Pályázati forrás innovatív kapacitásbővítéshez

Október 20. és november 19. között 10 és 150 millió Ft közötti összegben nyújthatnak be pályázatot azok a kkv-k, akik innovatív komplex kapacitásbővítő beruházás keretében termék-, vagy eljárás innovációt kívánnak megvalósítani.

Az OFA Nonprofit Kft. pályázatot hirdetett KKV-k részére innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatására, melynek célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének és termelékenységének növelése, valamint a foglalkoztatás bővítésének ösztönzése.

Pályázat benyújtására azon kkv-k jogosultak, melyek gazdasági társaságként, fióktelepként, vagy egyéni vállalkozóként folytatják tevékenységüket. A pályázónak a komplex kapacitásbővítő beruházás keretében, ahhoz közvetlenül kapcsolódva kötelező megvalósítania legalább egyet az alábbiak közül:

  • egy termékinnovációt (Olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magába foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat.), vagy
  • egy eljárás innovációt (Új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat.) 

Támogatás mértéke, összege:

  • A pályázat keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft.
  • A támogatás maximális mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatásban részesülő vállalkozásnak vállalnia kell, hogy az átlagos statisztikai állományi létszámát fenntartja, és a beruházással érintett székhelyén/telephelyen/fióktelepén legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, valamint az újonnan alkalmazott technológia érdekében a meglévő – valamint felvételre kerülő – munkavállalók képzését biztosítja saját forrásból.

Pályázat benyújtására október 20-tól 2021. november 19-ig van lehetőség. További információ a program hivatalos oldalán, IDE kattintva érhető el.