Új uniós hitel a zöld közberuházásokért

Az Európai Bizottság előterjesztette javaslatát a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében létrehozandó közszektor-hitelezési eszközről. A klímasemleges gazdaságra való átállást támogató közberuházásokat ösztönző eszköz végrehajtására az Európai Beruházási Bank (EBB) közreműködésével fog sor kerülni, a támogatást a szén- és karbonintenzív régiókban fogják célba juttatni. A javaslat szerint a hiteleszköz 1,5 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatási elemét az uniós költségvetés, a legfeljebb 10 milliárd euró összértékű hiteleket pedig saját forrásaiból az Európai Beruházási Bank bocsátaná rendelkezésre. Az eszköz 25–30 milliárd euró értékben fog beruházásokat generálni és ezáltal segítséget nyújtani azokban a térségekben és régiókban, melyeket leginkább érint a klímasemleges gazdaságra való áttérés. A támogatás elsősorban azokra a területekre összpontosul, ahol a zöld átállás költségeinek fedezésére csak korlátozott kapacitással rendelkeznek.

Az eszközt – kezdetben nemzeti keretösszegek alapján – minden tagállam igénybe veheti, ha az alábbi feltételeknek megfelelő pályázata sikeres:

- a projektek a méltányos átállásra vonatkozó, jóváhagyott területi tervben meghatározott területek javát szolgálják;

- a projektek az eszköz révén EBB-hitelben részesülnek; valamint

- a projektek nem generálnak számottevő piaci bevételt.

A támogatott projekteknek meg kell felelniük az EBB hitelezési politikájának is. A beruházások olyan területeket érintenek majd, mint az energetikai és közlekedési infrastruktúra, a távfűtési hálózatok, a tömegközlekedés, az energiahatékonyság és a szociális infrastruktúra. Ezenfelül olyan projektek is támogathatók, melyek az érintett régiók közösségeinek közvetlen előnyöket biztosítanak, és csökkentik az Európa-szerte 2050-re megvalósítandó klímasemlegességre való átállás társadalmi-gazdasági költségeit.

A tagállamok jelenleg dolgozzák ki méltányos átállásra vonatkozó területi tervüket, az Európai Bizottság ezeket a későbbiekben fogja jóváhagyni. E tervek biztosítják majd a méltányos átállást támogató mechanizmus keretét. A mechanizmus három pilléren nyugszik, ezek a következők: a vissza nem térítendő támogatást nyújtó Méltányos Átállást Támogató Alap, az InvestEU részét képező, magánberuházásokat bevonó célzott program, valamint a ma előterjesztett közszektor-hitelezési eszköz. A Bizottság méltányos átállásra vonatkozó területi tervük kidolgozásához technikai támogatást nyújt az arra igényt tartó 18 tagállamnak.

További lépések

A most előterjesztett javaslat mielőbbi elfogadásához az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyására van szükség. Az első pályázati felhívásokat várhatóan az új közszektor-hitelezési eszköz elfogadását és hatálybalépését, valamint a méltányos átállásra vonatkozó területi tervek jóváhagyását követően teszik közzé. Az eszköz végrehajtási szabályainak meghatározása érdekében még az első pályázati kört megelőzően igazgatási megállapodást kell aláírni az Európai Beruházási Bankkal.

A biztosi testület tagjai és az Európai Beruházási Bank alelnöke a következőképpen nyilatkoztak:

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök az alábbiakat emelte ki: „Ígéretet tettünk arra, hogy a klímasemleges gazdaságra való áttérésük előmozdítása érdekében pénzügyi támogatást nyújtunk a hátrányos helyzetű régióknak. Ma beváltjuk ezt az ígéretünket. A javasolt hiteleszköz olyan közberuházások fellendítésére fog összpontosítani, amelyek hozzájárulhatnak a zöld átmenethez Európa karbonintenzív, súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal szembesülő térségeiben, ahol e támogatás hiányában elmaradnának a beruházások. Felkérem a tagállamokat és az Európai Parlamentet, hogy hagyják jóvá a Bizottság zöldebb és ellenállóbb európai gazdaságért tett erőfeszítéseinek sorába illeszkedő mai javaslatot és a Méltányos Átállást Támogató Alapot.”

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős uniós biztos így fogalmazott: „Jóllehet most elsősorban arra összpontosítunk, hogy magunk mögött tudjuk a koronavírus-világjárvány okozta válságot, nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a klímaváltozás komoly károkat okoz a bolygónknak. Ahogy arra Ursula von der Leyen bizottsági elnök is figyelmeztetett: az éghajlatváltozás ellen nincs oltóanyag. Gondoskodnunk kell ezért arról, hogy a klímasemleges gazdaságra való átállás méltányosan történjen. A mai javaslat alapvető eszköz e méltányosság szavatolásához: kiegészíti azokat a kohéziós politikai erőfeszítéseket, amelyek támogatást nyújtanak a klímasemleges Unió megvalósításához szükséges változásoknak leginkább kitett régióknak és polgároknak.”

Liljana Pavlova, az Európai Beruházási Bank alelnöke a következőket tette hozzá: „A koronavírus-járvány jelentős társadalmi-gazdasági kihívással szembesített bennünket, ám a rendkívüli helyzet közepette sem hagyhatjuk figyelmen kívül az éghajlatváltozás hosszú távú alapvető veszélyeit. Az EU klímabankjaként az Európai Beruházási Bank kötelezettséget vállalt arra, hogy 2025-ig hiteleinek legalább felét éghajlat-politikai célokra és a környezeti fenntarthatóságra nyújtja, továbbá arra is, hogy finanszírozási gyakorlatát az év végéig összehangolja a Párizsi Megállapodás céljaival. Az előterjesztett, a tervek szerint EBB-finanszírozásban részesülő méltányos átállást támogató mechanizmus alapvető szerepet játszik abban, hogy gazdaságaink szén-dioxid-semlegességre való átállása a régiók között megosztott előnyökkel és aránytalan költségek nélkül történjen. Jó példája ez az európai szolidaritásnak, és a kohéziós politika céljaival összhangban hozzájárul ahhoz, hogy segítsen minden egyes régiónak maradéktalanul kibontakoztatni potenciálját, és Unió-szerte kiegyenlített életszínvonalat és jólétet eredményezzen.”

Háttér-információk

A közszektor-hitelezési eszköz a méltányos átállást támogató mechanizmus harmadik pilléreként része a klímasemleges európai gazdaság 2050-ig történő megteremtésére irányuló európai zöld megállapodásnak. A mechanizmus a klímasemleges gazdaságra való átállás közepette a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő szén- és karbonintenzív régiókra összpontosítva fogja előmozdítani a társadalmi méltányosságot. A mechanizmus három fő finanszírozási pillérre támaszkodik: a 2020. január 14-én előterjesztett Méltányos Átállást Támogató Alapra (melyre a következő hosszú távú uniós költségvetés felülvizsgálata során a Bizottság bővített költségvetést javasol), az InvestEU részét képező célzott méltányos átállási programra, valamint a Bizottság által ma elfogadott közszektor-hitelezési eszközre. A három pillér a 2021–2027 közötti időszakban várhatóan 150 milliárd euró összegben mozgósít az EU gazdaságába irányuló beruházásokat.

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye, 2020. május 28.