Szigorú uniós kereskedelmi jogérvényesítési szabályok lépnek hatályba

Új, szigorú kereskedelmi jogérvényesítési szabályok léptek hatályba, amelyek tovább erősítik az uniós érdekek védelmére szolgáló eszköztárat. A kereskedelmi szabályérvényesítésről szóló frissített rendeletnek köszönhetően az EU még több helyzetben képes fellépni.

Az új szabályok az alábbi változtatások bevezetésével járulnak hozzá az uniós jogérvényesítés hatékonyabbá tételéhez:

- az EU felhatalmazása arra, hogy lépéseket tegyen kereskedelmi érdekeinek védelmére a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) és a kétoldalú megállapodások keretében, amennyiben egy kereskedelmi vita rendezése annak ellenére sem halad tovább, hogy az EU jóhiszeműen törekszik a vitarendezési eljárások követésére (a rendelet korábban csak a vitarendezési eljárások lezárását követően tette lehetővé a fellépést); valamint

- a rendelet és a lehetséges kereskedelempolitikai ellenintézkedések hatályának kiterjesztése a szolgáltatásokra és a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásaira (a rendelet korábban csak az árukkal kapcsolatos ellenintézkedéseket engedélyezte).

Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnök és kereskedelempolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az Európai Uniónak meg kell tudnia védeni magát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Az új szabályokkal képesek leszünk ellenállni mindazokkal szemben, akik megpróbálnak visszaélni nyitottságunkkal. Továbbra is elsőszámú célkitűzésünk elérésén dolgozunk, amely nem más, mint egy hatékony vitarendezési rendszer köré épülő, megreformált és jól működő multilaterális szabályrendszer. Addig viszont nem engedhetjük meg magunknak, hogy védtelenek maradjunk. Ezen intézkedéseknek köszönhetően határozottan és magabiztosan tudunk majd reagálni.”

Ursula von der Leyen bizottsági elnök politikai iránymutatásával összhangban a Bizottság tovább erősíti az Unió rendelkezésére álló, az uniós kereskedelmi megállapodások betartását és végrehajtását szolgáló eszközöket.

A Bizottság egyik fő prioritása, hogy biztosítsa a többi kereskedelmi partnerrel kötött megállapodásokban szereplő kötelezettségvállalások tiszteletben tartását. Az EU ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy betartassa partnereivel a multilaterális, regionális és kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban vállalt kötelezettségeiket. Ehhez az Unió számos eszközt igénybe fog venni.

Háttér-információk

A kereskedelmi szabályérvényesítésről szóló hatályos rendelet módosítására irányuló javaslat a WTO Fellebbezési Testülete működésének leállására adott válasz. A jelenlegi rendelet – amely az uniós jogban a piacvédelmi ellenintézkedések elfogadásának alapja – úgy rendelkezik, hogy az Unió csak akkor léphet fel, ha a vitára vonatkozó WTO-eljárások már lezárultak, ideértve a fellebbezési szakaszt is. Működőképes Fellebbezési Testület hiányában a WTO-tagok kivonhatják magukat kötelezettségeik alól, és a WTO-vizsgálóbizottság jelentése ellen benyújtott fellebbezéssel egyszerűen megkerülhetik a kötelező erejű határozatokat.

A felülvizsgált rendelet lehetővé teszi az EU számára, hogy még abban az esetben is reagáljon, ha a WTO nem hozott végleges határozatot, mert a másik WTO-tag azzal blokkolja a vitarendezési eljárást, hogy fellebbezést nyújt be a nem működő Fellebbezési Testülethez, és nem egyezik bele abba, hogy a WTO vitarendezési megállapodása szerinti egyéb választottbíráskodás útján rendezzék a kérdést.

Ez az új mechanizmus alkalmazandó az Unió részvételével létrejött regionális vagy kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban foglalt vitarendezésre is, amennyiben hasonló akadály merül fel. Az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy határozottan reagáljon, amikor a kereskedelmi partnerek akadályozzák az eredményes vitarendezést, például azáltal, hogy blokkolják a vizsgálóbizottságok tagjainak kinevezését.

Kényszerhelyzeti mechanizmus

A megállapodás részeként a Bizottság vállalta, hogy rövid idő alatt kidolgozza az EU kényszerhelyzeti mechanizmusát. Az Európai Bizottság elnökének az Európai Parlament elnökéhez és a Tanács soros elnökéhez intézett, 2020. szeptember 16-i szándéknyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a Bizottság legkésőbb 2021 végéig elfogadja a kényszerhelyzeti mechanizmusra vonatkozó javaslatot. A kényszerhelyzeti mechanizmus létrehozása az Európai Bizottság 2021. évi munkaprogramjában is szerepel.

További végrehajtási és jogérvényesítési erőfeszítések

A kereskedelmi szabályérvényesítésről szóló rendelet frissítése és a kényszerhelyzeti mechanizmusra irányuló javaslat mellett a Bizottság hivatalba lépése óta számos további lépést tett az Unió végrehajtási és jogérvényesítési erőfeszítéseinek megerősítése és célzottabbá tétele érdekében. Ennek keretében:

- megkezdte munkáját a kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő,

- új, a jogérvényesítéssel, a piacra jutással és a kis- és középvállalkozásokkal foglakozó igazgatóság alakult a Kereskedelmi Főigazgatóságon belül, valamint

- létrejött az Access2Markets portálon egy integrált ügyintézési pont, amelyen keresztül az EU-ban működő érdekelt felek és vállalkozások panaszt tehetnek, ha egy külföldi piacon a kereskedelem útjában álló akadályokat észlelnek vagy azt tapasztalják, hogy az EU által kötött nemzetközi kereskedelmi megállapodások fenntartható kereskedelemre vonatkozó szabályait a másik fél megsérti.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. február 13.