Módosulhat a munka törvénykönyve

A Technológiai és Ipari Minisztérium által benyújtásra került az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.

A munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetésével duplájára emelkedhet az „apanapok” száma. Az érintetteknek a jelenleg kivehető 10 munkanap helyett gyermekük 3 éves koráig ezentúl 44 kivehető szülői szabadság járhat, amit a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adhat ki a munkaadó. 

A tervezetben a gondozói szabadság átültetése is szerepel. Ennek értelmében, akinek hozzátartozója vagy a vele egy háztartásban élő személy súlyos egészségi okokból gondozásra szorul, legfeljebb 5 munkanapra mentesülhet a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól.

A rugalmasabb munkafeltételek biztosítása érdekében a kisgyermekes szülők a gyermekük 8 éves koráig kérhetik a munkavégzési hely és a munkarend módosítását, távmunka keretében vagy a részmunkaidőben való foglalkoztatásukat.

Az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelv átültetésével a munkáltatóknak rövidebb idő áll majd rendelkezésre bővebb információ nyújtására. A foglalkoztatás feltételeit tartalmazó tájékoztatót 7 napon belül át kell majd adniuk a munkavállaló részére, az esetleges változásról pedig legkésőbb annak napján értesíteniük kell a munkavállalót.

A munkavégzés kiszámíthatósága érdekében a korábban közölt munkaidő-beosztás kollektív szerződéssel legkésőbb a munkakezdés előtt 48 órával változtatható meg.

Ezentúl pedig a munkáltatónak ingyenesen kell biztosítania a munkaköri feladatok teljesítéséhez, a jogszabály alapján kötelező képzéseket.

Parlamenti elfogadás esetén a törvényjavaslat új passzusai 2023. január elsejétől léphetnek életbe.