Szeptember 1-jétől új, továbbfejlesztett gépjármű-kibocsátási vizsgálatokat kell alkalmazni

2017. szeptember 1-jétől az új gépjárműmodellek csak akkor közlekedhetnek az európai utakon, ha megfeleltek a valós vezetési feltételek mellett végzett új és megbízhatóbb kibocsátási vizsgálatokon, csakúgy mint egy továbbfejlesztett laboratóriumi vizsgálaton. Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök így nyilatkozott:„Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az elkövetkező években tisztább és fenntarthatóbb gépjárművek közlekedjenek az utakon – az új kibocsátási vizsgálatokkal mérföldkőhöz értünk. Vannak azonban még további teendők. A kibocsátási botrány feltárta, hogy a gépjármű-vizsgálatok terén nagyobb függetlenségre és fokozottabb piacfelügyeletre van szükség, továbbá fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy szabálysértés esetén közbeavatkozhasson. A Bizottság 2016 januárjában nyújtotta be idevágó javaslatát. A javaslat azóta napirenden van, és ideje, hogy az Európai Parlament és a Tanács elfogadja. Újult erővel folytatnunk kell az egész Unió területére kiterjedő erőfeszítéseinket az alacsony kibocsátással járó közlekedés előmozdításáért.”  Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos hozzátette: „A közegészségügyi és környezeti kockázatokra tekintettel elemi érdekünk, hogy mihamarabb átálljunk a kibocsátásmentes gépjárművekre. Ez a gépjárműipar-számára is kulcskérdés, amennyiben nemzetközileg versenyképes akar maradni. Ám mindaddig együtt kell élnünk a dízelüzemű gépkocsikkal, és helyre kell állítanunk az e technológiába vetett bizalmat. Ezért elengedhetetlen, hogy az új gépkocsikat új és megbízhatóbb vizsgálatoknak vessük alá. A tagállamok a már közúti forgalomban lévő autókat illetően sem maradhatnak tétlenül, végre kell hajtaniuk a jogszabályokat, és az érdekelt felekkel együtt további lépéseket kell tenniük azért, hogy csökkentsék a használatban lévő gépjármű-állomány kibocsátásait.”  Az új kibocsátási vizsgálatok megbízhatóbb eredményekhez vezetnek, és hozzájárulnak az új személygépkocsik teljesítményébe vetett bizalom helyreállításához. Az új vizsgálatok bevezetése csak egy a Bizottság azon fontos intézkedései közül, amelyek a tiszta, fenntartható és versenyképes gépjárműipar megteremtésére irányulnak: Megbízhatóbb és pontosabb kibocsátási vizsgálatok: a levegőszennyezés egyik fő okát jelentő NOx- és szállópor-kibocsátást megbízhatóbban, valós vezetési körülmények között (RDE-vizsgálattal) fogják mérni. Ez a vizsgálat az új, reálisabb laboratóriumi vizsgálati eljárás (WLTP-vizsgálat) kiegészítése, amely az összes kibocsátásra kiterjed, ideértve a CO2, az NOx és egyéb légszennyező anyagok kibocsátását is, valamint az üzemanyag-fogyasztást. Mindkét vizsgálat 2017 szeptemberétől lesz kötelező az új személygépjármű-modellek esetében, majd 2018–2019-ben fokozatosan az összes új személygépkocsira vonatkozóan (további információk: MEMO/17/2821). A típusjóváhagyási rendszer teljes felülvizsgálata: a Bizottság 2016. januári rendeletjavaslata elfogadását követően biztosítani fogja a járművizsgálatok függetlenségét és minőségük javulását, a már forgalomban lévő autók felügyeletének szigorítását, valamint bevezeti a rendszerbe az uniós felügyeletet. Levegőminőségi előírások: a tagállamoknak több szennyezőanyag, többek között a nitrogén-dioxid (NO2) tekintetében be kell tartaniuk a szennyezési határértékeket, és levegőminőségi terveket kell készíteniük azon zónákra vagy agglomerációkra vonatkozóan, ahol a határértékeket túllépik. Alacsony kibocsátású mobilitás: az alacsony kibocsátású mobilitásra vonatkozó európai stratégia célja a közlekedési rendszer hatékonyságának növelése, az alacsony kibocsátású alternatív energiaforrások bevezetésének felgyorsítása és a kibocsátásmentes járművekre való fokozatos átállás. A stratégia középpontjában a személygépkocsik és az autóbuszok alternatív, alacsony kibocsátással járó energiával való üzemeltetésének lehetőségei, a vasúti közlekedés villamosítása, valamint a bioüzemanyagokkal működtetett légi járművek, tehergépkocsik és autóbuszok állnak. A Bizottság tervezi továbbá, hogy 2017 novemberéig elfogad egy, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó cselekvési tervet annak érdekében, hogy elősegítse az alternatív üzemanyagok lehető legszélesebb körű használatát Európában. Ezzel párhuzamosan a Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a már forgalomban lévő szennyező gépkocsikra irányuló tagállami erőfeszítéseket. Miután 2015 szeptemberében napvilágra került, hogy a Volkswagen Group az egyes légszennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási előírások kijátszása érdekében kiiktató szoftvert használt, a Bizottság felkérte a tagállamokat mint a piacfelügyeletért és a típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért felelős szereplőket, hogy végezzék el a területükön a járművek valós kibocsátási szintjeire vonatkozó szükséges vizsgálatokat, és biztosítsák az uniós jog betartását. A Bizottság a tagállamok munkáját olyan közös vizsgálati módszerek kidolgozásával támogatta, amelyek révén ki lehet mutatni a laboratóriumi vizsgálatok eredményét torzító kiiktató eszközöket, és biztosítani lehet a nemzeti vizsgálatok eredményeinek következetességét. Útmutatót is közzé tett annak elősegítése érdekében, hogy a tagállami hatóságok fel tudják mérni, vajon a személygépjármű-gyártók használnak-e olyan kiiktató eszközöket vagy más stratégiákat, amelyek nélkül a vizsgálati cikluson kívül megnő a járművek kibocsátása, és meg tudják vizsgálni, hogy azok használata műszakilag indokolt-e. A Bizottság 2016 decemberében és 2017 májusában nyolc tagállam ellen indított kötelezettségszegési eljárást az uniós típusjóváhagyási jogszabályok megsértése miatt, és folyamatosan nyomon követi, hogy az uniós jogot megfelelően érvényesítik-e ezen a területen. Emellett a versenyszabályok tiszteletben tartását is biztosítani fogja, valamint folytatja arra irányuló munkáját is, hogy a fogyasztók számára méltányos elbánást biztosítson. Végezetül a levegőminőségre vonatkozó uniós szabályok alkalmazását biztosító erőfeszítéseit is folytatja kötelezettségszegési eljárás indításával azon 16 tagállam ellen, amelyek nem tartják be a környezetben található NO2-ra vonatkozó határértékeket. Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemény - 2017. augusztus 31.
Szerző: Hesz Tibor
2017.08.31.