Nemzeti Szabványállomány változásai

2023. február 1-jén 160 db új nemzeti szabvány és 12 darab magyar nyelvű szabvány jelent meg, illetve 102 db nemzeti szabvány visszavonására került sor, amiből 100 db az új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra.

NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

Szabványok megjelenése

2023. február 1-jén 160 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 57 db MSZ EN, 57 db MSZ EN ISO, 38 db MSZ EN IEC, 4 db MSZ CLC/TR, 1 db MSZ CLC/TS, 1 db MSZ IEC, és 2 db MSZ EN ISO/CIE.
További részletek >>>

2023. február 1-jén összesen 102 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 100 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 2 db helyettesítés nélkül.
További részletek >>>

Februárban megjelent magyar nyelvű szabványok
2023. február 1-jén 12 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.
További részletek >>>

Szabványok szövegének változása
A Magyar Szabványügyi Testület 2023. február 1-jén 8 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.
További részletek >>>

Szabványok programba vétele
A Magyar Szabványügyi Testület 2023. február 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.
További részletek >>>

Szabvány tervezett programba vétele
A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ 24803-7 Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. 7. rész: Előregyártott vasbeton szerkezetek, MSZ 1601 Fűtési célú, cseppfolyósított propán, bután és keverékeinek követelményei és vizsgálati módszerei, MSZ IEC 60050-471 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 471. rész: Szigetelők szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.
További részletek >>>

MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK

Ívhegesztő berendezések hegesztőáram-testcsatlakozója – MSZ EN IEC 60974-13
>>>

Tokoferol- és tokotrienoltartalom meghatározása – MSZ EN ISO 9936
>>>

Fémek hegesztett kötéseinek makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata – MSZ EN ISO 17639
>>>

Hengeres faanyagok és fűrészáru terminológiája és csoportosítása – MSZ EN 844, MSZ EN 1315
>>>

Légszennyező pontforrások emissziómérése – MSZ EN 15259
>>>

Álmennyezetek tűzállósági vizsgálata – MSZ EN 1364-2
>>>

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok

Iránymutatás geotermikus rendszert (EGS-t) magában foglaló épület-korszerűsítéshez – CWA 17941 (európai munkaértekezleti megállapodás)
>>>

Kutatási-mentési műveletek digitális információi – CWA- (európai munkaértekezleti megállapodás) tervezet
>>>

A mesterséges intelligencia és az ETSI
>>>

Üvegházhatású gázok kibocsátásainak számszerűsítése a logisztikai szektor számára – ISO/FDIS 14083
>>>

Megfelelőségértékelés, hitelesség, állandóság – ISO/IEC 17060
>>>

Új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok
>>>

86. IEC-közgyűlés – 2022. október 31. – november 4.
>>>