Újabb lépések a szakmai képesítések elismeréséért

A szakemberek az uniós egységes piacon belül országhatároktól függetlenül szabadon mozoghatnak, és más tagállamokban is gyakorolhatják foglalkozásukat, illetve nyújthatnak szolgáltatásokat. Az EU által bevezetett szabályok megkönnyítik a szakemberek, például orvosok vagy építészek számára, hogy szakmai képesítésüket egy másik tagállamban is elismertessék. A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv (2013/55/EU irányelv) 2013-ban aktualizált változatát 2016. január 18-ig kellett átültetni a nemzeti jogba. A Bizottság indokolással ellátott véleményt küld 24 tagállam (Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság) és kiegészítő felszólító levelet további 2 tagállam (Észtország és Lettország) részére, mert nemzeti jogszabályaik és jogi gyakorlataik nincsenek összhangban a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó uniós szabályokkal (a 2013/55/EU irányelvvel módosított 2005/36/EK irányelvvel). Az indokolással ellátott vélemények és a kiegészítő felszólító levelek tárgyát a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv működése szempontjából döntő fontosságú kérdések képezik, nevezetesen: az európai szakmai kártya: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Svédország esetében; a riasztási mechanizmus: Ausztria, Belgium, Horvátország, Dánia, Észtország, Franciaország, Németország, Lettország, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország esetében; a szakmai tevékenység részleges gyakorlásának lehetősége: Ausztria, Belgium, Horvátország, Dánia, Észtország, Franciaország, Németország, Magyarország, Lettország, Málta, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország esetében; a nyelvi követelmények arányossága: Belgium, Bulgária, Horvátország, Németország, Lengyelország, Románia és Szlovákia esetében; a segítségnyújtó központok létrehozása: Franciaország, Magyarország, Olaszország és Portugália esetében; a szabályozási akadályok átláthatósága és arányossága: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság esetében. Ezek a kérdések a szakmai szolgáltatások szabályozására vonatkozó reformajánlásokról szóló, 2017. januári közleményben is szerepeltek. Valamennyi érintett tagállamnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Kielégítő válasz hiányában a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld Észtországnak és Lettországnak, a többi 24 tagállam ügyét pedig az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti. Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye - 2019. március 7.
Szerző: Piti Enikő
2019.03.08.