Új uniós szabályok az online platformok kereskedelmi gyakorlatának méltányosabbá tételéért

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság politikai megállapodásra jutott az első olyan szabályokról, amelyek célja, hogy a kisebb vállalkozások és kereskedők méltányos, átlátható és kiszámítható üzleti környezetben használhassák a különféle online platformokat. A jóváhagyott új szabályok haszonélvezői többek között a piactereken online értékesítést folytató kereskedők, a szállásfoglalási platformokat használó szállodák és alkalmazásfejlesztők. Az új szabályozásnak köszönhetően kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá válik az online kereskedelmi környezet, valamint új lehetőségek nyílnak a vitarendezésre és a panaszok orvoslására. A digitális egységes piaci stratégia részeként az új szabályok az online platformgazdaság egészére, vagyis az Unión belül működő mintegy 7000 online platformra és piactérre – a világóriásoktól a nagyon kis induló vállalkozásig bezárólag – érvényesek lesznek. E platformok ugyanis sokszor erős tárgyalási pozícióban vannak az üzleti felhasználók viszonylatában. Egyes rendelkezések, nevezetesen az átlátható rangsorolásra vonatkozóak, a keresőmotorokra is érvényesek lesznek. Egy Eurobarométer felmérés keretében a válaszadó kis- és középvállalkozások közel fele (42%-a) úgy nyilatkozott, hogy termékei és szolgáltatásai értékesítése céljából használja az online piactereket. A Bizottság által a javaslatai kidolgozását megelőzően végzett hatásvizsgálat tanúsága szerint a platformokon tevékenykedő európai vállalkozások csaknem 50%-a tapasztalt már problémákat. A szerződéses jogviszonyokat érintő problémák 38%-a megoldatlan marad, 26%-a pedig csak nehézségek árán orvosolható. Mindez közvetlenül az értékesítések során mintegy 1,27–2,35 milliárd EUR veszteséghez vezet. E szabályok a kisvállalkozások számára különösen is a következő azonnali előnyökkel fognak járni: Egyes tisztességtelen gyakorlatok tilalma Megszűnik a hirtelen és váratlan fiókfelfüggesztés. Az új szabályok értelmében a digitális platformok egyértelmű indokok és jogorvoslati lehetőségek nélkül a továbbiakban nem függeszthetik fel vagy szüntethetik meg az értékesítők fiókját. Ezenkívül a platformnak vissza kell állítania az eredeti állapotot, ha hibásan felfüggesztett egy értékesítőt. Világos és érthető feltételek, valamint a változások előzetes bejelentése. A feltételeknek könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és világosan és közérthető nyelven kell rendelkezésre állniuk. A feltételek megváltoztatásáról legalább 15 nappal korábban előzetes értesítést kell küldeni, hogy a vállalkozások alkalmazkodni tudjanak a szóban forgó változásokhoz. Összetett alkalmazkodást igénylő változtatások esetén hosszabb felmondási idő alkalmazandó. Az online platformok jobb átláthatósága Átlátható rangsorolás. A piactereknek és a keresőmotoroknak nyilvánosságra kell hozniuk azokat a fő paramétereket, amelyeket az áruk és szolgáltatások rangsorolásához használnak a weboldalaikon, hogy segítsék az értékesítőket annak megértésében, hogyan optimalizálhatják a jelenlétüket. A szabályok célja, hogy támogassa az értékesítőket, ugyanakkor megakadályozza, hogy vissza lehessen élni a rangsorolási rendszerrel. Számos kereskedelmi gyakorlat kötelező nyilvánosságra hozatala. Egyes online platformok azon túl, hogy piacteret biztosítanak, egyidejűleg értékesítők is ugyanazon a piactéren. Az új átláthatósági szabályok értelmében a platformoknak maradéktalanul nyilvánosságra kell hozniuk mindazokat az előnyöket, amelyben saját termékeiket részesítik a többi termékhez képest. Azt is közzé kell tenniük, mely adatatokat gyűjtik és azokat miként használják fel, és különösen is azt, hogyan osztják meg ezeket az adatokat a kereskedelmi partnereikkel. A személyes adatokra az általános adatvédelmi rendelet szabályai vonatkoznak. Új vitarendezési módok. Napjainkban gyakran előfordul, hogy az értékesítőknek probléma esetén nincs lehetőségük jogorvoslatra vagy panaszaik megoldására. Az új szabályok ezen is változtatnak. Minden platformnak belső panaszkezelő rendszert kell kialakítania az üzleti felhasználók támogatására. E kötelezettség alól csak a létszám vagy árbevétel alapján legkisebb platformok mentesülnek. A platformoknak több lehetőséget kell biztosítaniuk a vállalkozások számára a potenciális problémák közvetítők révén történő megoldására. Ez segíteni fog abban, hogy több probléma oldódjon meg bíróságon kívül, időt és pénzt megtakarítva a vállalkozások számára. Jogérvényesítés A vállalkozói szövetségek bírósági eljárást kezdeményezhetnek a platformokkal szemben a szabályok megsértésének orvoslása érdekében. Ezáltal megszűnik a megtorlástól való félelem, és az új szabályok be nem tartása esetén az egyes vállalkozások számára kevésbé lesz költséges a bírósági eljárás. Ezenkívül a tagállamok önkéntes alapon végrehajtási hatáskörrel rendelkező közszervet jelölhetnek ki, amelyhez a vállalkozások fordulhatnak. Következő lépések Az új szabályok az elfogadásukat és közzétételüket követő 12 hónappal lépnek hatályba, és 18 hónapon belül felülvizsgálat tárgyát fogják képezni annak biztosítása érdekében, hogy lépést tartsanak a gyorsan fejlődő piaccal. Ez EU továbbá létrehozott egy onlineplatform-megfigyelőközpontot, hogy nyomon kövesse a piac alakulását és a szabályok hatékony végrehajtását. Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye - 2019. február 14.
Szerző: Piti Enikő
2019.02.21.