Részletek a vendéglátóhelyek NTAK regisztrációjáról

A vendéglátóhelyek és az attrakcióhelyszínek regisztrációja novemberben indul, az éles adatszolgáltatás pedig – a technikai felkészülés és tesztelés után – 2022. július 1-jétől válik kötelezővé. A vendéglátóüzletekben a már évek óta meglévő pénztárgép-rendszert egy olyan szoftver fogja kiegészíteni, amely beköti az egységeket az NTAK-ba, s ennek – hasonlóan a szálláshelyek Vendégem alkalmazásához – lesz ingyenes verziója is. 

Az NTAK-ba újonnan bekapcsolt attrakcióhelyszínek körébe tartoznak a várak, kastélyok, múzeumok, állatkertek, strandok, fürdők, hajójáratok, kalandparkok, fesztiválok stb. – minden olyan turisztikai élménypont, ahol jegyértékesítés zajlik. Az átállás után az MTÜ látni fogja a vendéglátóhelyek kapacitásait és a fő fogyasztási kategóriák kumulált adatait (pl. ételek, alkoholos és nem alkoholos italok). Az attrakcióknál látható lesz, mikor, milyen típusú jegyet vásárolnak, mivel fizetnek, és a jegyet mikor használják fel.

További részletek a kötelezettségről:

A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

 kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (17) bekezdése meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmátaz adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.

Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A fent rögzítettek értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A következő vendéglátóhely típusok esetében kötelező a regisztráció és a napi szintű adatszolgáltatás is az NTAK felé:

étterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

büfé, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 -    Italszolgáltatás

italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Az alábbi három vendéglátóhely típusnak kizárólag a regisztrációs kötelezettséget kell teljesítenie, de adatot nem kell szolgáltatnia az NTAK felé:

  • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb vendéglátás;
  • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;
  • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

(A vendéglátóhely típusokat a Kr. 4. melléklete rögzíti.). A vendéglátóhely üzlettípusát valamennyi vendéglátónak 2021. március 31-ig be kellett jelentenie a jegyzőnek. 

A Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítik.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba. 

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.