Még pályázhat a Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-re

December 15-ig regisztrálhat a Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programra. A program célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

A pályázati felhívás két komponensből áll:

A komponens: Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére

B komponens: Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A támogatás célja:

A támogatási program (a továbbiakban: Program) célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv) likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

Kötelező regisztráció:

  1. október 20. és 2022 december 15. között a ww.energiatamogatas2022.hu felületen.

Támogatás formája:

A komponens: Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére .

B komponens: Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.

Támogatásban részesíthetők köre:

A komponens:

Olyan Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén  felmerült költségei, melyek  a regisztráció pillanatában KKV-nak minősülnek , 2021-évről teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik, vagy a  vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3 százalékát. 

B komponens

A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül. − Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni. − Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében. 

Támogatási időszak:

  1. október 1. és 2022. december 31. közötti időszak.

Igényelhető maximális támogatás összege:

Maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF)4 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként, valamint - maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe. A vállalkozás a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet támogatást, azokat kombinálhatja.

Kötelező vállalások:

 Mindkét komponensben egyaránt (A. – B.) - A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére. - A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 3-ig.

Támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje:

A komponens: Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás Sikeres regisztrációt és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően 2022. december 26. napjáig

B komponens: Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás A beruházási hitelhez kapcsolódó támogatási kérelem a hitelintézeti szerződéskötést és annak hatályba lépését követően, legkésőbb 2022. december 26.

Mindkét támogatást a

www.energiatamogatas2022.hu felületen szükséges jelezni.