Több mint 2 milliárd euró a közlekedés fejlesztésére

Az Európai Unió csaknem 2,2 milliárd eurót fordít 140 kulcsfontosságú közlekedési projektre, hogy minden tagállamban támogassa a gazdasági fellendülést. E projektek hiányzó közlekedési összeköttetések kiépítését célozzák kontinens-szerte, ugyanakkor támogatják a fenntartható közlekedést és munkahelyeket hoznak létre. A projektek támogatása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön (CEF) keresztül valósul meg, ami az EU közlekedési infrastruktúrát támogató programja.

A források felhasználásával az Unió az európai zöld megállapodásban felvázolt éghajlatpolitikai céljai eléréséhez is hozzájárul. Nagy hangsúly került a vasútfejlesztési projektekre, többek között a határokon átnyúló összeköttetésekre, valamint a kikötők és a repülőterek vasúti megközelíthetőségére. A belvízi hajózást támogatja egyrészt a kapacitások növelése, másrészt a közutakkal, illetve a vasútvonalakkal való jobb multimodális összeköttetések kialakítása. A tengerhajózási ágazatban elsőbbséget élveznek az alternatív üzemanyagokon alapuló rövid távú tengeri szállítási projektek, csakúgy mint a kikötők szárazföldi energiaellátásának kiépítése, melynek köszönhetően csökkenthetők a lehorgonyzott hajók kibocsátásai.

Adina Vălean, a közlekedésért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „A kulcsfontosságú közlekedési infrastruktúrákhoz nyújtott 2,2 milliárd eurós uniós hozzájárulás be fogja indítani a gazdasági fellendülést, és várhatóan 5 milliárd eurónyi beruházást hív életre. A beruházások köre felöleli a belvízi hajózást, a multimodális összeköttetéseket, az alternatív üzemanyagokat és hatalmas vasúti infrastruktúrák kiépítését. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) az egyik legalapvetőbb eszközünk a válságokkal szemben ellenálló közlekedési rendszer megvalósításához.”

Az EU a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) törzshálózatát érintő vasúti infrastrukturális projekteket összesen 1,6 milliárd euróval támogatja (55 projekt). Ezek között van a balti államokat az európai vasúti hálózatba bekötő Rail Baltica projekt, vagy a németországi Drezdát a cseh Prágával összekötő határátlépő vasúti vonal.

A zöldebb üzemanyagokra való átállás (19 projekt) szintén támogatott terület, erre csaknem 142 millió euró lett elkülönítve. Több projekt is foglalkozik majd hajók átalakításával cseppfolyósított földgázüzeműre (LNG), valamint az ehhez kapcsolódó kikötői üzemanyag-töltő infrastruktúrák kiépítésével.

Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése a közúti közlekedésben is zajlik, ebben az ágban 17 275 közúti elektromos töltőállomás és 355 új busz kerül üzembe helyezésre.

Kilenc projekt fog hozzájárulni az összehangolt uniós vasúthálózathoz és a vonatközlekedés zavartalan működéséhez a kontinensen az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) keretében. A mozdonyok és a vasúti pályák korszerűsítése és az egységes európai vonatirányítási rendszerhez való hozzáigazítása fokozni fogja a biztonságot, csökkenteni a menetidőt és optimalizálni a pályahasználatot. A kilenc projekt több mint 49,8 millió eurót kap.

Háttér-információk

A projekteket két pályázati felhívás útján választották ki finanszírozásra, az elsőt 2019 októberében hirdették meg (hagyományos CEF közlekedési felhívás), a másodikat 2019 novemberében (CEF közlekedési támogatásötvözési felhívás). Az uniós forrásokat vissza nem térítendő támogatás formájában ítélik oda, a projekt típusától függő társfinanszírozási arányokkal. A támogatásötvözési felhívás keretében kiválasztott 10 projekt esetében az uniós támogatást bankok által nyújtott további finanszírozás egészíti ki (kölcsön, tartozás, tőke vagy más visszafizetendő támogatás formájában).

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében összesen 23,2 milliárd euró áll rendelkezésre az EU 2014–2020-as költségvetéséből az uniós tagállamokban megvalósuló transzeurópai közlekedési hálózatbeli (TEN-T) projektek társfinanszírozására. A CEF első programozási éve, vagyis 2014 óta hat projektpályázati felhívás (évente egy) került közzétételre. A CEF eddig összesen 794 projektet támogatott a közlekedési ágazatban 21,1 milliárd EUR összértékben.

A további lépések

A tagállamoknak mindkét két pályázati felhívás esetében jóvá kell hagyniuk a kiválasztott projekteket, ezután a Bizottság napokon belül meghozza a finanszírozási határozatokat. A Bizottsághoz tartozó Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) legkésőbb 2021 januárjáig aláírja a kedvezményezettekkel a támogatási megállapodásokat.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata, 2020. július 16.