Rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

Az Európai Bizottság 2022. november 30-án bemutatta az Európai Parlament és a Tanács rendelet tervezetét a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, az (EU) 2019/1020 rendelet és az (EU) 2019/904 irányelv módosításáról, valamint a 94/62/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

A jogszabály célja, hogy a csomagolással és csomagolási hulladékkal való gazdálkodásra vonatkozó eltérő nemzeti intézkedéseket összhangba hozza a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatás megakadályozása vagy csökkentése érdekében. A javaslat egyszerre kíván hozzájárulni az alapanyagok gazdaságos helyettesítéséhez, a csomagolóanyag használat csökkentéséhez, valamint a csomagolási anyagok hasznosíthatóságának biztosításán, illetve a hulladék visszagyűjtésén keresztül a másodlagos nyersanyag piac létrejöttéhez.

A rendelet jelentőségét az adja, hogy a fogyasztási cikkek rendkívül jelentős körét érinti, így részben a fogyasztási cikkek gyártóinak, forgalmazóinak szerteágazó környezetvédelmi kötelezettségeit határozza meg, illetve közvetlen hatást gyakorol az állampolgárok fogyasztási szokásaira is. További jelentősége a javaslatnak, hogy a nemzeti hulladékgazdálkodási célkitűzéseket pontosítja, illetve esetenként jelentősen növeli.

A rendelet tervezet és a hatásvizsgálat összefoglalójának magyar nyelvű fordítása már elérhető. 

 

(Forrás: MKIK)