További uniós lépések az erősebb gazdasági és pénzügyi rendszerért

Az Európai Bizottság a következő évekre szóló új stratégiát terjesztett elő az EU gazdasági és pénzügyi rendszere nyitottságának, erejének és ellenálló képességének ösztönzése érdekében. E stratégia célja, hogy Európa hatékonyabban tudja érvényesíteni vezető szerepét a globális gazdasági kormányzásban, ugyanakkor védje az EU-t a tisztességtelen és visszaélésszerű gyakorlatokkal szemben. Mindez együtt jár egy ellenállóbb és nyitottabb globális gazdaság, jól működő nemzetközi pénzügyi piacok és szabályokon alapuló multilaterális rendszer iránti uniós elkötelezettséggel. Ez a stratégia összhangban van Ursula von der Leyen elnök geopolitikai Bizottsággal kapcsolatos törekvésével, és a Bizottság 2020. májusában elfogadott, „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” című közleményét követi.

A javasolt megközelítés az alábbi három, egymást kölcsönösen erősítő pilléren alapul:

Az euró nemzetközi szerepének erősítése a következők révén: harmadik országbeli partnerekkel történő kapcsolatfelvétel az euró használatának előmozdítása érdekében, euróban denominált eszközök és referenciamutatók kidolgozásának támogatása, továbbá az euró nemzetközi referencia-valutaként betöltött szerepének megerősítése az energia- és nyersanyagágazatban, ideértve az újszerű energiahordozókat, például a hidrogént is. A NextGenerationEU keretében a kiváló minőségű, euróban denominált kötvények kibocsátása az elkövetkező években jelentős mélységet és likviditást fog biztosítani az EU tőkepiacai számára, vonzóbbá téve azokat – és az eurót – a befektetők számára. A fenntartható finanszírozás előmozdítása arra is lehetőséget kínál, hogy az EU pénzügyi piacait globális „zöld finanszírozási” központtá alakítsuk, megerősítve ezzel az eurót mint a fenntartható pénzügyi termékek alapértelmezett pénznemét. Ezzel összefüggésben a Bizottság azon fog munkálkodni, hogy előmozdítsa a zöldkötvények alkalmazását a 2030-ra kitűzött energia- és éghajlat-politikai célok eléréséhez szükséges energetikai beruházások finanszírozási eszközeként. A Bizottság a NextGenerationEU keretében kibocsátandó összes kötvény 30%-át zöldkötvények formájában fogja kibocsátani. A Bizottság arra is keresi a lehetőséget, hogy az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szerepének növelésével maximalizálja annak környezeti hatását és fokozza a rendszerben folytatott kereskedés intenzitását az EU-ban. Mindezek mellett a Bizottság továbbra is támogatni fogja az Európai Központi Banknak (EKB) a digitális euró – mint készpénzhelyettesítő – esetleges bevezetésével kapcsolatos munkáját is.

Az uniós pénzügyi piaci infrastruktúrák továbbfejlesztése és ellenálló képességük javítása többek között a szankciók harmadik országok általi területen kívüli alkalmazásával szemben. A Bizottság az EKB-val és az európai felügyeleti hatóságokkal együttműködve együtt fog dolgozni a pénzügyi piaci infrastruktúrával foglalkozó vállalatokkal annak érdekében, hogy alaposan elemezzék e vállalatok sebezhető pontjait a harmadik országok által jogellenesen alkalmazott egyoldalú, területen kívüli intézkedésekkel szemben, és lépéseket tegyenek az ilyen sebezhetőség kezelésére. A Bizottság emellett munkacsoportot hoz létre azon technikai nehézségek értékelésére, amelyek az euróban vagy más uniós valutában denominált, EU-n kívül elszámolt pénzügyi ügyleteknek az EU-ban található központi szerződő felek részére történő átruházásával kapcsolatban felléphetnek. Emellett a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy a harmadik országok egyoldalú szankcióinak területen kívüli alkalmazása által érintett uniós szervezetek vagy személyek számára milyen módon biztosítható az alapvető pénzügyi szolgáltatások – köztük a fizetések – megszakítás nélküli áramlása.

Az EU saját szankciói egységes alkalmazásának és végrehajtásának további előmozdítása. A Bizottság az idei év során létrehoz egy adatbázist – a szankciókra vonatkozó információk cseréjére szolgáló adattárat – annak érdekében, hogy biztosítsa a szankciók alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos hatékony jelentéstételt és információcserét a tagállamok és a Bizottság között. A Bizottság együtt fog működni a tagállamokkal annak érdekében, hogy egyetlen kapcsolattartó pontot hozzanak létre a végrehajtással és az alkalmazással kapcsolatos, határokon átnyúló dimenzióval rendelkező kérdések kezelésére. A Bizottság azt is biztosítani fogja, hogy a harmadik országoknak és nemzetközi szervezeteknek nyújtott uniós források felhasználása ne vezethessen az uniós szankciók megsértéséhez. Tekintettel az uniós szankciók harmonizált végrehajtása nyomon követésének fontosságára, a Bizottság külön e célra kialakított rendszert fog létrehozni, amely lehetővé teszi a szankciók megkerülésének névtelen bejelentését, beleértve a visszaélések bejelentését is.

A most ismertetett stratégia az euró nemzetközi szerepéről szóló 2018. évi közleményre épül, amely a gazdasági és monetáris unió (GMU) megerősítésére és elmélyítésére összpontosított. A stabil valutához elengedhetetlenül szükséges az ellenállóképes gazdasági és monetáris unió. A stratégia épít továbbá a példa nélküli „Next Generation EU” helyreállítási eszköz szerepére, amelyet az EU a Covid19-világjárvány kezelése, valamint az európai gazdaságok helyreállításának elősegítése és a zöld és a digitális átalakulás kiteljesítése érdekében fogadott el.

A biztosi testület egyes tagjai a következőképpen nyilatkoztak:

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Az EU a multilateralizmus egyik fő szószólója, és elkötelezett a partnereivel való szoros együttműködés mellett. Ugyanakkor az EU-nak gazdasági és pénzügyi téren is meg kell erősítenie nemzetközi pozícióját. A mai napon ismertetett stratégia felvázolja ennek legfontosabb módjait, amelyek között különösen fontos az EU közös valutája – az euró – globális használatának ösztönzése. A stratégia vizsgálja továbbá, hogy miként lehetne megerősíteni a pénzügyi rendszerünket alátámasztó infrastruktúrát, és globális vezető szerepet elérni a zöld és digitális finanszírozás terén. Az ellenállóbb gazdaság kialakítása során az EU-nak hatékonyabban kell védenie magát a máshonnan érkező tisztességtelen és jogellenes gyakorlatokkal szemben. Amikor ilyen gyakorlatokkal kerülünk szembe, határozott és erélyes fellépésre van szükség; ezért van akkora jelentősége annak, hogy az uniós szankciók végrehajtása terén hitelesen cselekedjünk.”

Mairead McGuinness, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos hozzátette: „Az uniós gazdaság és pénzügyi piac vonzó kell hogy maradjon a nemzetközi befektetők számára. A legutóbbi globális pénzügyi válság óta elért jelentős előrelépés hozzájárult az EU intézményi és jogalkotási keretének javításához. Emellett a Covid19-válságra válaszul kidolgozott ambiciózus uniós helyreállítási terv támogatni fogja a gazdaságot, elő fogja mozdítani az innovációt, bővíteni fogja a beruházási lehetőségeket és növelni fogja a kiváló minőségű, euróban denominált kötvények kínálatát. Ezen erőfeszítések folytatása érdekében – és az új geopolitikai kihívásokra figyelemmel – számos további intézkedést javaslunk az uniós gazdaság és az uniós pénzügyi piaci infrastruktúrák ellenálló képességének növelése, az euró nemzetközi referencia-valutaként betöltött szerepének megerősítése, valamint az uniós szankciók alkalmazásának és végrehajtásának erősítése érdekében.”

Paolo Gentiloni, a gazdaságért felelős biztos így nyilatkozott: „Az euró nemzetközi szerepének megerősítése megóvhatja gazdaságunkat és pénzügyi rendszerünket a devizasokkoktól, csökkentheti a más valutáktól való függőséget, és alacsonyabb tranzakciós, fedezeti és finanszírozási költségeket biztosíthat az uniós vállalkozások számára. Új hosszú távú költségvetésünkkel és a NextGenerationEU-val megvannak a helyreállítás támogatásához és gazdaságaink átalakításához szükséges eszközeink – miközben az euró még vonzóbbá válik a globális befektetők számára.”

Kadri Simson energiaügyi biztos így nyilatkozott: „Az erős euró fontos az energiaágazat számára. Az elmúlt években az EU energiapiacain jelentősen megnőtt az euró szerepe. Részaránya a földgázszerződések esetében 38 %-ról 64 %-ra emelkedett. Biztosítanunk kell, hogy ez a tendencia folytatódjon a kialakulóban lévő piacokon – például a hidrogén piacán –, valamint a megújuló energiaforrások stratégiai piacain, ahol az EU globális vezető szerepet tölt be. Meg akarjuk erősíteni az euró szerepét a fenntartható beruházások finanszírozása terén is, különösen a zöldkötvények pénznemeként.”

Háttér-információk

Az euró nemzetközi szerepének megerősítéséről szóló, 2018. decemberi bizottsági közlemény kulcsfontosságú intézkedéseket határozott meg az euró helyzetének javítása érdekében. A közleményt az eurónak az energiaágazatban betöltött nemzetközi szerepéről szóló ajánlás kísérte, amelyet öt ágazati konzultáció követett az eurónak a devizapiacokon, az energiaágazatban, a nyersanyagpiacokon, a mezőgazdasági és élelmiszeripari árucikkek kereskedelme terén, illetve a közlekedési ágazatban betöltött szerepéről.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021.01.19.