Uniós adatmegosztási platform kutatóknak

Az Európai Bizottság több partnerével elindította az európai Covid19-adatplatformot, hogy lehetővé tegye a rendelkezésre álló kutatási adatok gyors összegyűjtését megosztását. Az „EKT a koronavírus ellen" cselekvési terv részét képező platform újabb mérföldkövet jelent az EU arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy Európában és világszerte támogassa a kutatókat a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos így nyilatkozott: „Az európai Covid19-adatplatform elindítása a koronavírus elleni küzdelem terén folytatott szorosabb együttműködés érdekében tett fontos és időszerű intézkedés. A nyílt tudományt és a nyílt hozzáférést sok éve elkötelezetten támogatjuk, de most az eddigieknél is jobban kell fokoznunk erőfeszítéseinket, hogy kiálljunk kutatóink mellett. A közös munkával elérhetjük, hogy jobban megértsük és diagnosztizáljuk a betegséget, és végül legyőzzük a világjárványt.”

Az új platform nyitott, megbízható és igényekre szabható európai és globális környezetet biztosít, ahol a kutatók tárolhatják és megoszthatják az olyan adatkészleteket, mint a DNS-szekvenciák, a fehérjeszerkezetek, a preklinikai kutatásokból és klinikai vizsgálatokból származó adatok, valamint az epidemiológiai adatok. Ez az Európai Bizottság, az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium Európai Bioinformatikai Intézete (EMBL-EBI), az Elixir infrastruktúra és a COMPARE projekt, valamint az uniós tagállamok és más partnerek közös erőfeszítésének eredménye.

Az adatok gyors és nyílt megosztása nagymértékben felgyorsítja a kutatást és a felfedezést, lehetővé téve a koronavírus okozta vészhelyzetre való hatékony reagálást. Az Európai Covid19-adatplatform megfelel a a népegészségügyi szükséghelyzet esetén szükséges adatmegosztásról szóló nyilatkozat elveinek, és megerősíti a Bizottság elkötelezettségét a nyílt kutatási adatok, valamint a nyílt tudomány mellett, amely arra törekszik, hogy hatékonyabb és megbízhatóbb válaszokat adjon a társadalmi kihívásokra.Ebben az összefüggésben a platform kiemelt kísérleti projekt is, amelynek célja az európai nyílt tudományosadat-felhő (EOSC) célkitűzéseinek megvalósítása, és amely az EMBL-EBI és a nemzeti népegészségügyi adatinfrastruktúrák közötti meglévő hálózatokra épít.

„EKT a koronavírus ellen" cselekvési terv

2020. április 7-én a 27 uniós tagállam kutatási és innovációs miniszterei támogatták az „EKT a koronavírus ellen" cselekvési terv 10 kiemelt intézkedését. Az Európai Kutatási Térség (ERA) általános célkitűzéseire és eszközeire építve a cselekvési terv a Bizottság és a tagállamok közötti szoros koordináción, együttműködésen, adatmegosztáson és közös finanszírozási erőfeszítéseken alapuló rövid távú intézkedésekre terjed ki. A program középpontjában az Európai Kutatási Térség alapelvei állnak, amelyeket mostantól úgy alkalmaznak, hogy a lehető legnagyobb mértékben segítsék a kutatókat és az uniós tagállamokat a koronavírus-világjárvány elleni küzdelmük sikerében.

A ma útjára indított európai Covid19-adatplatform mellett a többi intézkedés a finanszírozás összehangolására, a széles körű, uniós szintű klinikai vizsgálatok kiterjesztésére, az innovatív vállalkozások támogatásának növelésére, az európai innovátorok és a civil társadalom mozgósítását célzó páneurópai hackathon április végén történő megszervezésének támogatására összpontosít. A kiemelt intézkedéseket felsoroló közös tervet a Bizottság szolgálatai és a nemzeti kormányok az elkövetkező hónapokban rendszeresen és egymással együttműködésben frissítik.

Háttér-információk

Az EU határozott lépéseket tesz a világjárvány leküzdésére. A Bizottság emellett több százmillió eurót fordít kutatási és innovációs intézkedésekre, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében oltóanyagokat, új kezeléseket, diagnosztikai vizsgálatokat és orvosi rendszereket fejlesszen ki.

A koronavírus kitörését megelőző, többek között a felügyeletre és a felkészültségre vonatkozó hosszú távú beruházásokra? építve (a 7. keretprogram és a Horizont 2020 keretében), az EU nagyon hamar 48,2 millió eurót mozgósított 18 kiválasztott kutatási projektre, amelyek jelenleg gyors, helyben történő diagnosztikai vizsgálatokkal, továbbá új kezelésekkel és új oltóanyagokkal kapcsolatos, valamint járványtani és modellezési kutatásokat végeznek a járványkitörésekre való felkészültség és válaszlépések javítása érdekében. A projektekben 151 kutatócsoport vesz részt a világ minden részéről.

Emellett az EU 90 millió euró összegű köz- és magánfinanszírozást is mozgósíthat az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezésen keresztül, továbbá 80 millió euró összegű pénzügyi támogatást ajánlott fel a CureVac innovatív vállalatnak a koronavírus elleni oltóanyagok kifejlesztésének és előállításának fokozására.

Emellett az Európai Innovációs Tanács Akcelerátor program keretében nemrégiben közzétett 164 millió eurós felhívás jelentős számú induló vállalkozást és kkv-t vonzott olyan innovációkkal, amelyek szintén segíthetnek a világjárvány kezelésében. Ugyanakkor több mint 50 folyamatban lévő vagy befejezett EKT-projekt járul hozzá a koronavírus-világjárványra való reagáláshoz azáltal, hogy azt több különböző tudományos területtel (virológia, epidemiológia, immunológia, népegészségügy, orvostechnikai eszközök, társas viselkedésformák, válságkezelés) hozza kapcsolatba.

A globális együttműködés megerősítése érdekében az EU nemzetközi kezdeményezéseket koordinál a fertőző betegségekre való felkészülés terén folytatott globális kutatási együttműködés (GloPID-R) keretében, amely 5 kontinens 29 finanszírozó szervét és a WHO-t fogja össze. Emellett 20 millió euróval járul hozzá a járványügyi felkészüléssel kapcsolatos újításokkal foglalkozó koalíció (CEPI) elnevezésű kezdeményezéshez. Végezetül az európai és fejlődő országok klinikai vizsgálatok területén létrejött partnersége (EDCTP) három, legfeljebb 28 millió euró összegű pályázati felhívást finanszíroz a Horizont 2020 keretprogramból a koronavírussal kapcsolatos kutatás támogatására és a szubszaharai Afrika kutatási kapacitásainak megerősítésére.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata