Pályázatok: Íme a GINOP Plusz legfrissebb aktualitásai!

Július 7-én Szegedre érkezett a Pénzügyminisztérium GFP HÁT által indított GINOP Plusz Kihelyezett Információs Nap. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közös szervezésben megvalósult rendezvényen résztvevők első kézből szerezhettek aktuális információkat a 2021–2027 programozási időszak pályázati célkitűzéseiről és lehetőségeiről, az új forrásokról, külön figyelmet szentelve a napokon belül induló GINOP PLUSZ-1.2.1-21 pályázatnak. A konzultációval egybekötött regionális információs fórumon a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság munkatársai tájékoztatták a felhívásokkal kapcsolatos tudnivalókról az érdeklődőket.


A bevezető előadás érdekes számokkal mutatta be a GINOP Plusz átfogó stratégiai célkitűzéseit: a hazai kkv-szektorban előállított, egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott érték 2020 és 2030 között 21,6 százalékkal nőjön (18 500 euróról 22 500-ra), a foglalkoztatási ráta pedig 12,5 százalékkal emelkedjen (71,9-ről 85-re). A GINOP Plusz tervezett hat prioritása a következő: Vállalkozásfejlesztés; K+F+I; Fenntartható munkaerőpiac; Ifjúsági garancia; Felsőoktatás, szakképzés; Turizmus, örökségvédelem.

Az új ciklus első pályázata
A legnagyobb érdeklődést érthetően a július 12-én induló GINOP PLUSZ-1.2.1-21 (A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása) című felhívás váltotta ki. A pályázók köre, ahogy a címéből is következik, a mikro-, kis- és középvállalkozások, persze bizonyos feltételek mellett (minimum 3 fő statisztikai létszám, legalább 1 éves működési múlt, kettős könyvvitel stb.)

Frissítés: A benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatás elérte a rendelkezésre álló keretösszeg 130 %-át, ezért a benyújtási lehetőséget felfüggesztették. A második benyújtási szakaszban 2021. október 11.től lesz lehetőság pályázat benyújtására.


Utófinanszírozás helyett előfinanszírozás
A támogatás formája eltér a korábbiaktól, hiszen feltételesen visszatérítendőként indul: az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. Talán a legjobb hír az új pályázati ciklusban, hogy az előleg a támogatás 100%-a, amely a szerződéskötést követően lehívható. A fenntartási időszak végén, az eredményesség mérési szempontok teljesülés alapján dől el, hogy az elnyert támogatási összeg milyen arányban alakulhat át vissza nem térítendő támogatássá.


Mikor lehet pályázni és mire?
Érdemes odafigyelni a benyújtás időszakokra is, hiszen szakaszos időintervallumokat ad meg a felhívás. Az első 2021. július 12. – 2021. július 19-éig tart (keret: 100 Mrd Ft), a második 2021. október 11. – 2021. október 18-áig (keret: 50 Mrd Ft), míg a harmadik 2021. január 10. – 2022. január 17-éig (keret: 50 Mrd Ft). Az előadók felhívták a figyelmet arra, hogy a 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozások nélkül), illetve azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.
Ami a támogatható tevékenységeket illeti, a következők jöhetnek számításba: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése; Infrastrukturális és ingatlanberuházás; Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; Képzési szolgáltatások igénybevétele; Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése; Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása; Információs technológiafejlesztés – beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.


Zárul a Magyar Multi Program társadalmi vitája
Ami a többi, még ebben az évben megjelenő GINOP Plusz pályázatokat illeti, máris figyelni érdemes, az a GINOP PLUSZ – 1.1.2. Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező kkv-k támogatása elnevezésű programra. A pályázattal kapcsolatos társadalmi egyeztetés éppen most, július 10-én zárul. Ez a pályázat is a mikro-, kis- és középvállalkozásokat célozza meg, IFKA-előminősítés szükséges és célcsoportokra vonatkozó egyedi belépési kritériumok vannak. A támogatás mértéke, összege: 20 millió Ft – 2500 millió Ft, 30-50% – 100% előleg. Ebben az esetben is feltételesen vissza nem térítendő támogatásról van szó. A tevékenységek köre itt is tág: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése; Infrastrukturális és ingatlanberuházás; tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; információs technológiafejlesztés – beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét; eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, külpiaci megjelenés, kísérleti fejlesztés, illetve ennek anyagköltsége; iparjogvédelmi oltalomszerzés; minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése; projektelőkészítés és képzési szolgáltatások igénybevétele.


Zöld Nemzeti Bajnokok
Ugyancsak társadalmi egyeztetés alatt van július 10-éig a GINOP PLUSZ – 1.3.1. „Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása. Pályázati feltételek: IFKA - előminősítés, min. 3 fő, min. 1 éves működési múlt, min. 30 M Ft árbevétel, kettős könyvvitel. A támogatás mértéke 20 millió Ft – 1500 millió Ft, 100% előleg. Itt is feltételesen vissza nem térítendő támogatásról van szó. A támogatható tevékenységek köre: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése; Infrastrukturális és ingatlanberuházás (70%); Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; Információs technológiafejlesztés – beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét; Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése; Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, Kísérleti fejlesztés illetve ennek anyagköltsége; Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, rendszerek, szabványok bevezetése.


Képezzük a munkavállalóinkat!
A GINOP PLUSZ – 3.2.1 – 21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül elnevezésű kiemelt felhívás tartalma is felkeltette a vállalkozók érdeklődését. Célja pedig éppen a vállalkozások munkahelyi képzéseinek támogatása, amellyel a vállalatok uniós finanszírozásból támogatott képzéseket valósíthatnak meg munkavállalóik fejlesztésére. A támogatott vállalkozások köre széles, a mikro-, kis- és középvállalkozásoktól a nagyvállalatokig. A támogatás maximális összege az előbbiek esetében maximum 50 millió Ft, az utóbbiaknál 100 millió Ft. Az előleg itt is a megvalósítására megítélt támogatás 100%-a. A képzések megvalósíthatóak online formában is, a kieső munkaidőre bértámogatás is igényelhető.
Ennél a pályázatnál tudni kell, hogy majd a kormányhivataloknál megjelenő hirdetmény alapján lehet a támogatási kérelmeket benyújtaniuk a vállalkozásoknak, és várhatóan az ősszel nyílik meg a lehetőség. Szóba került még egy idei pályázat, a GINOP PLUSZ – 2.1.1. Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése elnevezésű program, azonban ez még csak a tervezés stádiumában van, így erről most nem érdemes részletekbe bocsátkozni.
Egy video-előadás is gazdagította az esemény programját, amely a Piacfelmérés módszertanát és kapcsolódó mellékleteket mutatta be a GINOP Pluszban. A rendezvény végén a felmerült résztvevői kérdésekre válaszoltak a Pénzügyminisztérium szakértői.