Tájékoztatás a szakképzési munkaszerződés megkötésének feltételeiről

Tájékoztatásul közöljük, hogy kedvezően változott a szakképzési hozzájárulás bruttó kötelezettség csökkentés meghatározásának módja, ugyanis megjelent és 2021. január 1-jén hatályba lépett a 2020. évi CXLVIII. törvény (a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról), amely egyértelművé és kifejezetten kedvezővé tette a duális képzést felvállaló vállalkozások számára, hogy az arányosított önköltség egy napi mértékének meghatározásánál a munkanapok (és nem a naptári napok) számát kell figyelembe venni.

Fenti jogszabály módosította a 2019. évi LXXX törvényt a szakképzésről.

A szakképzési hozzájárulás bruttó kötelezettség csökkentésének mértékét tehát eszerint kell értelmezni (107. § (2 a) bekezdés): A fenntartói megállapodással rendelkező fenntartó szakképző intézményében tanulói jogviszonyban álló tanulók, illetve felnőttképzési jogviszonyban állók után a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és - a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével - az adóév munkanapjai számának szorzataként kell meghatározni.

Hatását tekintve ez lényegesen magasabb finanszírozási szintet jelent a gazdálkodó szervezetek számára, mint a módosítás előtti verzió. A kormányzat a törvénymódosítási javaslattal kívánja egyértelművé tenni, hogy stratégiai szándéka a duális képzés kiemelt és célirányos támogatása.  Gyakorlatiasan mindez azt jelenti, hogy a szakképzési munkaszerződést kötő vállalkozás számára a munkanapok számával történő számítás alapján a lehívható normatíva biztosítja a forrást a tanuló gyakorlati felkészítésének finanszírozására.

A kamaránk által 2020. decemberében megrendezett szakképzési tájékoztató rendezvénysorozatunkon elhangzottakkal kapcsolatban összeállításra került egy írásos tájékoztató anyag, melyet témák szerint az alábbi linkekről tudják letölteni (amennyiben böngészője nem engedi az azonnali megnyitást, kérjük próbálja meg a jobb klikk - link megnyitás új lapon történő eljárást): 

Új nyilvántartásba vételi eljárásrend

Képzési Program kitöltési útmutatóval

Minőségirányítási rendszer

Amit a szakképzési munkaszerződésről tudni kell

 

Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, kérjük, keresse kamarai munkatársainkat alábbi elérhetőségeiken, akik akár személyes tanácsadás keretében is segítik Önöket az új szakképzési rendszerben történő tanulófoglalkoztatás elindításában.

Kovács Kata                    0630/9851988

Dr. Beregszászi Ferenc     0630/4551894

Fetzer Gábor                   0630/4551496

Iritz-Fekete Lívia             0630/4551271