Már elérhető a 2021-2027-es Elszámolási Útmutató

A 2021-2027-es programozási időszakban uniós támogatást igénylők számára lényeges dokumentum jelent meg június 15-én. Az Elszámolási Útmutató tartalmazza az elszámolható költségekre vonatkozó szabályokat, a kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumokkal, és az áfával kapcsolatos tudnivalókat is.

A dokumentum tartalmazza a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm.  rendeletben meghatározott európai uniós források felhasználása kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságának feltételeit. Az Útmutató az alábbi négy szerkezeti egységből tevődik össze:

I.  fejezet a „Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről”, amely az elszámolható költségekre vonatkozó szabályokat fejti ki, amely alkalmazása kötelező a fejlesztéspolitikai intézményrendszer és a vele kapcsolatba kerülő támogatást igénylők és kedvezményezettek számára

II. fejezet „A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok – ,Mátrix’ ”, amely alkalmazása kötelező a fejlesztéspolitikai intézményrendszer és a vele kapcsolatba kerülő támogatást igénylők és kedvezményezettek számára. Az Útmutató II. fejezetét pénzügyi eszközök esetén nem kell alkalmazni.

III.  fejezet „A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok ellenőrzés szempontjai” , amely alkalmazása kötelező a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára, míg a vele kapcsolatba kerülő támogatást igénylők és kedvezményezettek számára tájékoztató jelleggel bír. Az Útmutató III. fejezetét pénzügyi eszközök esetén nem kell alkalmazni.

IV.  fejezet „A projekt általános forgalmi adóról szóló útmutató”, amely alkalmazása kötelező a fejlesztéspolitikai intézményrendszer és a vele kapcsolatba kerülő támogatást igénylők és kedvezményezettek számára.

Az Útmutató használatakor figyelembe kell venni különösen az uniós rendelkezésekben és a hazai jogszabályokban, valamint az Általános Útmutató a Felhívásokhoz című dokumentumban, az Általános Szerződési Feltételekben, a Felhívásokban, a Támogatási Szerződésben, valamint a Támogatói Okiratban meghatározottakat. Pénzügyi eszközök esetén a Felhívások, a pénzügyi közvetítőkkel és a végső kedvezményezetekkel kötött szerződések, továbbá a hatályos eljárási rendek és általános szerződési feltételek tartalmazzák az irányadó szabályokat.

Forrás: www.palyazat.gov.hu