárd eurónyi beruházás elindításához járult hozzá, továbbá 635 000 kisvállalkozás részére biztosított finanszírozást, mindez a terv nélkül nem valósulhatott volna meg. Az InvestEU révén ezt a sikeres modellt kiterjesztjük a számos meglévő uniós finanszírozási programra. Egyszerűsítünk, kevesebből többet érünk el, és erősebb hangsúlyt helyezünk a szociális beruházásokra.” Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az InvestEU program az uniós költségvetés strukturális reformja. Az uniós finanszírozási programok sokaságát egyetlen struktúrába szervezi egy közös márkanév, az InvestEU alatt. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap sikerére építve folytathatjuk a munkahelyteremtés, az innováció és a készségfejlesztés fellendítését Európában, ráadásként pedig mindez könnyebbé és átláthatóbbá válik a kedvezményezettek számára. Az InvestEU segít megvalósítani az olyan szakpolitikai céljainkat, mint a fenntarthatóság, a tudományos kiválóság, a társadalmi befogadás, valamint kisvállalkozásaink bővülésének támogatása, a cél pedig több mint 650 milliárd eurót kitevő beruházás mobilizálása – főként a magánszektorban. Emellett lehetőséget adunk a tagállamoknak arra, hogy a garanciaalapon keresztül jobban tudják hasznosítani az uniós forrásaikat. Ezáltal mindenki nyer.” Az új program az InvestEU Alapból, az InvestEU Tanácsadó Platformból és az InvestEU Portálból áll majd. 1. InvestEU Alap Az európai beruházási terv sikerére építve az InvestEU Alap folytatja a köz- és magánbefektetések mobilizálását az EU-ban, hogy segítsen megszüntetni a még mindig jelentős mértékű beruházáshiányt Európában. Az új Alap konkrétan: Kevesebből többet ér el: A Bizottság 15,2 milliárd EUR elkülönítését javasolja az InvestEU Alap részére. Ez lehetővé teszi az uniós költségvetés számára egy 38 milliárd eurós garancia nyújtását, amelyet stratégiailag fontos projektek támogatására lehet felhasználni uniószerte. A magán- és közszférabeli beruházások bevonásával a Bizottság várakozásai szerint az InvestEU Alap több mint 650 milliárd EUR-t kitevő további beruházást mobilizál az egész EU-ban a 7 éves időszak során; Diverzifikált, rugalmas portfóliót hoz létre: Az InvestEU Alap négy szakpolitikai területet támogat – fenntartható infrastruktúra; kutatás, innováció és digitalizáció; kis- és középvállalkozások; valamint szociális beruházás és készségek. Az InvestEU továbbá rugalmas is lesz: képes lesz reagálni a piac változásaira és az idővel változó szakpolitikai prioritásokra; Észszerűsít és egyszerűsít: Az InvestEU program egységes, koherens irányítási struktúrával és jelentéstételi követelményekkel rendelkezik majd és biztosítja az átfedések elkerülését. Egyetlen alap fogja össze majd a sok különböző, uniós szintű finanszírozási eszközt, és az ezekből következő, őket kísérő alkalmazandó szabályokat. Ezáltal erősebb fókusz helyeződne a szakpolitikai területekre és célkitűzésekre. A Párizsi Megállapodás szerinti éghajlat-politikai célkitűzéseink teljesítéséhez nyújtott segítségtől a szociális jogok európai pillére szerinti kötelezettségvállalásaink teljesítéséig az InvestEU erősen kapcsolódik az EU politikai prioritásaihoz; Finanszírozási partnereink helyi, nemzeti és uniós tapasztalatára épít: Tekintettel az EU közszektorbeli bankjaként játszott szerepére, arra, hogy minden tagállamban működhet, és az ESBA irányításában szerzett tapasztalatára, az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport marad továbbra is a Bizottság fő pénzügyi partnere az InvestEU keretében. Ezenkívül a tagállamok nemzeti és regionális fejlesztési bankjai, valamint speciális szakértelmet és tapasztalatot kínáló egyéb intézmények lehetnek pénzügyi partnerek, bizonyos feltételek mellett; Segít a tagállamoknak uniós forrásaik hatékonyabb mozgósításában: A tagállamoknak lehetőségük lesz a számukra allokált kohéziós politikai források egy részének az InvestEU költségvetési garanciához való átirányítására. Az Alapba átirányított források uniós garanciában és annak magas hitelminősítésében részesülnek, ami nagyobb pénzügyi kapacitást biztosít a nemzeti és regionális beruházásokhoz. Ha a tagállamok emellett döntenek, a forrásokat az adott ország számára elkülönítik. Az InvestEU Alap zökkenőmentes bevezetésének megkönnyítése érdekében a Bizottság azon is dolgozik, hogy tovább egyszerűsítse az InvestEU-n keresztül csatornázott tagállami pénzek állami támogatási szabályok szerinti kezelését. 2. InvestEU Tanácsadó Platform A beruházási terv Európai Beruházási Tanácsadó Platformjának modelljére építve az InvestEU Tanácsadó Platform a projektfejlesztési tanácsadás egyablakos ügyintézési pontjába integrálja majd a jelenleg elérhető 13 különböző tanácsadó szolgálatot. A platform technikai támogatást és tanácsadást nyújt majd, hogy segítse a projektek előkészítését, kidolgozását, strukturálását és végrehajtását, beleértve a kapacitásépítést. 3. Beruházási Projektek Európai Portálja A beruházási tervhez tartozó Beruházási Projektek Európai Portálja növeli a beruházási projektek ismertségét az EU-ban, és az InvestEU program keretében tovább fog működni. A portál a befektetők és a projektgazdák összekapcsolását szolgálja azáltal, hogy könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát adatbázist biztosít, amely ismertebbé teszi a projekteket és lehetővé teszi a befektetők számára, hogy az őket érdeklő szektorban vagy helyszínen befektetési lehetőségeket találjanak. A strukturális reformok továbbra is elengedhetetlenek Az uniós finanszírozás önmagában nem oldja meg a beruházások alacsony szintje jelentette problémát Európában. A tagállamoknak minden rendelkezésre álló támogatást fel kell használniuk a beruházás nemzeti akadályainak megszüntetéséhez és üzleti környezetük javításához, mindenekelőtt az európai szemeszter országspecifikus ajánlásainak végrehajtásával. Május 31-én a Bizottság javaslatot tett a reformtámogató program létrehozására, amely minden uniós tagállamban támogatja a kiemelt reformokat, és 25 milliárd euró teljes költségvetéssel rendelkezik. Ez az új program a reformok pénzügyi támogatását, valamint technikai támogatást és szakértelmet foglal magában. A következő lépések A hosszú távú átfogó uniós költségvetésre és ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós források felhasználásával a lehető leghamarabb konkrét eredményeket lehessen felmutatni. A késedelem azt jelentené, hogy továbbra is alacsony szintű magán- és állami beruházásokkal kell szembenéznünk az EU-ban, aminek érezhető következményei lennének a munkahelyteremtésre és a növekedésre a tagállamokban. Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke. Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemény - 2018. június 6.
Szerző: Piti Enikő
2018.06.07.