Szinte az összes járványügyi korlátozást feloldják! - ITT VANNAK A RÉSZLETEK

5 millió beoltottnál újabb járványügyi enyhítések jönnek - jelentette be a közszolgálati rádió reggeli műsorában Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, hogy a hétvégén várhatóan elérjük ezt a számot, ami a harmadik hullám legyőzését jelenti. Emiatt feloldják a járványügyi korlátozások nagy részét. Az enyhítések bevezetésének pontos időpontjáról a járványügyi és oltási adatok alapján döntenek a napokban. 

A következő intézkedések lépnek életbe 5 millió beoltott után:

  1. Megszűnik a kijárási tilalom.
  2. Az üzletek és vendéglátóhelyek kötelező zárva tartási idejét is feloldják.
  3. Eltörlik a közterületi maszkviselést.
  4. Szabad lesz a sport a közterületen egyéni és csapatsportok esetében is.
  5. Maximum 50 fővel ismét lehet magán és családi rendezvényt tartani.
  6. Lakodalom akár 200 fővel is rendezhető.
  7. Szállodában és étteremben magán és családi rendezvényt külön teremben lehet tartani.
  8. Szabadtéri rendezvény korlátozások nélkül rendezhető.
  9. Zárttéri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal tartható.
  10. Maximum 500 fős szabadtéri rendezvényt lehet tartani.
  11. Zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható.
  12. A 16-18 éves korosztályhoz tartozó fiataloksaját jogon is mehetnek étterembe, rendezvényre.
  13. A magánszemélyeket és vállakozásokat érintő hitelmoratórium augusztus végéig megmarad változatlan formában.
  14. Május 25-én keddtől megszűnik az ingyenes parkolás.

A vállalkozásokat érintő változások részletei:

Kereskedelmi üzletektekre vonatkozó változások

Az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik. Azonban az üzletekben továbbra is kell maszkot viselni, és a vásárlók számának négyzetméterlapú korlátozása, és a 1,5 méteres távolság tartása a vásárlók között továbbra is érvényben van.

Rendezvényekre vonatkozó szabályok

A jogszabály rendezvény típusonként eltérő szabályokat határoz meg:

Családi események, vagy magánrendezvények (ide értve a lakodalmat is)

A családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben
a) a lakodalom esetén legfeljebb kétszáz ,
b) a lakodalmon kívül minden más családi esemény vagy magánrendezvény esetén legfeljebb ötven fő
lehet jelen.
A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.
A létszámkorlát betartásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, valamint a családi esemény vagy magánrendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a családi esemény vagy
magánrendezvény helyszínével rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt vendéglátó üzletben tartják, abban az esetben a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni, de vannak kivételek. Ha a rendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, a vendéglátó üzlet többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a résztvevők a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a vendéglátó üzlet e helyiségében tartózkodhat.
A családi esemény vagy magánrendezvény résztvevője az elkülönített helyiségben nem köteles maszkot viselni. 

Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt szálláshelyen tartják, abban az esetben a szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Ha a szálláshely rendelkezik olyan, a szálláshely többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a szálláshely e helyiségében tartózkodhat. A szálláshelyen megrendezett családi esemény vagy magánrendezvény befejezését követően a családi esemény vagy magánrendezvény koronavírus ellen nem védett résztvevői – a szálláshelyen jogszerűen tartozódó vendég kivételével – kötelesek a szálláshelyet azonnal elhagyni.
A védelmi intézkedések betartatásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Zenés, táncos rendezvények

A zenés, táncos rendezvény helyszínén, életkorra való tekintet nélkül kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat. Kivételt képez ez alól a videoklip-forgatáson vagy más audio- vagy videofelvételen statisztaként történő közreműködés, ahol koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható, azzal, hogy – a fellépők kivételével – a zenés, táncos rendezvény teljes időtartama alatt köteles maszkot viselni. Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni,
arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.

A zenés, táncos rendezvény szervezője, valamint a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

A védelmi intézkedések betartatásáról a zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

Egyéb rendezvények

A sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, valamint zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő rendezvényt (a továbbiakban: egyéb rendezvény) az alábbi szabályokat betartva lehet megtartani:

Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül –
a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,
b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a fellépőket – a maszkhasználat szabályait a rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg, azzal,
hogy
a) az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy – ide nem értve a fellépőket –, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon az egyéb rendezvény szervezője felé nem igazolja, köteles az egyéb
rendezvény befejezéséig maszkot viselni,
b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

A rendezvény szervezője, valamint az egyéb rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését
megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja. Ha egyéb rendezvény sportfesztivál, abban az esetben a sporteseményen a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.
A védelmi intézkedés betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.