Startup falvak fóruma, a vidék fellendítéséért

Az Európai Bizottság elindította a startup falvakkal foglalkozó fórumot, hogy betekintést kapjon mind a vidéki induló vállalkozások előtt álló kihívásokba, mind az azokban rejlő lehetőségekbe. Az EU vidéki területekre vonatkozó, 2021. júniusában meghirdetett hosszú távú jövőképének és a Bizottság vidéki területekre vonatkozó cselekvési tervének részeként a startup falvak éves fóruma hozzájárul a vidéki közösségek kutatási és innovációs tevékenységének fellendítéséhez, és segít kiépíteni egy olyan innovatívabb vállalkozói környezetet, amelyben több fiatal tehetség ki tud bontakozni.

A fórum egy nyílt térként működve helyet kíván adni a helyi, regionális, nemzeti és európai intézmények és érdekelt feleknek arra, hogy találkozzanak egymással, vitára bocsássák kérdéseiket, és együtt alakítsák a vidéki induló vállalkozásoknak köszönhető innovációval kapcsolatos intézkedéseket. A vidéki innovációval foglalkozó ezen fórum össze fogja kapcsolni a vidéki innovációt előmozdító szereplőket az Unió egészében, és friss lendületet fog adni a vidéki innovációs ökoszisztémák fejlesztéséhez. A startup falvak fóruma betekintést kíván nyújtani a vidéki induló innovatív vállalkozások működésébe, sokrétű innovációs tevékenységük típusaiba, de bemutatja az innovációs ökoszisztémáktól jogosan elvárt szolgáltatások még meglévő hiányosságait is, és keresi ezek orvoslásának jövőbeli lehetőségeit.

A nyitórendezvény célja emellett, hogy tájékoztatással szolgáljon a vállalkozók előtt nyitva álló – például az uniós vidékfejlesztési és kohéziós politikai programok keretében – adott lehetőségekről. Hozzá kíván járulni továbbá a startup falvak fogalmának közös értelmezéséhez és az intelligens falvak fogalmával való összefüggés tisztázásához, és egyben előkészíti a terepet az elkövetkező évek további rendezvényei számára.

A startup falvak fórumának tágabb célkitűzései a következők:

  • a vidéki innovációs ökoszisztémák további fejlesztésének támogatása,
  • a vidéki innovációt előmozdító tényezők feltárása és elemzése,
  • a vidéki innováció szereplőinek összekapcsolása Unió-szerte, különös tekintettel az induló vállalkozásokra, valamint
  • a startup falvak fogalmának tisztázása és az intelligens falvak koncepciójával való kapcsolatának megvilágítása.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai:

Dubravka Šuica, a demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnök a következőképpen nyilatkozott: „A startup falvak fórumának elindításával egy új fejezet nyílik ma a vidéki területekkel kapcsolatos politikában. Az Európai Bizottság kiemelt jelentőséget tulajdonít a vidéki térségek támogatásának, mivel a demográfiai átalakulás ott a legszembetűnőbb. A startup falvak fóruma révén szeretnénk elérni, hogy a vidék helyben tudja tartani Európa legjobb és legkiválóbb elméit. Ha az induló vállalkozások képesek lesznek arra, hogy hosszú távon a gazdaság valódi, meghatározó erejét képezzék, miközben az európai vidéki térségekben rejlő természeti potenciált is kiaknázzák, azzal bizonyára hozzájárulnak a jólét megteremtéséhez.”

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos elmondta: „Az innováció jellege és forrásai változnak. Az innováció forrását egyre kevésbé a kutatás, hanem sokkal inkább a szociális vállalkozók, a végfelhasználók, a polgárok, a fiatalok vagy az együttműködés különféle formái jelentik. Fontosabb tehát, mint valaha, hogy az innováció szereplői lakóhelyüktől függetlenül, a vidéki térségre is kiterjedően össze tudjanak kapcsolódni. Éljünk tehát a startup falvak fóruma kínálta lehetőséggel, és kezdjük meg közös jövőnk alakítását. Hangoljuk össze a különböző területi szinteken és szakpolitikai területeken zajló munkánkat, hogy a vidéki induló vállalkozások erőre kapjanak, és az elkövetkező években tovább erősödjenek.”

Janusz Wojciechowski, a mezőgazdaságért felelős biztos a következőket mondta: „A vidéki térségek rengeteg kiaknázatlan lehetőséget rejtenek magukban, ahogyan azt a hosszú távú jövőképük is bemutatja. A vidéki innováció ösztönzése nagyban elősegítheti a zöld és digitális átállást, ami a vidéki közösségeink, mezőgazdasági termelőink és a társadalom egészének javát szolgálja. A startup falvak fórumának jelentős a szerepe, hiszen közelebb hozza egymáshoz az induló vállalkozásokat, a vidéki szereplőket és a közszférát, valamint elősegíti az ismeretek és a tapasztalatok megosztását. Nagy várakozással tekintek az idei viták és a további rendezvények elé.”

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos így fogalmazott: „A kohéziós politikának kulcsfontosságú szerepe van a vidéki innovációs ökoszisztéma kiépítésében. Ez számos területen megnyilvánul, így a kutatási és felsőoktatási intézményekbe és a szélessávra irányuló beruházásokban, a vidéki vállalkozások innovációs képességének előmozdításában, a digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásában, valamint az intelligens szakosodási stratégiák részeként a vidéki és távoli területekben rejlő előnyök kihasználásában. Ezen beruházások erősítik a vidéki területek abban játszott szerepét, hogy a zöld és fenntartható Európára való átállás megvalósuljon.”

Forrás: az Európai Bizottság hivatalos oldala 2021.november 16.