Megjelent a Kamarai Minőségi Szempontrendszer legfrissebb változata

Megújult tartalommal segíti a vállalkozások munkáját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a duális képzőhelyek minőségirányítási rendszerének kialakítását támogató kamarai minőségi szempontrendszer segítségével, amellyel vállalatspecifikusan kialakítható a duális képzőhelyek minőségirányítási és folyamatszabályozási tevékenysége.

A szakképzési törvény előírásaként a duális képzőhelyeknek – a szakképző intézményekkel összhangban – 2022. augusztus 31-ig ki kell alakítaniuk a saját minőségirányítási rendszerüket, amelynek egyik lehetséges útja a kamarai minőségi szempontrendszernek való megfelelés. 

A duális képzőhelyek visszajelzései alapján átdolgozott szakmai anyag kiegészült egy konkrét példatárral, ezáltal könnyebbé válik a minőségirányítási folyamatok alkalmazása és az az adminisztrációs terhek csökkentése.

A Kamara fontosnak tartja, hogy a duális képzőhelyeken felelősségérzet alakuljon ki a tanulókért és az oktatókért, a saját munkáért, illetve kerüljön megfogalmazásra egyfajta minőségi elvárás, vagy annak igénye a duális képzőhely vezetői gondolkodásában.
A duális képzésben a minőség számunkra azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon egyre jobban érvényesülni tudó tanulók kerüljenek ki a szakképzés rendszeréből, a munkaadók és a végzett tanulók egyre növekvő elégedettségét eredményezve.
Ebből eredően lényeges aspektusa a jelen szempontrendszernek, hogy a duális képzőhelyeken egy magasabb minőségfogalmat mutassanak meg, amellyel generációról generációra emelhető a társadalom minőségképzete is.

 

A kapcsolódó szakmai anyag letöltése: