Megjelentek a bérletidíj-fizetési mentesség részletei

Februártól 5 hónapon át nem kérhet bérleti díjat a az állam vagy a helyi önkormányzat, illetve annak többségi befolyása alatt álló gazdasági társasága sem. A mentesség 25 tevékenység esetében jár, amennyiben a helyiségre vonatkozó bérleti szerződés már létrejött, és  2020. november 4-én a mentességre jogosító tevékenységet végezte a bérlő.

Mikor és kiknek jár a mentesség?

A bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.
A bérbeadó azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés – az 1–25. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan – e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2020. november 4. napján

1. éttermi, mozgó vendéglátás,
2. rendezvényi étkeztetés,
3. italszolgáltatás,
4. filmvetítés,
5. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
6. sport és szabadidős képzés,
7. előadó-művészet,
8. előadó-művészetet kiegészítő,
9. művészeti létesítmények működtetése,
10. múzeumi tevékenység,
11. növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,
12. sportlétesítmény működtetése,
13. sportegyesületi,
14. testedzési szolgáltatás,
15. egyéb sporttevékenység,
16. vidámparki, szórakoztatóparki,
17. fizikai közérzetet javító szolgáltatás,
18. egyéb szórakoztatás, szabadidős,
19. szállodai szolgáltatás,
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
21. kempingszolgáltatás,
22. egyéb szálláshely szolgáltatás,
23. utazásközvetítés,
24. utazásszervezés vagy
25. egyéb szárazföldi személyszállítás
tevékenységet végzett.

A rendelet kivételeket is meghatároz

A mentesség nem vonatkozik:

  • a munkahelyi étterem, illetve büfé,
  • a szálláshelyen található étterem, illetve bár,
  • a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje,
  • az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé
    üzemeltetőjére.

A 17. pont szerinti tevékenységet végzőre akkor terjed ki a rendelkezés, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

A 25. pont szerinti tevékenységet végzőre – amennyiben a személyszállítási tevékenység végzése céljából az helyiséget bérel – akkor terjed ki a rendelkezés, ha
a) nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
b) a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.

A már kifizetett bérleti díj visszajár

Az érintett helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a rendelet hatálybalépése előtt a mentességgel érintett időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 15. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.

 

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a bérletidíj-fizetési mentességről