Szigorodtak a gépjárművek ellenőrzési szabályai

Már érvényben van a gépjárművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló uniós rendelet. A 2018 májusában elfogadott új szabályozás jelentősen átalakította és szigorúbbá tette a korábbi típusjóváhagyási és piacfelügyeleti rendszert. Fokozza a típusjóváhagyások és vizsgálatok minőségét és függetlenségét, az uniós piacon már forgalomban lévő gépkocsik ellenőrzését, és megerősíti a teljes európai felügyeleti rendszert.

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos így nyilatkozott: „Az európaiak jogos elvárása, hogy a lehető legtisztább és legbiztonságosabb autókat vezethessék. Ehhez a forgalomba hozott és az európai utakon közlekedő járművek szigorú ellenőrzésére, valódi jogérvényesítésre és európai szintű felügyeletre van szükség. Ezért fogja mostantól az Európai Bizottság is ellenőrizni a gépjárműveket és kezdeményezni azok Európa-szerte történő piaci visszahívását. Emellett gépjárművenként akár 30 000 eurós bírságot is kiszabhat a szabályok megszegése esetén. Az újítások illeszkednek a tisztább és biztonságosabb mobilitás érdekében végzett munkánkba, amely a válság kihívásai miatt még inkább szükségessé teszi az infrastruktúrákba és az innovációba való jövőorientált beruházásokat. A fogyasztók bizalmának helyreállítása, az egységes piac megerősítése és az európai gépjárműipar hosszú távú életképességének és globális versenyképességének támogatása elválaszthatatlanok egymástól.”

Az új uniós szabályok legfőbb elemei az alábbiak:

Független és színvonalas tesztelés a járművek forgalomba hozatala előtt: az új gépjármű-típusok tesztelését és vizsgálatát végző műszaki szolgálatokat szigorú kritériumok alapján végzett független ellenőrzéseknek vetik alá tagállami kijelölésük megadása, illetve megújítása előtt. A nemzeti típusjóváhagyó hatóságok ezentúl egy közös szakmai értékelési rendszer alá fognak tartozni, biztosítandó a vonatkozó szabályok végrehajtását és következetes betartását bárhol az Unióban.

A már forgalomban lévő járművek ellenőrzése: az új keretrendszer javítja a már a piacon lévő és a kereskedésekben eladásra kínált járművek ellenőrzését is. Ezentúl a tagállamoknak rendszeresen meg kell vizsgálniuk bizonyos számú gépkocsit, és a területükön talált nem megfelelő járművekkel szemben védintézkedéseket léptethetnek életbe a típusjóváhagyást kiadó hatóság bevonása nélkül.

Európai szintű felügyelet: mindezeken felül most már az Európai Bizottság is végezhet megfelelőség-ellenőrzéseket, akár laboratóriumokban, akár a közutakon is. Amennyiben egy gyártó megsérti a típusjóváhagyási jogszabályokat (pl. hatástalanító berendezéseket vagy hamis nyilatkozatokat használ), a Bizottság elrendelheti járműveinek visszahívását az uniós piacról, és gépkocsinként akár 30 000 eurós bírságot szabhat ki a gyártóra. Ilyen intézkedéseket eddig csak a gépjárműtípust eredetileg jóváhagyó nemzeti hatóságok hozhattak.

A rendelet 2018-as elfogadása óta a gépjárműgyártók, a típusjóváhagyó hatóságok és más érdekelt felek folyamatosan dolgoztak az új szabályoknak és szigorúbb követelményeknek való megfelelés bevezetésén.

A Bizottság további forrásokat biztosított a Közös Kutatóközpont (JRC) számára új piacfelügyeleti szerepe betöltéséhez, a szükséges új munkatársak felvételéhez, a működési költségek fedezésére és két új laboratórium megépítésére. Így mára két korszerű laboratórium áll a JRC rendelkezésére a vizsgálatok elvégzéséhez.

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

A típusjóváhagyás az a folyamat, melynek során tanúsítják, hogy egy jármű megfelel a forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi követelménynek, és szigorúan ellenőrzik a gyártó folyamatos megfelelését az uniós jognak, többek között a kibocsátási határértékek tekintetében, amelyeket egy külön rendelet szabályoz.

Az Európai Bizottság 2016-ban a dízelbotrányt követően terjesztette elő az új típusjóváhagyási szabályokat, és azokat az Európai Parlament és a Tanács 2018-ban elfogadta.

Az újítások a Bizottság tágabb gépjárműipari törekvései közé illeszkednek, amelyek lényege az „Európa mozgásban” bizottsági közleménynek megfelelően a tisztább, fenntarthatóbb és versenyképesebb gépjármű-ipari ágazat megteremtése. A Bizottság kezdeményezései között szerepelnek levegőminőségi és szén-dioxid-kibocsátási előírások, a gépjármű-kibocsátások tesztelésének javítása, az alternatív üzemanyagok és az akkumulátorgyártás támogatása, valamint az európai ipar versenyképességének védelme.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata, 2020. augusztus 31.