Támogatás a pénzügyi készségek javításáért

Az Európai Bizottság és az OECD pénzügyi oktatással foglalkozó nemzetközi hálózata (OECD-INFE) közzétette a felnőttekre vonatkozó közös EU/OECD-INFE pénzügyi kompetenciakeretet. A keret célja, hogy bővítse az egyének pénzügyi ismereteit annak érdekében, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak személyes pénzügyeikkel kapcsolatban. A keret segítséget nyújt a tagállamok, az oktatási intézmények és az ágazat szereplői számára a megfelelő közpolitikák, pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos programok és oktatási anyagok kidolgozásához. Támogatni fogja továbbá a bevált gyakorlatoknak a politikai döntéshozók és az érdekelt felek közötti cseréjét az EU-ban.

A pénzügyek jobb megértése révén az egyének jobban eligazodnak pénzügyeik terén, és lehetővé válik számukra, hogy biztonságosabban és felkészültebben tevékenykedjenek a pénzügyi piacokon. A most bemutatott pénzügyi kompetenciakeret a tőkepiaci unióra vonatkozó 2020. évi cselekvési tervben bejelentett intézkedések egyike. Meghatározó jelentőségű mérföldkő a Bizottság pénzügyi műveltséggel kapcsolatos munkájában, és az OECD/INFE által e terén végzett munka nyomán hozott intézkedések egyik fontos eredménye.

A bemutatott, felnőttekre vonatkozó közös pénzügyi kompetenciakeret egyfelől felvázolja azokat a kulcsfontosságú készségeket, amelyek segítségével az egyének megalapozott pénzügyi döntéseket hozhatnak; másfelől a felnőttek pénzügyi műveltségére vonatkozó G20/OECD INFE alapvetőkompetencia-keretben meghatározott kompetenciákra épül, hozzáigazítva azokat az uniós környezethez, és integrálva a keretbe a digitális és fenntartható pénzügyi készségeket.

Mairead McGuinness, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos: „Ha felvértezzük az embereket a megfelelő tudással ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak a személyes pénzügyeikről, elősegítjük pénzügyi helyzetük javulását, és nagyobb biztonságban érezhetik magukat a pénzügyi piacokon. Ez azért is egyre fontosabb, mivel a pénzügyek intézése egyre inkább a digitális térben folyik. Sajnálatos módon a pénzügyi műveltség jelenlegi szintje alacsony az EU-ban, és ez a probléma különösen súlyosan érinti a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeit. A mai bemutatott eredmények, illetve a Bizottság és az OECD-INFE közös munkája jelentős előrelépést jelentenek a pénzügyi műveltség javítása terén. Általuk eszközöket biztosítunk a tagállamok és más érdekelt felek számára a pénzügyi műveltséggel kapcsolatos szakpolitikák és programok kidolgozásához. Ez a keret kulcsfontosságú része a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési tervünknek, és közelebb visz bennünket egy olyan egységes piac megvalósításához, ahol a fogyasztók könnyebben eligazodnak a tőkepiacokon.”

Következő lépések

A Bizottság és az OECD erőfeszítései innentől fogva arra irányulnak, hogy a nemzeti hatóságok és a gyakorló szakemberek igénybe vegyék a felnőttekre vonatkozó közös EU/OECD-INFE pénzügyi kompetenciakeretet. 2022 elejétől a Bizottság szolgálatai és az OECD a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott eszmecseréket szerveznek, illetve moderátorként segítik ezeket.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság és az OECD a tagállamokkal együttműködve megkezdi a gyermekekre és fiatalokra vonatkozó közös EU/OECD-INFE pénzügyi kompetenciakeret kidolgozását, amely várhatóan 2023-ra készül el.

Háttér-információk

A pénzügyi műveltségről szóló 2020. évi OECD-ajánlás szerint a pénzügyi műveltség a pénzügyi tudatosságnak, tudásnak, készségeknek, hozzáállásnak és magatartásformáknak a helyes pénzügyi döntések meghozatalához és végső soron az egyéni pénzügyi biztonság eléréséhez szükséges kombinációját jelenti. A pénzügyi műveltség szintje azonban továbbra is alacsony az Unióban, emiatt a kérdés a politikai döntéshozók és más érdekelt felek számára prioritást jelent.

A Bizottság ezért a tőkepiaci unióra vonatkozó 2020. évi cselekvési tervébe két olyan intézkedést illesztett be, amelyek célja az európai polgárok pénzügyi műveltségének fokozása:

  • 2021 második negyedévéig megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni az uniós pénzügyi kompetenciakeret kidolgozásáról:

    Az EU pénzügyi kompetenciakeretének kidolgozására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt 2021 áprilisában tették közzé. Az értékelés támogatta az egész EU-ra kiterjedő pénzügyi kompetenciakereteknek az OECD-INFE-vel együttműködésben történő létrehozását.

  • kedvező hatásvizsgálat esetén jogalkotási javaslatot kell előterjeszteni, amely előírja a tagállamok számára a fogyasztók pénzügyi műveltségét növelő intézkedéseket:

    Ezt az intézkedést majd még tovább finomítják a lakossági befektetésekre vonatkozó, várhatóan 2022 negyedik negyedévében elfogadásra kerülő kezdeményezés keretében.

A most bemutatott, a felnőttekre vonatkozó közös EU/OECD-INFE pénzügyi kompetenciakeretet a Bizottság és az OECD-INFE összehangolt munka keretében dolgozta ki. A tagállamok és a szakértők a lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó uniós kormányzati szakértői csoport (GEGRFS) külön alcsoportján keresztül osztották meg a keret kidolgozásával kapcsolatos nézeteiket és észrevételeiket. Emellett a Bizottság szolgálatai és az OECD által szervezett szakértői szintű megbeszélésen kifejtett véleményeik révén külső szakértők is hozzájárultak ahhoz, hogy a gyakorlatban is jól használható keret jöjjön létre.

A pénzügyi kompetenciakeret célja, hogy közös uniós szintű terminológiát és keretet biztosítson a pénzügyi műveltséggel kapcsolatos szakpolitikák és programok kidolgozásához, azonosítsa a képzésnyújtás hiányosságait, és értékelési eszközöket hozzon létre.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. január 11.