Nyilvános konzultáció az uniós digitális elvekről

Az Európai Bizottság a digitális évtizedről szóló, március 9-i közleményének nyomon követéseként nyilvános konzultációt indít az uniós értékek digitális térben való előmozdítását és érvényre juttatását szolgáló elvekről. A szeptember 2-ig tartó konzultáció célja, hogy széles körű társadalmi vitát indítson, és összegyűjtse a polgárok, a nem kormányzati és civil társadalmi szervezetek, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és az összes érdekelt véleményét. Ezek az elvek iránymutatásul fognak szolgálni az EU és a tagállamok számára a digitalizáció előnyeit valamennyi polgár számára biztosító digitális szabályok és rendelkezések kidolgozásához.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Kötelezettségvállalásunk a következő: méltányos és biztonságos, mindenki számára lehetőségeket kínáló digitális környezet kialakítása. A digitális elvekre alapozva fogjuk kidolgozni ezt az európai, emberközpontú megközelítésünket, amelynek a jövőben referenciául kell szolgálnia valamennyi területen. Ehhez szeretnénk megismerni az uniós polgárok véleményét.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos a következőket mondta: „Európa digitális évtizede most zajlik. Mindenkit képessé kell tenni arra, hogy élhessen a kapcsolattartást, az ismeretszerzést, a munkavégzést és az egyéni célok megvalósítását segítő digitális megoldások kínálta lehetőségekkel, online és offline környezetben egyaránt. Célunk, hogy közösen meghatározzunk azokat a digitális elveket, amelyek a reziliens digitális gazdaság és társadalom alapját fogják képezni.”

Március 9-én a Bizottság Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja című közleményében vázolta fel elképzelését és javasolta a digitális elvek meghatározását. A közlemény kiterjed az internetszolgáltatásokhoz, a biztonságos és megbízható online környezethez, a digitális egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint az emberközpontú digitális közszolgáltatásokhoz és közigazgatáshoz való hozzáférésre. Minden érdekelt magánszemély és érintett fél megoszthatja véleményét a digitális oktatásról és az emberek társadalomban és demokratikus folyamatokban való aktív részvételéhez szükséges készségekről, az emberközpontú algoritmusokra vonatkozó etikai elvekről, a gyermekek és fiatalok online térben történő védelméről és önrendelkezésük elősegítéséről vagy a környezetkímélő digitális rendszerekről és eszközökről. A résztvevők arra is felkérést kapnak, hogy javasoljanak alternatív meghatározásokat vagy dolgozzanak ki egyéb lehetséges elveket.

Ezek az elvek kiegészítik majd azokat a jelenleg is meglévő jogokat, amelyek már most is védik az európaiakat, és biztosítják számukra az interneten többek között személyes adataik és magánéletük védelmét, a véleménynyilvánítás szabadságát, az online vállalkozásalapítás és -vezetés szabadságát vagy szellemi alkotásaink védelmét.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság a közelmúltban nyújtotta be a mesterséges intelligenciáról szóló javaslatát, hogy biztosítsa e technológia megbízható és emberközpontú felhasználását.

A következő lépések

A nyilvános konzultációhoz fűzött hozzászólásokat a Bizottság figyelembe fogja venni a digitális elvekről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös intézményközi nyilatkozatára irányuló javaslat kidolgozása során. A javaslat 2021 végére várható.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. május 12.