Megjelent a 2022/2023. tanév rendje: szeptember 1-jén megtelnek az iskolapadok

A tanév, a tanítási év:

A Magyar Közlöny 2022. évi 128. számában megjelent a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről. A rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

A 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök).

A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2023. május 4., a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

A vizsgák rendje:

A szakgimnáziumban és a szakiskolában a képesítő vizsgák időpontját a köznevelésért felelős miniszter 2022. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

Az érettségi vizsgák időpontja: írásbeli esetén 2022. október 14-27. és 2023. május 5-26.; emelt szintű szóbeli esetén 2022. november 10-14. és 2023. június 7-14., középszintű szóbeli esetén 2022. november 21-25. és 2023. június 19-30.

A témahetek és a témanap megszervezése:

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,
Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:

A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor, az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

Az országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

 

Esetleges zavarok kezelése esetén az alábbi megoldásokra lehet számítani:

Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról.

Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el.