Top 100 – Fókuszban a legnagyobb vállalkozások

A kamara október 21-ei nagyszabású gazdasági rendezvényén mutatta be a Top 100 Csongrád-Csanád megye gazdasága 2021 című kiadványt, amit tavaly a pandémia miatt nem sikerült kiadni. A tartalmához illően, megjelenésében és szerkesztésében is nívós kiadvány a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Délmagyarország, a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az Enterprise Europe Network Dél-alföldi Irodája együttmű- ködésében készült.

Szakmai kiadványról lévén szó, a benne található számadatok, grafikonok segítséget nyújtanak nemcsak az elmúlt esztendő megyei gazdasági történéseinek megismeréséhez, de a jövő tervezéséhez is. A kiadvány azonban több ennél, a tucatnyi interjúnak köszönhe- tően impulzusok tárháza is. Üzletemberek, gazdasági szereplők, különféle területek szak- értői – vállalati tanácsadótól a jövőkutatóig
– teszik izgalmasan informatívvá a kiadványt. A körülöttünk zajló, ám rohamtempóban változó folyamatokat, átrendeződéseket érthetünk meg belőle.

15 új cég a 100 legnagyobb között

A kiadványban megjelenő legfrissebb adatok szerint, az országosan nyilvántartott, 500 leg- nagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozásból 10-et regisztráltak a megyében, amelyek a legnagyobbak összes árbevételéből 2,2%-kal, létszámából 1,9%-kal részesedtek. E tekintet- ben a megyék sorrendjében Csongrád-Csanád megye a középmezőnyben helyezkedik el. A megye 100 legnagyobb vállalata mintegy 250 milliárd forinttal nagyobb árbevételt ért el, mint 2 évvel korábban. Ha összehasonlítjuk a 2020-as TOP 100-at az előző évek listáival, akkor láthatjuk, hogy vannak vállalkozások, amelyek évek óta stabil helyen szerepelnek,de új nevekkel is találkozhatunk. A 2020-as gazdálkodási adatok alapján 15 olyan céget találunk, akik a 2019-es TOP 100 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozásai között nem szerepeltek. Az újonnan bekerülő vállal- kozások jellemzően a lista második felében debütálnak, de a TOP 50 között is találtunk két új vállalkozást.
Az ágazati megoszlásban jelentős változás nem történt, a TOP 100 listában továbbra is a kereskedelmi vállalkozások képviseltetik leg- nagyobb arányban magukat: a cégeknek közel 40%-a folytat kereskedelmi tevékenységet, azon belül is jellemzően nagykereskedelmi értékesítést. Több mint 30%-a a cégeknek feldolgozóipari vállalkozás, köztük élelmiszer- ipari, fémipari és textilipari gyártókkal. Dobo- gós helyen áll az építőipar 11%-kal,, amelyet a mezőgazdaság és az ingatlanügyletek követ 4–4%-kal. Egy-egy ágazaton belül is változatos képet mutat a cégek megoszlása.

A megyére jellemző kulcságazatok mellett a 2020-as év gazdasági-társadalmi folyamatainak hatásait is felfedezhetjük a lista böngészé- sekor: a home office térnyerése kedvezett a kapcsolódó elektronikai eszközök forgal- mazóinak, míg a különböző COVID-tesztek iránti igény pedig a diagnosztikai termékek piacát alakította át.

22 ezer főt foglalkoztatnak

A gazdálkodási tevékenység mellett a TOP 100 vállalkozások földrajzi elhelyezkedését és méretét is érdemes megvizsgálni. Székhely alapján a szegedi járásban találjuk meg a legtöbb TOP 100-as vállalkozást: több mint 60%-ban szegediek vagy környékbeliek. Szeged mellett Sándorfalván és Algyőn is működnek jelentős árbevételt elérő vállalkozások. A Hódmezővásárhelyi járás 15, míg a Szentesi járás 9 TOP vállalkozásnak biztosít otthont. A Mórahalmi járásban 6%-át, a Makói járásban 5%-át, míg a Csongrádi járásban 2%-át találjuk meg a listába kerülő cégeknek. A Kisteleki járásból nem került be vállalkozás a TOP 100-ba a 2020-as gazdálkodási adatok alapján. Ha lakosságarányosan nézzük meg az egyes járásokat, kiegyensúlyozottabb eloszlást figyelhetünk meg. A Szegedi járás így is az első helyen áll, azonban nem marad el a többi járás sem jelentősen.

Közel 22 000 főt foglalkoztatott

Csongrád-Csanád megye 100 legnagyobb árbevételű vállalkozása 2020-ban. A legnagyobb foglalkoztató több mint 2000 főt alkalmaz, míg találhatunk a listában foglalkoztatott nélküli vállalkozást is. A TOP 100 lista sorrendjét hagyományosan a nettó árbevétel alapján alakítják ki, azonban a céges beszámolókban szereplő egyéb gazdálkodási adatok is szerepelnek a kiadványban, amelyek segítenek teljesebb képet adni a vállalkozások eredményességéről, jövedelmezőségéről. A TOP 100-ban 2020-ban a legmagasabb nettó árbevétel 741 695 millió Ft, a legalacsonyabb, amivel a 100. helyre lehetett bekerülni: 2 822 millió Ft.