Tevékenység végzése adószámos magánszemélyként

Amikor egy tevékenységet csak eseti jelleggel szeretnénk végezni, vagy a fő cél nem a profit szerzés, felmerül a kérdés, hogy a vállalkozás alapításán kívül milyen egyéb lehetőségek vannak. Az egyik megoldás az adószámos magánszemély adózási forma lehet.

A témával kapcsolatban az Állami Számvevőszék tett közzé egy cikket a hírportálján, melyet az alábbiakban olvashat.

 
Kik az adószámos magánszemélyek?
(Közzétéve: 2021-06-22)

Cikkünkben az adószámos magánszemélyeket mutatjuk be, ami mindig felmerül alternatívaként, mikor a vállalkozói léten gondolkodunk. Az adószámos magánszemély egy külön intézmény, speciális adózási forma, melynek külön szabályozása van.

Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy az adószámos magánszemély nem azonos az egyéni vállalkozóval. De akkor mit is takar ez a formája az adózásnak?

Az adószámos magánszemély esetében is az SZJA tv. előírásait kell figyelembe venni a jövedelem megállapításához. Igénybevétele feltételekhez kötött. Megértéséhez szükséges tisztában lennünk azonban az egyéni vállalkozó fogalmával az elhatárolás végett. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján Magyarország területén természetes személy letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Az „üzletszerű" és a „rendszeres" szavak a kulcsszavak ez esetben, azonban ezeket nehéz meghatározni, törvény sem értelmezi őket. A problémát fokozza, hogy akár évi két alkalom is számíthat rendszeresnek, így az eset, a tevékenység valamennyi körülményét együttesen és kontextusában szükséges kezelni, az állami adóhatóság is ekképp mérlegel és átminősítheti a tevékenységet egyéni vállalkozássá. Az adószámos magánszemély az eseti, nem életvitelszerűen, üzletszerűen folytatni kívánt tevékenységek gyakorlásánál jelentkezik.


Kiknek ajánlott (a teljesség igénye nélkül)?

 • szellemi szabadfoglalkozásúak
 • nyelvtanárok
 • masszőrök
 • őstermelők
 • ingatlan-bérbeadási tevékenység esetén
 • megbízási jogviszony (pl.: tanácsadás) esetén
 • egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységet végzők esetében.


Fontos szabály, hogy olyan tevékenység nem végezhető adószámos magánszemélyként, mely engedélyhez, képesítéshez kötött.


Az ingatlan-bérbeadási tevékenységet érdemes egy kicsit körbejárni:

Lehetséges adószám nélkül is végezni e tevékenységet, ha az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek:

 • az ingatlan bérbeadója nem minősül egyéni vállalkozónak emellett, azaz nem alapított egyéni vállalkozást
 • csak adómentes ingatlan(rész) bérbeadását végzi tevékenységként
 • nem választja azt, hogy ÁFA-körbe tartozzon
 • az ÁFA tv. alapján nem köteles közösségi adószám kiváltására, azaz az Európai Közösségen belül nem nyújt és nem is vesz igénybe szolgáltatást, nem értékesít terméket, nem szerez be olyan terméket a Közösségen belülről, mely adófizetési kötelezettséget keletkeztethet.

Az ingatlan bérbeadójának adószámos magánszemélyként kötelező bejelentkezni azonban, ha:

 • a bérbeadási tevékenység végzése kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtásnak minősül
 • a közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadási (pl.: garázs bérbeadás) tevékenységet végez
 • az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezést ad bérbe, illetve
 • a széf bérbeadása esetén.

Rendszeresnek tűnhet a tevékenység, azonban itt magánszemélyként járunk el, nem életvitelszerűen, üzletszerűen cégforma keretében, azaz például nem egy nagy ingatlan forgalmazó cégként folytatjuk e tevékenységet.


Szálláshely-szolgáltatás nyújtásánál
is felmerülhet az a kérdés, hogy ez miért nem minősül rendszeres, üzletszerűen végzett tevékenységnek?

Szálláshely-szolgáltatás nyújtásának feltételei adószámos magánszemélyként

E tevékenységnél figyelembe kell venni a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló Korm. rendeletet és a kereskedelemről szóló törvényt is az SZJA tv. mellett, ugyanis konkrétan meg vannak határozva annak feltételei, hogy mi minősül szálláshely-szolgáltatásnak, magánszálláshelynek:

 • szálláshely-szolgáltatás: nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni
 • magánszálláshely: a szobák száma legfeljebb nyolc és az ágyak száma legfeljebb tizenhat
 • fizető-vendéglátó tevékenységet folytatónak minősül az, aki magánszálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nyújt (nem egyéni vállalkozóként!) szálláshelyet az adóévben ugyanannak a személynek 90 napot meg nem haladó időtartamra.

Láthatjuk tehát, hogy jogszabályok alapján több kritériumnak kell megfelelni, ha adószámos magánszemélyként kívánunk szálláshely-szolgáltatást nyújtani.


Közterhek:

SZJA fizetési kötelezettség ez esetben is van, a jövedelem (jövedelem= bevétel-költség) 15%-a a fizetendő SZJA, valamint van SZOCHO, amennyiben nincs kifizető és nem ingatlan bérbeadásából származik a jövedelem.

ÁFA tekintetében ez esetben is döntés kérdése, hogy alanyi adómentességet választunk, vagy ÁFA körösként jelentkezünk be. Az alanyi adómentesség határa 2021-ben évi 12 millió forint (CSMKIK megjegyzés: ez a határ 2022-ben is 12 millió forint). Nem zárja ki a tárgyi mentes tevékenység végzését sem, azonban ezen tevékenységeket az ÁFA törvény szabályozza, nem választás kérdése. (Ingatlan bérbeadásnál az ÁFA-ra külön kell figyelni.)

Választható a tételes költségelszámolás, valamint a 10% költséghányad szerinti jövedelem meghatározás is:

 • Tételes költségelszámolás esetében – az SZJA tv.-ben vagy a végzett tevékenységhez kapcsolódó Korm. rendeletben meghatározott mértékű (igazolás nélkül elszámolható) költségek kivételével – számlával, bizonylattal kell igazolni a költségeket. Költségként csak az önálló tevékenységhez kapcsolódó költségeket tudjuk elszámolni.
 • 10%-os költséghányad alkalmazása: a bevételből 10%-os költséget számolunk el törvényi előírás alapján, amelyhez, mivel törvény írja elő, nem kellenek számlák, bizonylatok. Azaz a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek. (Egyéni vállalkozóként ez nem választható módszer.)


Iparűzési adó adószámos magánszemély esetében: mentesség iparűzési adó bevallása és megfizetése alól.


Bevallás:

A bevallást az adószámos magánszemélynek az éves SZJA bevallás nyomtatványban kell megtennie, azaz szükséges a NAV által készített tervezetet kiegészíteni és a jövedelmet önálló tevékenységből származó jövedelemként szerepeltetni. Önálló tevékenységnek pedig az minősül, amit az SZJA tv. nem sorol a nem önálló tevékenységek körébe, kizárásos alapon működik.

 

Minden esetben célszerű könyvelővel egyeztetni, hogy ez a lehetőség a legkedvezőbb-e számunkra, tekintettel a végezni kívánt tevékenység jellegére, rendszerességére.

 

Jelen cikk a közzétételi napon hatályos jogszabályok feldolgozása alapján történt.

 

Forrás: aszhirportal.hu