Széleskörű összefogás a készségekbe való beruházás érdekében

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős, és Thierry Breton, a belső piacért felelős biztosok hivatalosan útjára indították a készségfejlesztési paktumot, amely az Európai készségfejlesztési program egyik fő eleme. Bemutatták továbbá az első európai készségfejlesztési partnerségeket, melyek kulcsfontosságú iparágakban – a járműiparban, a mikroelektronikában, valamint a repülési és védelmi ágazatban – jöttek létre. A készségek éppúgy elengedhetetlenek a koronavírus okozta válságból való kilábaláshoz, mint a digitális és a zöld átmenet megvalósításához. Az innováció és a növekedés érdekében mind a kis-, mind a nagyvállalkozásoknak megfelelően képzett munkaerőre van szükségük. Ennek ellenére egyre nagyobb az eltérés a készségek kereslete és kínálata között, illetve egyre nő a készséghiány, míg sokakat fenyeget a munkanélküliség. Az Európában megkívánt munkavállalói készségek biztosításához valamennyi érdekelt fél összefogására szükség van.

A készségfejlesztési paktum közös fellépést ösztönöz a megszerzett készségek javítását (továbbképzés) és az új készségek kialakítását (átképzés) célzó beruházások hatásának maximalizálása érdekében. Felszólítja az ipart, a munkáltatókat, a szociális partnereket, a kereskedelmi kamarákat, a hatóságokat, az oktatási és képzési szolgáltatókat és a munkaközvetítő ügynökségeket, hogy működjenek együtt és egyértelműen kötelezzék el magukat a munkaképes korúak képzésébe való beruházás mellett Unió-szerte

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Manapság a legtöbb munkáltató tisztában van már azzal, hogy a készségekbe való befektetés kulcsfontosságú eleme a stratégiájának. Tudják, hogy nem háríthatják egyedül a kormányokra az oktatással és a képzéssel kapcsolatos felelősséget. A készségfejlesztési paktum összefogja és inspirálja a kis- és nagyvállalkozások, a munkaközvetítő ügynökségek, a szociális partnerek, a szakképzési szolgáltatók és mások különböző kötelezettségvállalásait nagyszabású ipari partnerségek létrehozása érdekében. Nincs időnk félmegoldásokra. Most kell cselekednünk.”  

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az európai ipar ellenállóképességének alapja az európai emberek tehetsége, és ez lesz a válságból való kilábalás motorja is. Az egyre nagyobb sebességgel kibontakozó párhuzamos zöld és digitális átmenetben minden európait fel kell vértezni a megfelelő készségekkel. Ma jelentettük be az első európai készségfejlesztési partnerségeket három kulcsfontosságú iparágban: a járműiparban, a mikroelektronikában, valamint a repülési és védelmi ágazatban. A jövőben még több hasonló partnerség létrejött várható. A készségfejlesztési paktum elindítása csak az első lépés az európai készségek előmozdítása terén.”

A közös fellépések ösztönzése a hatások maximalizálása érdekében

A készségfejlesztési paktumot egy charta kíséri, amely felvázolja az ipar, a szociális partnerek, a szakoktatási és szakképzési szolgáltatók, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok közös elképzeléseit a minőségi képzésről. Annak érdekében, hogy a paktum kialakításában minden releváns fél részt vegyen, Breton biztos és Schmit biztos már számos magas szintű kerekasztal-megbeszélést tartott az ipari ökoszisztémák, regionális és nemzeti hatóságok, oktatási és képzési partnerek és szolgáltatók képviselőivel. Több ilyen beszélgetésre sor kerül még az elkövetkezendő hetekben.

A kiválasztott iparágak képviselőivel tartott hasznos megbeszélésekre építve a paktum célja, hogy a kitűzött ambiciózus célok teljesítése érdekében nagyszabású partnerségek jöjjenek létre a jelenlegi válság által súlyosan érintett stratégiai ipari ökoszisztémákban, valamint az európai zöld megállapodásban meghatározott kiemelt területeken. A kulcsfontosságú iparágakban már bejelentett első európai készségfejlesztési partnerségeket az elkövetkezendő hónapokban újabbak fogják követni.

A gépjárműipar a munkavállalók 5%-ának továbbképzésére fog törekedni évente, vagyis mintegy 700 000 ember továbbképzését vetíti elő az iparágban. Ez összesen akár 7 milliárd EUR értékű magán- és közberuházást feltételez, melyet regionális kísérleti projektekben kell megkezdeni.

A mikroelektronika terén létrejött partnerség törekvéseit összesen 2 milliárd EUR összegű köz- és magánberuházással lehet megvalósítani, ami több mint 250 000 munkavállaló és diák továbbképzését és átképzését teszi lehetővé (2021–2025 között) Európa elektronikai klasztereiben.

A repülési és védelmi ágazat a dolgozók 6%-ának továbbképzését irányozta elő évente, ezzel összesen 200 000 főt érve el, és a partnerek további 300 000 fő átképzését és foglalkoztatását tervezik 10 év alatt 1 milliárd EUR összegű köz- és magánberuházások segítségével.

A paktumhoz való csatlakozás

A paktumhoz csatlakozó felek kapcsolatépítő, valamint tudás- és erőforrásmegosztó központokhoz nyernek hozzáférést. Emellett a Bizottság Uniós szintű egyablakos ügyintézési ponton keresztül nyújt tájékoztatást és iránymutatást az uniós készségfejlesztési finanszírozásról és programokról. A REACT-EU, az Európai Szociális Alap Plusz és a többéves pénzügyi keret (2021–2027) más idevágó programjai keretében elérhető támogatásokon felül a tovább- és átképzésre mint kiemelt beruházási prioritásra a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 672,5 milliárd EUR költségvetése is rendelkezésre áll.

Háttér-információk

A készségfejlesztési paktum a 2020. július 1-jén bemutatott, a fenntartható versenyképességet, a társadalmi méltányosságot és a rezilienciát célzó Európai készségfejlesztési program egyik kiemelt kezdeményezése. Fő célja az erőforrások mozgósítása és valamennyi érdekelt fél ösztönzése a munkavállalók készségeinek erősítését, illetve átalakítását előmozdító hathatós fellépésre a zöld és a digitális átmenetet támogató közös erőfeszítések és partnerségek útján, valamint a helyi és regionális növekedési stratégiák keretében.

Az új európai iparstratégia elismerte a készségek jelentőségét a párhuzamos zöld és digitális átmenet, valamint az emberek boldogulása szempontjából. Az átképzés és a továbbképzés fontos témák Európa szociális piacgazdaságában. A nemrég elfogadott digitális oktatási terv is hangsúlyozza a digitális készségek és kompetenciák előmozdításának fontosságát ahhoz, hogy mindenki részt vehessen a digitális átalakulásban.

A paktum kihirdetésére 2020. november 10-én került sor a Szakmai Készségek Európai Hete keretében, melyet az Európai Bizottság az Európai Unió Tanácsának német elnökségével közösen szervezett. Az ötödik alkalommal megrendezett Szakmai Készségek Európai Hete minden korosztályt buzdít tehetségének felfedezésére szakképzés révén.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata, 2020. november 10.