Szellemi tulajdon: Az Európai Bizottság megerősíti a kézműves és ipari termékek védelmét

Az Európai Bizottság javaslatot tett az első olyan keretre, amely az előállítási területen hagyományos gyakorlatok eredetiségén és autentikus jellegén alapuló kézműves és ipari termékekre vonatkozó szellemi tulajdon védelmét szolgálja. Ez a keret olyan termékeket fog lefedni, mint például a muranói üveg, a donegáli tweedszövet, a francia Limoges porcelán, a német Solingen evőeszközök és a bolesławieci kerámiatárgyak. Bár a szóban forgó termékek nem csak Európában, hanem világszerte elismerést és tekintélyt szereztek maguknak, előállítóik eddig nem rendelkeztek olyan uniós jelöléssel, mely a termékek eredetét és jó hírnevét a minőséghez kötötte volna.

A borokra, szeszes italokra és mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzők rendszerének sikerére építve a Bizottság a rendeletjavaslattal lehetővé kívánja tenni a termelők számára, hogy oltalom alá helyezhessék a régiójukhoz és hagyományos szaktudásukhoz kapcsolódó kézműves és ipari termékeket Európára kiterjedően, és azon túl is. A jelölések uniós szintű oltalmát előíró rendeletnek köszönhetően a fogyasztók könnyebben fel tudják ismerni e termékek minőségét, és megalapozottabb döntéseket tudnak hozni. Előrelépést jelent a készségek és a foglalkoztatás területén, hiszen vonzóvá teszi a régiókat, segít megőrizni a szakértelmet és a munkahelyeket, ezáltal hozzájárulva e régiók gazdasági fejlődéséhez. A javaslat azt is biztosítaná, hogy a hagyományos kézműves és ipari termékek egyenrangúak legyenek a mezőgazdasági termékek vonatkozásában már létező, oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkkel.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Számos európai régió kiaknázatlan lehetőségeket rejt a munkahelyteremtés és a növekedés terén. Elsősorban a kézműves és ipari ágazatban sok kis- és középvállalkozás generációkon át örökítette és tökéletesítette a szaktudást, de nem rendelkezik ösztönzőkkel és erőforrásokkal ahhoz, hogy ezt – főleg határokon átnyúlóan – kibontakoztathassa. A földrajzi árujelzők által a kézműves és ipari termékeknek nyújtott oltalom ösztönzőleg fog hatni mind a régiókra, mind a termelőkre, hogy versenybe szálljanak az európai és a globális piacon is.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős uniós biztos a következőket mondta: „Európa páratlanul gazdag örökséggel dicsekedhet a világszinten is elismert kézműves és ipari termékeket illetően. Itt az ideje, hogy az élelmiszer- és bortermelőkhöz hasonlóan e termékek előállítói is szert tegyenek egy olyan új szellemitulajdon-jogra, amely eredetiséget és hírnevet biztosítva növeli majd a termékek láthatóságát és a fogyasztói bizalmat. A mai kezdeményezés segít szakismeretet igénylő munkahelyeket teremteni, különösen a kkv-k számára, valamint hozzájárul az idegenforgalom fejlesztéséhez a vidéki, illetve a gazdaságilag gyengébben teljesítő területeken is.”

A rendeletjavaslat:

  • Uniós szintű oltalmat biztosít a kézműves és ipari termékek földrajzi árujelzőinek annak érdekében, hogy a termelők Unió-szerte meg tudják védeni és érvényre tudják juttatni a termékeikhez kapcsolódóan őket megillető szellemitulajdon-jogokat. Az új rendelet elő fogja segíteni továbbá a hamisított termékekkel szembeni fellépést, az online értékesítésre kiterjedően is. Foglalkozik a pillanatnyilag nem összehangolt és részleges nemzeti szintű védelem kérdésével.
  • Lehetővé teszi a kézműves és ipari termékek földrajzi árujelzőinek egyszerű és költséghatékony bejegyzését azáltal, hogy egy kétszintű kérelmezési eljárást vezet be. Ennek keretében a termelőknek földrajzi árujelző iránti kérelmeiket a kijelölt tagállami hatóságokhoz kellene benyújtaniuk, amelyek az általuk már pozitívan elbírált kérelmeket – további értékelés és jóváhagyás céljával – továbbítanák az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) felé. A nemzeti szintű értékelést nem alkalmazó tagállamok közvetlen eljárás keretében is benyújthatnak majd kérelmeket az EUIPO-hoz. A javaslat emellett lehetővé teszi a termelők számára, hogy saját maguk nyilatkozzanak termékeik termékleírásnak való megfeleléséről, így a rendszert könnyebben és alacsonyabb költségek mellett vehetik majd igénybe.
  • Lehetővé teszi a földrajzi árujelzők oltalmának nemzetközi rendszerével való teljes mértékű összhangot azáltal, hogy a bejegyzett kézműves és ipari földrajzi árujelzők előállítói a termékeket ezentúl a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által kezelt, az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló genfi szöveget aláíró valamennyi országban oltalom alá helyezhetik. Az EU 2019 novemberében csatlakozott a genfi szöveghez, amely kiterjed a kézműves és ipari földrajzi árujelzőkre is. Ezzel egyidejűleg uniós oltalom alá lehet majd helyezni a harmadik országokból származó megfelelő földrajzi árujelzőket is.
  • Támogatja Európa vidéki és egyéb régióinak fejlődését azáltal, hogy ösztönzőket biztosít a termelőknek – különösen a kkv-knak – új, eredeti termékekbe irányuló befektetésekhez és piaci rések létrehozásához. A javasolt rendelet segít megőrizni azokat az egyedi készségeket is, melyek máskülönben eltűnnének, különösen Európa vidéki és kevésbé fejlett régióiban. A régiók maguk is előnyt kovácsolhatnának a földrajzi árujelzőknek köszönhető hírnévből. A turisztikai vonzerő növekedése mellett új, magas szintű képzettséget igénylő munkahelyek születnének, ami felgyorsítaná a gazdasági helyreállítást.

Háttér-információk

A mai javaslat a 2020 novemberében elfogadott, a szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési tervet követi, amelyben a Bizottság bejelentette, hogy mérlegelni fogja a kézműves és ipari termékek földrajzi árujelzőn alapuló védelmi rendszerének uniós szintű megvalósíthatóságát. Figyelembe veszi a termelők, a regionális hatóságok, az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága által megfogalmazott igényt is, miszerint a Bizottságnak szabályozási keretet kellene kialakítania a kézműves és ipari termékek védelmére. 2019 novemberében új lendületet adott, hogy az EU csatlakozott az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez, amely a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által kezelt szerződés.

A jelenlegi uniós jogszabályok a mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek és a borok földrajzi árujelzőit védik. A mai javaslat egy kiegészítő védelmi rendszert hozna létre, amely a szellemi tulajdon magas szintű védelmére, a fogyasztók jobb tájékoztatására és a regionális fellendülés előmozdítására is irányulna. Az új rendszer a meglévő földrajzi árujelzőkével azonos szintű védelmet fog nyújtani, miközben figyelembe veszi a kézműves és az ipari termékek eltérő jellegét.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. április 13.